cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

1. Lặp

- Cấu trúc lặp là một trong những tinh chỉnh và điều khiển triển khai việc làm lặp chuồn tái diễn tự dưng đầy đủ số đợt lặp hoặc Lúc một ĐK nào là này còn trúng.

Bạn đang xem: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

- Quá trình lặp ko thể giới hạn được gọi là quy trình lặp vô hạn. Vấn đề này xẩy ra Lúc ĐK để dừng lại lặp không thể bị thay đổi độ quý hiếm sau từng đợt lặp. Khi cơ nhằm bay lặp vô hạn, cần phải có những câu mệnh lệnh được chấp nhận bay ngay lập tức ngoài lặp.

- Có nhị loại cấu hình lặp: lặp với số đợt biết trước và lặp với số đợt không biết trước.

2. Lặp đem số đợt biết trước và câu lệnh for-do

Dạng lặp với số đợt biết trước dùng làm triển khai câu mệnh lệnh một trong những đợt xác lập. Dạng này người sử dụng một thay đổi điều khiến cho vòng lặp. Trong Pascal từng đợt triển khai câu mệnh lệnh thì thay đổi điều khiến cho (giả sử là i) được tự động hóa tăng (nhận độ quý hiếm tiếp sau là succ(i)) hoặc tách (nhận độ quý hiếm nhỏ rộng lớn ngay lập tức trước pred(i)). Đến Lúc thay đổi tinh chỉnh và điều khiển đạt độ quý hiếm xác lập thì vòng lặp kết giục.

Câu mệnh lệnh for- vì thế với nhị dạng tiến bộ và lùi:

- Dạng lặp tiến bộ :

for <biến đếm>:= <giá trị đầu> to tướng <giá trị cuối> vì thế <câu lệnh> ;

- Dạng lặp lùi:

for <biến đếm>:= <giá trị cuối> dowto <giá trị đầu> vì thế <câu lệnh> ;

Trong đó:

- thay đổi kiểm điểm là thay đổi đơn, thông thường đem loại nguyên vẹn.

- độ quý hiếm đầu, độ quý hiếm cuối là những biểu thức nằm trong loại với thay đổi kiểm điểm và độ quý hiếm đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vòng lặp ko được triển khai.

Hoạt động của mệnh lệnh for-do:

Ở dạng lặp tiến bộ, câu mệnh lệnh ghi chép sau kể từ khóa phải thực hiện nay tuần tự động, với thay đổi kiểm điểm theo lần lượt nhận độ quý hiếm kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Hoặc hoạt động và sinh hoạt của dạng lặp tiến bộ hoàn toàn có thể được thao diễn giải như sau:

Bước 1: Biến tinh chỉnh và điều khiển nhận độ quý hiếm đầu.

Bước 2: Nếu độ quý hiếm thay đổi tinh chỉnh và điều khiển nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối thì gửi cho tới bước 4. Cách 3: {giá trị thay đổi tinh chỉnh và điều khiển vì như thế độ quý hiếm cuối} triển khai câu mệnh lệnh, tiếp sau đó giới hạn lặp, gửi cho tới câu mệnh lệnh tiếp sau vòng lặp.

Bước 4: Thực hiện nay câu mệnh lệnh sau vì thế và tăng thay đổi điều khiên cho tới độ quý hiếm tiếp sau.

Xem thêm: tên game hay cho nữ

Ở dạng lặp lùi, câu mệnh lệnh ghi chép sau kể từ khóa vì thế được triển khai tuần tự động, với thay đổi kiểm điểm theo lần lượt nhận độ quý hiếm kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Ở dạng lặp lùi này độ quý hiếm của thay đổi điểu khiên được tự động hóa hạ xuống độ quý hiếm tiếp sau sau từng đợt lặp.

Lưu ý: Trong vòng lặp ko được chứa chấp mệnh lệnh thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của thay đổi tinh chỉnh và điều khiển vì như thế sẽ gây ra rời khỏi hiện tượng khó khăn theo đuổi dõi và quản lí lí vòng for-do.

3. Lặp với số đợt không biết trước và câu mệnh lệnh while-do

• Lặp với số đợt không biết trước đem nhị dạng:

Dạng 1 : Trong Lúc <điều kiện> còn trúng thì còn triển khai <công việc>

Dạng 2: Còn triển khai <công việc> trong những lúc <điều kiện> còn trúng.

Trong dạng 1, trước tiên đánh giá và tính độ quý hiếm của ĐK, nếu như ĐK nhận độ quý hiếm true thì triển khai việc làm (một lần). Mỗi đợt triển khai việc làm hoàn toàn có thể tiếp tục thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của ĐK nên cho tới một khi nào là cơ ĐK lặp không thể trúng nữa và cấu hình lặp sẽ tiến hành kết giục. trái lại, nếu lúc triển khai việc làm ko thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của ĐK thì cấu hình lặp kéo dãn mãi (gọi là vòng lặp vô hạn). Để bay ngoài vòng lặp vô hạn, nhập việc làm cần phải có câu mệnh lệnh rẽ nhánh bay ngoài vòng lặp vô hạn Lúc vừa lòng ĐK rẽ nhánh.

• Trong Pascal, lặp với số đợt không biết trước là dạng while-do

Câu mệnh lệnh while-do có một biểu thức ĐK nhằm tinh chỉnh và điều khiển triển khai lặp một câu mệnh lệnh đơn hoặc kép.

Cú pháp:

while <điều kiện> vì thế <câu lệnh> ;

Trong đó:

Điều khiếu nại là biểu thức mối quan hệ hoặc lôgic;

Câu mệnh lệnh là một trong những câu mệnh lệnh cùa Pascal.

- Hoạt động của câu mệnh lệnh while-do:

Câu mệnh lệnh ghi chép sau kể từ khóa vì thế được triển khai Lúc biểu thức ĐK còn nhận độ quý hiếm true. Biểu thức điểu khiếu nại được xem độ quý hiếm trước lúc câu mệnh lệnh được triển khai, tuy nhiên nếu như biểu thức điểu khiếu nại đã nhận được độ quý hiếm false ngay lập tức từ trên đầu thì câu mệnh lệnh ko được triển khai đợt nào là. Nếu biểu thức ĐK luôn luôn nhận độ quý hiếm true thì câu mệnh lệnh được triển khai mãi, tớ gọi là vòng lặp vô hạn.

Xem thêm: nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời

* Định lí Bohn Jacopini: Mọi quy trình đo lường đều hoàn toàn có thể tế bào mô tả và triển khai dựa vào phụ vương cấu hình cơ phiên bản là cấu hình tuần tự động, cấu hình rẽ nhánh và cấu hình lặp.

Loigiaihay.com