unit 9 cities of the future

Bình chọn:

3.8 bên trên 169 phiếu

Bạn đang xem: unit 9 cities of the future

Ngữ pháp - Question tag (Câu chất vấn đuôi) - Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng phải chăng thuyết khá đầy đủ và cụ thể về cấu hình và cách sử dụng của thắc mắc đuôi, gom học viên áp dụng vô viết lách câu và giải những bài xích tập Xem cụ thể

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Tổng ăn ý kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới mẻ unit 9

Xem câu nói. giải

Luyện tập luyện kể từ vựng Tổng ăn ý kể từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 11 mới Xem câu nói. giải Language Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới1. Match the question tags with the statements to tướng make complete sentences. Xem câu nói. giải Communication and Culture Unit 9 Tiếng Anh 11 mớiRead the text about Songdo, a smart đô thị, and complete the table below. Xem câu nói. giải

Looking Back Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

1. Complete the sentences with the correct khuông of the words or phrases in the box.

Xem câu nói. giải

Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới mẻ. Introduce your poster to tướng the class. Present the features of your đô thị and explain what makes it the most liveable đô thị in the world. Xem câu nói. giải