sách pháp luật đại cương

Sách - Giáo trình pháp lý đại cương (Tái phiên bản sở hữu sửa chữa thay thế, té sung). Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (chủ biên); ThS. Diệp Thành Nguyên và ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiên. Sách vì thế mái ấm xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật xuất phiên bản. Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Nội dung cuốn Giáo trình pháp lý đại cương bao gồm 7 chương: Chương 1. Nguồn gốc trong phòng... Xem chi tiết

Sách - Giáo trình pháp lý đại cương (Tái phiên bản sở hữu sửa chữa thay thế, té sung). Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (chủ biên); ThS. Diệp Thành Nguyên và ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiên. Sách vì thế mái ấm xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật xuất phiên bản.

Giáo trình pháp lý đại cương

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương

Nội dung cuốn Giáo trình pháp lý đại cương bao gồm 7 chương:

Chương 1. Nguồn gốc trong phòng nước và pháp luật

1. Nguồn gốc trong phòng nước theo đòi ý kiến Mác - Lênin

2. Nguồn gốc của pháp lý theo đòi ý kiến Mác - Lênin

Chương 2. Khái quát tháo cộng đồng về sông núi và pháp luật

1. Khái quát tháo cộng đồng về mái ấm nước

2. Khái quát tháo cộng đồng về pháp luật

Chương 3. Sở máy sông núi Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam

1. Những yếu tố cộng đồng về máy bộ sông núi Việt Nam

2. Các phép tắc tổ chức triển khai và sinh hoạt của máy bộ mái ấm nước

3. Nhà nước vô khối hệ thống chủ yếu trị

Chương 4. Hình thức pháp luật

1. Khái niệm kiểu dáng pháp luật

2. Hệ thống văn phiên bản quy phạm pháp lý ở Việt Nam

Xem thêm: mắt xích hận thù phần 2

Chương 5. Quy phạm pháp lý và mối quan hệ pháp luật

1. Quy phạm pháp luật

2. Quan hệ pháp luật

Chương 6. Vi phạm pháp lý và trách móc nhiệm pháp lý

1. Vi phạm pháp luật

2. Trách nhiệm pháp lý

Chương 7. Các ngành luật cơ phiên bản vô khối hệ thống pháp lý Việt Nam

1. Luật Hiến pháp

2. Luật hành chính

3. Luật hình sự

4. Luật tố tụng hình sự

5. Luật dân sự

6. Luật hôn nhân gia đình và gia đình

7. Luật thương mại

8. Luật lao động

Xem thêm: mẫu bản kiểm điểm cá nhân

9. Luật khu đất đai

Với cấu tạo như bên trên, cuốn Giáo trình pháp lý đại cương tiếp tục reviews những yếu tố cộng đồng nhất về Nhà nước và pháp lý như xuất xứ thành lập của Nhà nước và pháp lý, thực chất, tầm quan trọng, những loại và kiểu dáng Nhà nước và pháp luật; đôi khi reviews tổng quan liêu về khối hệ thống chủ yếu trị, thăm dò hiểu những yếu tố cơ phiên bản về những khối hệ thống phòng ban vô máy bộ Nhà việt nam lúc này và thăm dò hiểu những nội dung cơ phiên bản của những ngành luật đa số vô khối hệ thống pháp lý việt nam, về vi phạm pháp lý, trách móc nhiệm pháp luật, về pháp chế xã hội công ty nghĩa....

Thông tin cậy chi tiết

■  Tác giả:
■  Nhà phân phát hành: Sách luật
■  Mã: CTST-GT

Sách khác