cho hình chữ nhật abcd

Hỏi đáp Toán lớp 5- Hình học tập - thắc mắc số 6561

5 Trả lời

Theo dõi thắc mắc này

Bạn đang xem: cho hình chữ nhật abcd

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

( 36 + 15 ) x 2 =102 (cm)

b) Cạnh AM là:

 36 : 2 = 18 (cm)

Diện tích của hình AMCD là:

 (18 + 36 ) x 15 : 2 = 405 ( cm2 )  ( vì thế AMCD là hình thang)

                          Đáp số : a) 102 cm 

                                         b) 405 cm2

4 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm

                                                       Giải

A) Chu vi hình chữ nhật ABCD:

           (15 + 36) x 2 = 102 (cm)

B) Vì M là trung điểm của hình chữ nhật ABCD nên tao có tính lâu năm cạnh AM là:

            36 : 2 = 18 (cm)

Xem thêm: lời bài hát mẹ việt nam anh hùng

      Hình chữ nhật ABCD chia nhỏ ra thực hiện nhị hình nếu như tao vứt hình tam giác thì tao sót lại một hình. Nhìn kĩ thì tiếp tục thấy hình sót lại tiếp tục tương tự với hình thang.Chiều cao của chính nó tương tự như chiều rộng lớn của hình chữ nhật vậy độ cao của chính nó vì thế 15cm và lòng bé nhỏ của chính nó cũng tương tự với chiều lâu năm của hình chữ nhật nên vì thế 36cm. Nên tao sở hữu phương pháp tính diện tích S hình thang như sau: (đáy rộng lớn + lòng bé) x độ cao : 2.

     Diện tích hình thang AMCD là:

         (18 + 36) x 15 : 2 = 405 (\(cm^2\))

                   Đáp số: a) 102cm

                                 b) 405\(cm^2\)           

1 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm

a . chu vi  hình chữ nhật ABCD là :  ( 15 +36 ) x 2 =  102 ( centimet )                                                                                  b .  vì thế nhập hình chữ nhật sở hữu 2 cạnh lâu năm đều nhau , 2 cạnh cộc đều nhau nên suy đi ra phỏng lâu năm cạnh AB cũng vì thế 36 centimet .                                                                                                                                                                        phỏng lâu năm cạnh AM là :                       36 : 2 =  18   ( centimet )                                                                                                   vì AM tuy nhiên song với DC nên suy đi ra tứ giác AMCD là hình thang . Vậy diện tích S của hình AMCD la :                                                                                                                                           ( 18 + 36 ) x 15 : 2 =                                                                                                                                                                                 = 405 ( cm2 )                                                                         

1 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm

vote ddi mik vote lai

1 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm

chu vi hình chữ nhật ABCD laf

Xem thêm: bài tập tiếng anh 7 global success

        (15+36) x 2 = 102(cm)

1 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm