dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Thì vượt lên trên khứ tiếp nối là 1 trong những trong mỗi công ty điểm ngữ pháp cần thiết được dùng thông thường xuyên vô quy trình học tập giờ đồng hồ Anh. Bài ghi chép sau đây, ELSA Speak tiếp tục tổ hợp toàn cỗ kiến thức và kỹ năng nhằm các bạn nắm rõ rộng lớn về thì này nhé!

Quá khứ tiếp nối là gì?

Quá khứ tiếp nối (Past Continuous) được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề quy trình một sự vật (sự việc) được ra mắt bên trên 1 thời điểm chắc chắn vô vượt lên trên khứ hoặc nhị hành vi đang được ra mắt đôi khi vô vượt lên trên khứ.

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Kiểm tra vạc âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to lớn start recording!

Recording... Click to lớn stop!

loading

Ví dụ thì vượt lên trên khứ tiếp diễn: 

 • I was watching TV when the phone rang. (Tôi đang được coi TV thì điện thoại thông minh reo).
 • The children were playing in the park when it started to lớn rain. (Trẻ em đang được đùa vô khu dã ngoại công viên thì trời chính thức mưa).

Xem thêm: 

 • Thì vượt lên trên khứ trả thành
 • Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Công thức thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

Cấu trúcVí dụ
Câu khẳng địnhS +  was/were + V-ingI was watching TV before my mom came trang chủ.
-> Tôi đang được coi vô tuyến trước khi u về ngôi nhà.
Câu phủ địnhS + was/were + not + V-ingShe wasn’t learning English when the teacher came yesterday. 
-> Cô ấy đang được ko học tập giờ đồng hồ Anh khi nghề giáo cho tới ngày ngày qua.
Câu nghi vấn vấnWas/were + S + V-ing?Was Nam doing exercise when Jane saw him yesterday? 
-> Có nên Nam đang được tập luyện thể dục thể thao khi Jane nhìn thấy anh ấy ngày qua không?

Trong cấu hình thì vượt lên trên khứ tiếp nối với những cảnh báo sau: 

 • S = I/He/She/It/Danh kể từ số không nhiều + was
 • S = We/You/They/Danh kể từ số nhiều + were
 • Was not = wasn’t
 • Were not = weren’t
Cấu trúc vượt lên trên khứ tiếp diễn

Cách người sử dụng thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

 • Dùng nhằm trình diễn mô tả một hành vi xẩy ra bên trên 1 thời điểm xác lập vô vượt lên trên khứ.

Ví dụ: Ann was watching a cartoon at 10 P..M yesterday. (Ann đang được coi phim hoạt hình khi 10 giờ tối qua).

 • Dùng nhằm trình diễn mô tả nhị hành vi nằm trong xẩy ra đôi khi vô vượt lên trên khứ.

Ví dụ: While they were preparing for the tiệc ngọt, she was sleeping. (Khi quý khách đang được sẵn sàng mang đến buổi tiệc thì cô ấy đang được ngủ).

 • Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra thì với hành vi không giống xen vô.

Ví dụ: It rained when I was planting a tree. (Tôi đang được trồng cây thì trời sập mưa).

 • Diễn mô tả hành vi được lặp lên đường tái diễn vô vượt lên trên khứ khiến cho tác động (làm phiền) cho tới người không giống.

Ví dụ: When he lived here, he was always making noise. (Khi anh tớ sinh sống ở trên đây, anh tớ luôn luôn khiến cho ồn ào).

Cách người sử dụng thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

Dấu hiệu nhận ra thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

Dấu hiệu nhận ra thì vượt lên trên khứ tiếp nối là vô câu xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ thời hạn như:

 • At + Giờ + Thời gian lận vô vượt lên trên khứ (at 10 o’clock last night,…)
 • At this time + Thời gian lận vô vượt lên trên khứ (at this time two days ago,…)
 • In + Năm (in 1999, in 2020)
 • In the past (trong vượt lên trên khứ)

Ví dụ: It rained when I went for a walk yesterday. (Trời sập mưa khi tôi đang di chuyển dạo bước ngày hôm qua).

Câu tiêu cực vượt lên trên khứ tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn vấn
Cấu trúc câu bị độngO + was/were + being + Ved/p2 (+ by S)O + was/were + not + being + Ved/p2 (+ by O)Was/Were + O + being + Ved/p2 (+ by S) …?
Ví dụI was repairing my siêu xe at 7o’clock yesterday morning.
-> My siêu xe was being repairing at 7 o’clock yesterday morning.
They weren’t breaking the television at 9 o’clock last night.
-> Television wasn’t being broken at 9 o’clock last night.
Were they decorating their house at 11 a.m yesterday?
 -> Was their house being decorated at 11a.m yesterday?

Muốn hiểu rằng cơ hội thay đổi lịch sự câu tiêu cực vô thì vượt lên trên khứ tiếp nối, bạn phải nắm rõ cách sử dụng câu tiêu cực vô giờ đồng hồ Anh và những dạng câu tiêu cực đặc biệt quan trọng. Từ bại liệt canh ty nâng cao nhanh chóng trình độ chuyên môn ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của doanh nghiệp.

Quy tắc thêm thắt ing vô động kể từ thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

 • Nếu động kể từ với đuôi “e” -> vứt “e” thêm thắt V-ing.

Ví dụ: bake -> baking, lượt thích -> liking, have -> having, …

 • Nếu động kể từ với đuôi “ie” -> gửi trở nên “y” thêm thắt V-ing.

Ví dụ: die -> dying, lie -> lying, tie -> tying, …

 • Nếu động kể từ kết giục vị vẹn toàn âm + phụ âm chỉ tồn tại một âm tiết, tớ gấp hai phụ âm và thêm thắt “ V-ing”.

Ví dụ: win -> winning, cut -> cutting, …

Ngoài đi ra, một trong những động kể từ với chuyển đổi bất quy tắc khi gửi lịch sự dạng vượt lên trên khứ tiếp nối như sau: 

 • Be -> was/were
 • Have -> was/were having
 • Do -> was/were doing
 • Go -> was/were going
 • See -> was/were seeing
 • Come -> was/were coming
Quy tắc thêm thắt ing vô động kể từ thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

 Phân biệt while và when vô thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

Giống nhau: 

 • Cấu trúc: While/When + Clause (mệnh đề thì vượt lên trên khứ tiếp diễn)
 • Vị trí: Cả nhị đều hoàn toàn có thể đặt tại địa điểm đầu hoặc cuối câu.
 • Cách dùng: Dùng khi mong muốn trình diễn mô tả một vấn đề đang được xẩy ra vô vượt lên trên khứ thì với cùng một hành vi không giống chen ngang.

Khác nhau: 

 • While trình diễn mô tả hành vi xẩy ra vô một khoảng chừng thời hạn kha khá dài
 • When chỉ người sử dụng mang đến hành vi mới nhất xẩy ra trong vòng thời hạn cụt.

Ví dụ: 

 • When my mom knocked the door, I was cooking. (Lúc u tôi gõ cửa ngõ thì tôi đang được nấu nướng ăn).
 • While I was listening to lớn pop music, my telephone rang. (Trong khi tôi đang được nghe nhạc pop thì điện thoại thông minh tôi reo).

Học giờ đồng hồ anh hiệu suất cao nằm trong ELSA Pro
Luyện tập luyện theo dõi chủ thể yêu thương mến và trong suốt lộ trình học tập được cá thể hóa canh ty khả năng của doanh nghiệp được nâng cao nhanh chóng chóng

Phân biệt vượt lên trên khứ đơn và vượt lên trên khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễnQuá khứ đơn
Cấu trúc(+) S +  was/were + V-ing
(-) S + was/were + not + V-ing
(?) Was/were + S + V-ing? 
(+) S + was/were + O hoặc S + V2 + O
(-) S + was/were + not + O hoặc S + did + S + V(inf)
(?) Was/Were + S + N/Adj hoặc Did + S + V(inf)?
Cách dùngDiễn mô tả một hành vi, vấn đề đang được ra mắt vô vượt lên trên khứ hoặc nhị hành vi đang được ra mắt đôi khi vô vượt lên trên khứ.Diễn mô tả sự việc/hành động ra mắt và đang được kết giục vô vượt lên trên khứ.
Dấu hiệu nhận biết– At + giờ + thời hạn vô vượt lên trên khứ (at 10 o’clock last night, …)
– At this time + thời hạn vô vượt lên trên khứ (at this time two days ago, …)
– In + năm (in 1999, in 2020)
Yesterday, in the past, the day before, ago, …
Phân biệt thì vượt lên trên khứ tiếp nối và thì vượt lên trên khứ đơn

Bài tập luyện thì vượt lên trên khứ tiếp nối với đáp án

Bài 1: Viết lại câu với kể từ khêu gợi ý

1. Where / you / go when I met you?

2. She / not / sleeping at midnight.

3. You / sleep when I got home?

4. It/ have / rain / we / dinner / while.

Xem thêm: đóa hoa của mặt trời

5. How / they / tự at that time?

Bài 2: Chia mẫu mã đích thị mang đến động kể từ vô ngoặc.

1. Yesterday at 5 P..M I (prepare) dinner.

2. We (not / cycle) all day.

3. While Ann (work) in her room, her friend (swim).

4. What (you / do) yesterday.

5. Most of the time they (sit) in the park.

Đáp án: 

Bài 1: Viết lại câu với kể từ khêu gợi ý

1. Where were you going when I met you?

2. She wasn’t sleeping at midnight.

3. Were you sleeping when I got home?

4. It was raining while we were having dinner.

5. How were they doing at that time?

Bài 2: Chia mẫu mã đích thị mang đến động kể từ vô ngoặc.

1. Yesterday at 5 P..M I was preparing dinner.

2. We weren’t cycling all day.

3. While Ann was working in her room, her friend was swimming.

4. What were you doing yesterday?

5. Most of the time they were sitting in the park.

Xem thêm: 

 • Trọn cỗ bài bác tập luyện thì vượt lên trên khứ tiếp nối kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao
 • Tổng ăn ý 90+ bài bác tập luyện thì vượt lên trên khứ đơn [Có đáp án cụ thể nhất]
 • Trọng tâm bài bác tập luyện thì vượt lên trên khứ trả thành

English ELSA Speak là phần mềm học tập giờ đồng hồ Anh tận nhà giản dị và đơn giản cho tất cả những người mới nhất chính thức. App ELSA Speak canh ty nhận xét và sửa lỗi vạc âm chuẩn chỉnh xác nhất nhờ technology AI hiện đại. Đồng thời tương hỗ nâng lên trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ lên 40% chỉ với sau 10 phút thường ngày nhờ khối hệ thống bài bác tập luyện nhiều chủng loại.

Đặc biệt vô mon này, ELSA Speak đang xuất hiện công tác ưu đãi khi ĐK ELSA Pro. Nhanh tay nhập mã rời giá đựng “đánh bại” nỗi hoảng tiếp xúc ngay lập tức ngày hôm nay.

Bài ghi chép viết bên trên đang được tổ hợp những vấn đề về cấu hình, cách sử dụng, tín hiệu nhận ra về thì vượt lên trên khứ tiếp nối. Hy vọng tiếp tục giúp đỡ bạn học tập giờ đồng hồ Anh càng ngày càng hiệu suất cao rộng lớn. Đừng quên rèn luyện thông thường xuyên bằng phương pháp áp dụng vô tiếp xúc hằng ngày hoặc luyện phát biểu nằm trong ELSA Speak nhé!

Câu căn vặn thông thường gặp:

1. Công thức thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

Xem thêm: Bắn cá đổi thưởng là gì? Kinh nghiệm chơi bắn cá đổi thưởng luôn thắng

Thể khẳng định: S + was/were + V-ing
Thể phủ định: S + was/were + not + V-ing
Thể nghi vấn vấn: Was/were + S + V-ing?

2. Dấu hiệu nhận ra thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

Dấu hiệu nhận ra thì vượt lên trên khứ tiếp nối là vô câu xuất hiện tại những từ/cụm kể từ như:
At + giờ + thời hạn vô vượt lên trên khứ (at 5 o’clock yesterday,…).
At this time + thời hạn vô vượt lên trên khứ, (at this time last year,…).
In + năm (in 2001, in 1992).