mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

Cho tôi căn vặn hóa đơn thuế GTGT sở hữu những kiểu mẫu nào? Thời điểm lập hóa đơn xác lập thế nào cho tới trúng luật? - Câu căn vặn của chị ấy Quỳnh (Nha Trang)

Hoá đơn độ quý hiếm tăng thêm là gì?

Hoá đơn độ quý hiếm tăng thêm được khái niệm bên trên khoản 1 Điều 8 Nghị toan 123/2020/NĐ-CP rất có thể hiểu là hóa đơn giành riêng cho những tổ chức triển khai khai thuế độ quý hiếm tăng thêm theo đòi cách thức khấu trừ dùng cho những hoạt động:

- Bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng cty nhập nội địa;

Bạn đang xem: mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

- Hoạt động vận tải đường bộ quốc tế;

- Xuất nhập quần thể phi thuế quan liêu và những tình huống được xem như xuất khẩu;

- Xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, cung ứng cty rời khỏi quốc tế.

Tổng hợp ý những kiểu mẫu hóa đơn thuế độ quý hiếm tăng thêm năm 2023? Lưu ý về thời gian lập hóa đơn thuế GTGT năm 2023?

Tổng hợp ý những kiểu mẫu hóa đơn thuế độ quý hiếm tăng thêm năm 2024? Lưu ý về thời gian lập hóa đơn thuế GTGT năm 2024?

Tổng hợp ý những kiểu mẫu hóa đơn thuế độ quý hiếm tăng thêm năm 2024?

Mẫu hóa đơn độ quý hiếm tăng thêm quy toan bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư 78/2021/TT-BTC và Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị toan 123/2020/NĐ-CP gồm:

Mẫu số 01/GTGT Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị toan 123/2020/NĐ-CP:

Tải về Mẫu số 01/GTGT bên trên đây

Mẫu số 01/GTGT-ĐT Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị toan 123/2020/NĐ-CP

Tải về Mẫu số 01/GTGT-ĐT bên trên đây

Mẫu số 01/GTGT-NT Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị toan 123/2020/NĐ-CP:

Tải về Mẫu số 01/GTGT-NT bên trên đây

- Hóa đơn năng lượng điện tử độ quý hiếm tăng thêm (dùng cho tới một trong những tổ chức triển khai, công ty quánh thù) theo đòi kiểu mẫu xem thêm số 3 quy toan bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư 78/2021/TT-BTC:

Tải về kiểu mẫu xem thêm hoá đơn năng lượng điện tử độ quý hiếm tăng thêm bên trên đây

- Hóa đơn năng lượng điện tử độ quý hiếm tăng thêm (dùng cho tới một trong những tổ chức triển khai, công ty đặc trưng thu vị nước ngoài tệ) theo đòi kiểu mẫu xem thêm số 4 quy toan bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư 78/2021/TT-BTC:

Tải về kiểu mẫu xem thêm hoá đơn năng lượng điện tử độ quý hiếm tăng thêm bên trên đây

- Hóa đơn độ quý hiếm tăng thêm bởi Cục Thuế tạo ra theo đòi kiểu mẫu xem thêm số 6 quy toan bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư 78/2021/TT-BTC:

Tải về kiểu mẫu xem thêm hoá đơn năng lượng điện tử độ quý hiếm tăng thêm bên trên đây

Thời điểm lập hóa đơn thuế GTGT năm 2024 được xác lập như vậy nào?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị toan 123/2020/NĐ-CP, thời gian lập hóa đơn so với bán sản phẩm hóa và cung ứng cty được quy xác định rõ như sau:

Thời điểm xuất hóa đơn Lúc bán sản phẩm hóa

Thời điểm lập hóa đơn so với bán sản phẩm hóa (bao bao gồm cả cung cấp gia sản non nước, gia sản tịch kí, sung quỹ non nước và bán sản phẩm dự trữ quốc gia) là thời gian gửi phó quyền chiếm hữu hoặc quyền dùng sản phẩm & hàng hóa cho tất cả những người mua sắm, ko phân biệt vẫn chiếm được chi phí hoặc ko chiếm được chi phí.

Thời điểm xuất hóa đơn Lúc cung ứng dịch vụ

Thời điểm lập hóa đơn so với cung ứng cty là thời gian hoàn thiện việc cung ứng cty ko phân biệt vẫn chiếm được chi phí hoặc ko chiếm được chi phí.

Trường hợp ý người cung ứng cty sở hữu thu chi phí trước hoặc trong những lúc cung ứng cty thì thời gian lập hóa đơn là thời gian thu chi phí (không bao hàm tình huống thu chi phí bịa cọc hoặc ứng trước nhằm đáp ứng triển khai hợp ý đồng cung ứng những dịch vụ: Kế toán, truy thuế kiểm toán, tư vấn tài chủ yếu, thuế; thẩm toan giá; tư vấn giám sát; tham khảo, kiến thiết kỹ thuật; lập dự án công trình góp vốn đầu tư xây dựng).

Lưu ý: Trường hợp ý Ship hàng rất nhiều lần hoặc chuyển nhượng bàn giao từng khuôn khổ, quy trình cty thì từng thứ tự Ship hàng hoặc chuyển nhượng bàn giao đều phải khởi tạo hóa đơn cho tới lượng, độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa, cty được phó ứng.

Thời điểm lập hóa đơn nhập một trong những tình huống cụ thể

Theo quy toan bên trên khoản 4 Điều 9 Nghị toan 123/2020/NĐ-CP như sau:

(1) Đối với tình huống cung ứng cty với con số rộng lớn, đột biến thông thường xuyên, cần phải có thời hạn đối soát số liệu thân thiện công ty cung ứng cty và người sử dụng, đối tác:

Thời điểm lập hóa đơn là thời gian hoàn thiện việc đối soát tài liệu Một trong những mặt mày tuy nhiên muộn nhất không thật ngày thứ 7 của mon sau mon đột biến việc cung ứng cty hoặc không thật 07 ngày Tính từ lúc ngày kết đốc kỳ quy ước.

Kỳ quy ước nhằm thực hiện địa thế căn cứ tính số lượng hàng hóa, cty cung ứng địa thế căn cứ thỏa thuận hợp tác thân thiện đơn vị chức năng bán sản phẩm hóa, cung ứng cty với người tiêu dùng.

(2) Đối với cty viễn thông:

Xem thêm: thông tư số 08/2022/tt bkhđt

Thời điểm lập hóa đơn là thời gian hoàn thiện việc đối soát tài liệu về cước cty theo đòi hợp ý đồng kinh tế tài chính Một trong những hạ tầng sale cty tuy nhiên muộn nhất không thật 2 mon Tính từ lúc mon đột biến cước cty liên kết.

Trường hợp ý cung ứng cty viễn thông (bao bao gồm cả cty viễn thông độ quý hiếm gia tăng) trải qua cung cấp thẻ trả trước, thu cước phí hòa mạng Lúc người sử dụng ĐK dùng cty nhưng mà người sử dụng ko đòi hỏi xuất hóa đơn GTGT hoặc ko cung ứng thương hiệu, vị trí, mã số thuế thì:

Cuối thường ngày hoặc kế hoạch nhập mon, hạ tầng sale cty lập công cộng một hóa đơn GTGT ghi nhận tổng lệch giá đột biến theo đòi từng cty người tiêu dùng ko lấy hóa đơn hoặc ko cung ứng thương hiệu, vị trí, mã số thuế.

(3) Đối với hoạt động và sinh hoạt thiết kế, thi công đặt:

Thời điểm lập hóa đơn là thời gian sát hoạch, chuyển nhượng bàn giao dự án công trình, khuôn khổ dự án công trình, lượng thiết kế, lắp ráp hoàn thiện, ko phân biệt vẫn chiếm được chi phí hoặc ko chiếm được chi phí.

(4) Đối với tổ chức triển khai sale nhà đất, thiết kế hạ tầng, thiết kế ngôi nhà nhằm cung cấp, ủy quyền thì thời gian lập hóa đơn được quy toan ví dụ theo đòi từng tình huống không giống nhau như sau:

- Chưa gửi phó quyền chiếm hữu, quyền sử dụng: Có triển khai thu chi phí theo đòi tiến trình triển khai dự án công trình hoặc tiến trình thu chi phí ghi nhập hợp ý đồng thì thời gian lập hóa đơn là mùa thu chi phí hoặc theo đòi thỏa thuận hợp tác giao dịch nhập hợp ý đồng.

- Đã gửi phó quyền chiếm hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn thời gian gửi phó quyền chiếm hữu hoặc quyền dùng sản phẩm & hàng hóa cho tất cả những người mua sắm, ko phân biệt vẫn chiếm được chi phí hoặc ko chiếm được chi phí.

(5) Đối với tổ chức triển khai sale mua sắm cty vận tải đường bộ sản phẩm ko xuất qua quýt trang web và khối hệ thống thương nghiệp năng lượng điện tử:

Thời điểm lập hóa đơn được lập theo đòi tiền lệ quốc tế muộn nhất không thật 05 ngày sau đó Tính từ lúc ngày triệu chứng kể từ dich vụ vận tải đường bộ sản phẩm ko xuất rời khỏi bên trên khối hệ thống trang web và khối hệ thống thương nghiệp năng lượng điện tử.

(6) Đối với hoạt động và sinh hoạt mò mẫm tìm tòi thăm hỏi thăm dò, khai quật và chế đổi mới dầu thô:

- Thời điểm lập hóa đơn cung cấp dầu thô, condensate, những thành phầm được chế đổi mới kể từ dầu thô (bao bao gồm cả hoạt động và sinh hoạt bao chi tiêu thành phầm theo đòi khẳng định của Chính phủ) là thời gian mặt mày mua sắm và mặt mày cung cấp xác lập được giá thành đầu tiên, ko phân biệt vẫn chiếm được chi phí hoặc ko chiếm được chi phí.

- Đối với hoạt động và sinh hoạt cung cấp khí vạn vật thiên nhiên, khí sát cánh, khí than vãn được gửi vị ống dẫn dẫn khí cho tới người mua:

Thời điểm lập hóa đơn là thời gian mặt mày mua sắm, mặt mày cung cấp xác lập lượng khí Ship hàng mon tuy nhiên muộn nhất không thật 07 ngày sau đó Tính từ lúc ngày mặt mày cung cấp gửi thông tin lượng khí Ship hàng mon.

- Trường hợp ý thỏa thuận hợp tác bảo hộ và khẳng định của nhà nước sở hữu quy toan không giống về thời gian lập hóa đơn thì triển khai theo đòi quy toan bên trên thỏa thuận hợp tác bảo hộ và khẳng định của nhà nước.

(7) Cửa hàng sale thương nghiệp nhỏ lẻ, sale cty ăn uống hàng ngày theo đòi quy mô khối hệ thống cửa hàng cung cấp thẳng cho tới người chi tiêu và sử dụng tuy nhiên việc bắt bẻ toán toàn cỗ hoạt động và sinh hoạt sale được triển khai bên trên trụ sở chủ yếu (trụ sở cương trực tiếp ký hợp ý đồng mua sắm, bán sản phẩm hóa, cty sở hữu in Phiếu tính chi phí cho tới người sử dụng, tài liệu Phiếu tính chi phí sở hữu lưu bên trên khối hệ thống và người sử dụng ko mong muốn nhận hóa đơn năng lượng điện tử:

Cuối ngày hạ tầng sale địa thế căn cứ vấn đề kể từ Phiếu tính chi phí nhằm tổ hợp lập hóa đơn năng lượng điện tử cho những thanh toán giao dịch bán sản phẩm hóa, cung ứng món ăn tu trong thời gian ngày.

Trường hợp ý người sử dụng đòi hỏi lập hóa đơn năng lượng điện tử thì hạ tầng sale lập hóa đơn năng lượng điện tử phó cho tới người sử dụng.

(8) Đối với hoạt động và sinh hoạt cung cấp năng lượng điện của những doanh nghiệp vạc năng lượng điện bên trên thị ngôi trường năng lượng điện thì thời gian lập hóa đơn năng lượng điện tử được xác lập địa thế căn cứ thời gian về đối soát số liệu giao dịch thân thiện đơn vị chức năng vận hành khối hệ thống năng lượng điện và thị ngôi trường năng lượng điện, đơn vị chức năng vạc năng lượng điện và đơn vị chức năng mua sắm năng lượng điện theo đòi quy toan của Sở Công Thương hoặc hợp ý đồng giao thương năng lượng điện và đã được Sở Công Thương chỉ dẫn, phê duyệt.

Chậm nhất của thời gian lập hóa đơn là ngày sau cùng của thời hạn kê khai, nộp thuế so với mon đột biến nhiệm vụ thuế theo đòi quy toan pháp lý về thuế.

Riêng hoạt động và sinh hoạt cung cấp năng lượng điện của những doanh nghiệp vạc năng lượng điện sở hữu khẳng định bảo hộ của nhà nước về thời gian giao dịch thì thời gian lập hóa đơn năng lượng điện tử địa thế căn cứ theo đòi bảo hộ của nhà nước, chỉ dẫn và phê duyệt của Sở Công Thương và những hợp ý đồng giao thương năng lượng điện và đã được thỏa thuận thân thiện mặt mày mua sắm năng lượng điện và mặt mày cung cấp năng lượng điện.

(9) Thời điểm lập hóa đơn năng lượng điện tử so với tình huống cung cấp xăng dầu bên trên những cửa hàng nhỏ lẻ cho tới người sử dụng là thời gian kết đốc việc cung cấp xăng dầu theo đòi từng thứ tự cung cấp.

Người cung cấp nên đáp ứng tàng trữ khá đầy đủ hóa đơn năng lượng điện tử so với tình huống cung cấp xăng dầu cho tới người sử dụng là cá thể ko sale, cá thể sale và đáp ứng rất có thể tra cứu giúp Lúc phòng ban sở hữu thẩm quyền đòi hỏi.

(10) Đối với tình huống cung ứng cty vận tải đường bộ sản phẩm ko, cty bảo đảm qua quýt đại lý, thời gian lập hóa đơn là thời gian hoàn thiện việc đối soát tài liệu Một trong những mặt mày tuy nhiên muộn nhất không thật ngày 10 của mon sau mon đột biến.

(11) Trường hợp ý cung ứng cty ngân hàng, kinh doanh thị trường chứng khoán, bảo đảm, cty gửi chi phí qua quýt ví năng lượng điện tử, cty ngừng và cung cấp năng lượng điện quay về của đơn vị sản xuất năng lượng điện cho tất cả những người mua sắm là cá thể ko sale (hoặc cá thể kinh doanh) tuy nhiên ko mong muốn lấy hóa đơn thì cuối ngày hoặc vào cuối tháng đơn vị chức năng triển khai xuất hóa đơn tổng địa thế căn cứ vấn đề cụ thể từng thanh toán giao dịch đột biến trong thời gian ngày, nhập mon bên trên khối hệ thống quản lý và vận hành tài liệu của đơn vị chức năng.

Đơn vị cung ứng cty nên phụ trách về tính chất đúng chuẩn nội dung vấn đề thanh toán giao dịch và cung ứng bảng tổ hợp cụ thể cty cung ứng Lúc phòng ban tác dụng đòi hỏi.

Nếu người sử dụng đòi hỏi lấy hóa đơn theo đòi từng thanh toán giao dịch thì đơn vị chức năng cung ứng cty phải khởi tạo hóa đơn phó cho tới người sử dụng.

(12) Kinh doanh vận tải đường bộ khách hàng vị xe pháo xe taxi sở hữu dùng ứng dụng tính chi phí theo đòi quy toan của pháp lý thì thời gian lập hóa đơn như sau:

- Tại thời gian kết đốc chuyến du ngoạn, công ty, liên minh xã sale vận tải đường bộ khách hàng vị xe pháo xe taxi sở hữu dùng ứng dụng tính chi phí triển khai gửi những vấn đề của chuyến du ngoạn cho tới người sử dụng và gửi về phòng ban thuế theo đòi format tài liệu của phòng ban thuế.

Các vấn đề bao gồm thương hiệu đơn vị chức năng sale vận tải đường bộ, hải dương trấn áp xe pháo, cự ly chuyến du ngoạn (tính theo đòi km) và tổng số chi phí khách hàng nên trả.

- Trường hợp ý người sử dụng lấy hóa đơn năng lượng điện tử thì người sử dụng update hoặc gửi những vấn đề khá đầy đủ (tên, vị trí, mã số thuế) nhập ứng dụng hoặc đơn vị chức năng cung ứng cty.

Căn cứ vấn đề người sử dụng gửi hoặc update, công ty, liên minh xã sale vận tải đường bộ khách hàng vị xe pháo xe taxi sở hữu dùng ứng dụng tính chi phí triển khai gửi hóa đơn của chuyến du ngoạn cho tới người sử dụng, mặt khác gửi tài liệu hóa đơn cho tới phòng ban thuế.

(13) Đối với bệnh viện sale cty ngục thất chữa trị bệnh dịch sở hữu dùng ứng dụng quản lý và vận hành ngục thất chữa trị bệnh dịch và quản lý và vận hành viện phí, từng thanh toán giao dịch ngục thất, chữa trị bệnh dịch và triển khai những cty chụp, chiếu, xét nghiệm sở hữu in phiếu thu chi phí (thu viện phí hoặc chi phí ngục thất, xét nghiệm) và sở hữu lưu bên trên khối hệ thống technology thông tin:

- Nếu người sử dụng (người cho tới ngục thất, chữa trị bệnh) ko mong muốn lấy hóa đơn thì cuối ngày bệnh viện địa thế căn cứ vấn đề ngục thất, chữa trị bệnh dịch và vấn đề kể từ phiếu thu chi phí nhằm tổ hợp lập hóa đơn năng lượng điện tử cho những cty hắn tế triển khai trong thời gian ngày.

- Nếu người sử dụng đòi hỏi lập hóa đơn năng lượng điện tử thì bệnh viện lập hóa đơn năng lượng điện tử phó cho tới người sử dụng.

Xem thêm: bài tập câu điều kiện loại 1

(14) Đối với hoạt động và sinh hoạt thu tiền phí cty dùng đường đi bộ theo như hình thức năng lượng điện tử liên tù tì ngày lập hóa đơn năng lượng điện tử là ngày xe pháo lưu trải qua trạm thu tiền phí.

Trường hợp ý người sử dụng dùng cty thu tiền phí đường đi bộ theo như hình thức năng lượng điện tử liên tù tì sở hữu một hoặc nhiều phương tiện đi lại nằm trong dùng cty rất nhiều lần nhập mon, đơn vị chức năng cung ứng cty rất có thể lập hóa đơn năng lượng điện tử theo đòi kế hoạch, ngày lập hóa đơn năng lượng điện tử muộn nhất là ngày sau cùng của mon đột biến cty thu tiền phí.

Nội dung hóa đơn liệt kê cụ thể từng lượt xe pháo lưu trải qua những trạm thu tiền phí, bao hàm thời hạn xe pháo qua quýt trạm, giá bán phí dùng đường đi bộ của từng lượt xe pháo.