đơn đăng ký kết hôn

Mẫu giấy má ĐK kết duyên là một trong trong mỗi sách vở cần thiết với từng người. Dưới đó là biểu kiểu cụ thể và những quy ấn định tương quan.

1. Mẫu giấy má ĐK kết hôn

Mẫu giấy má ĐK kết hôn được phát hành kèm cặp phụ lục Thông tư 04/2020/TT-BTP. Dưới đó là biểu mẫu:

Bạn đang xem: đơn đăng ký kết hôn

1.1 Bản giấy

Mẫu giấy má ghi nhận kết duyên bạn dạng giấy
Mẫu giấy má ghi nhận kết duyên bạn dạng giấy má (Bản chụp mùng hình)

1.2 Bản word

https://image.kinhtedanang.edu.vn/uploaded/Others/2023/02/17/giay-chung-nhan-ket-hon_1702103902.docx

1.3 Bản năng lượng điện tử

Mẫu giấy má ghi nhận kết duyên năng lượng điện tử
Mẫu giấy má ghi nhận kết duyên năng lượng điện tử (Bản chụp mùng hình)

2. Nội dung cần thiết chú ý vô kiểu giấy má ĐK kết hôn

2.1 Bản giấy

Theo Điều 32 Thông tư 04/2020/TT-BTP, khi nhận giấy má ĐK kết duyên, phái mạnh phái nữ cần thiết chú ý những nội dung sau đây:

- tin tức nhân thân: Họ, chữ đệm, thương hiệu phu nhân và chồng; tháng ngày năm sinh; dân tộc; quốc tịch; điểm trú ngụ và sách vở tuỳ thân ái (Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân…).

- Nơi ĐK kết hôn: Theo khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 37 Luật Hộ tịch đang sẵn có hiệu lực thực thi hiện hành, thẩm quyền ký giấy má ghi nhận kết duyên nằm trong về:

  • Uỷ ban quần chúng. # cấp cho xã điểm thông thường trú hoặc tạm thời trú của 1 trong các nhị người phái mạnh, nữ: Công dân nước ta tiến hành ĐK kết duyên bên trên nước ta.
  • Uỷ ban quần chúng. # cấp cho thị xã điểm công dân nước ta thông thường trú hoặc tạm thời trú hoặc điểm trú ngụ của những người quốc tế bên trên Việt Nam: Đăng ký kết duyên sở hữu nhân tố quốc tế thân ái công dân nước ta với những người quốc tế hoặc thân ái nhị người quốc tế ĐK kết duyên bên trên nước ta.

- Ngày, mon, năm đăng ký: Theo Điều 32 Thông tư 04/2020/TT-BTP, tháng ngày năm ĐK kết duyên là ngày nhị mặt mũi phái mạnh phái nữ xuất hiện và ký thương hiệu vô tuột ĐK kết duyên và giấy má ghi nhận kết duyên bên trên Uỷ ban quần chúng. # cấp cho xã hoặc cấp cho thị xã.

Quan hệ hôn nhân gia đình cũng khá được xác lập kể từ thời khắc nhị mặt mũi phái mạnh, phái nữ ĐK kết duyên trừ tình huống ĐK kết duyên thực tiễn hoặc mối liên hệ hôn nhân gia đình được thừa nhận.

Nếu ko xác lập được ngày ĐK kết duyên trước đó hoặc ngày xác lập mối liên hệ công cộng sinh sống cùng nhau như phu nhân ông chồng thì ghi ngày trước tiên của mon, năm ĐK kết duyên, xác lập mối liên hệ công cộng sinh sống.

Đặc biệt, nếu như không xác lập được ngày, mon nêu bên trên thì ghi ngày 01/01 của năm ĐK kết duyên hoặc xác lập mối liên hệ công cộng sinh sống cùng nhau như phu nhân ông chồng.

- Chữ ký của phu nhân, chồng (ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu, chữ đệm).

- Người ký giấy má ghi nhận kết hôn: Người sở hữu thẩm quyền cần ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu, chữ đệm, chuyên dụng cho và đóng góp vệt. Theo khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 37 Luật Hộ tịch đang sẵn có hiệu lực thực thi hiện hành, thẩm quyền ký giấy má ghi nhận kết duyên nằm trong về:

  • Uỷ ban quần chúng. # cấp cho xã điểm thông thường trú hoặc tạm thời trú của 1 trong các nhị người phái mạnh, nữ: Công dân nước ta tiến hành ĐK kết duyên bên trên nước ta.
  • Uỷ ban quần chúng. # cấp cho thị xã điểm công dân nước ta thông thường trú hoặc tạm thời trú hoặc điểm trú ngụ của những người quốc tế bên trên Việt Nam: Đăng ký kết duyên sở hữu nhân tố quốc tế thân ái công dân nước ta với những người quốc tế hoặc thân ái nhị người quốc tế ĐK kết duyên bên trên nước ta.
Mẫu giấy má ĐK kết hôn
Đăng ký kết duyên và kiểu giấy má chú ý (Ảnh minh hoạ)

2.2 Bản năng lượng điện tử

Ngoài bạn dạng giấy má thì lúc bấy giờ, những mặt mũi phái mạnh phái nữ còn được cấp cho bạn dạng năng lượng điện tử giấy má ghi nhận ĐK kết duyên và được tự động hóa gửi về địa điểm hộp thư gmail, điện thoại thông minh hoặc vũ trang số của tình nhân cầu sau khoản thời gian đang được chấm dứt giấy tờ thủ tục ĐK kết duyên bên trên phòng ban sở hữu thẩm quyền.

Lưu ý: Trong tình huống đòi hỏi cấp cho bạn dạng năng lượng điện tử, nhị mặt mũi phái mạnh phái nữ vẫn cần xuất hiện bên trên phòng ban ĐK hộ tịch nhằm tiến hành ĐK thẳng và vẫn cần nhận bạn dạng chủ yếu giấy má ĐK kết duyên thẳng bên trên phía trên.

Theo cơ, nội dung vô bạn dạng năng lượng điện tử mẫu giấy má ĐK kết hôn được nêu bên trên phụ lục của Thông tư 01/2022/TT-BTP:

NỘI DUNG BIỂU MẪU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

I. tin tức mặt mũi nữ

(1) Hình ảnh (trường hợp ý thực hiện giấy tờ thủ tục ĐK kết duyên sở hữu nhân tố nước ngoài);

(2) Họ, chữ đệm, tên;

(3) Ngày, mon, năm sinh (tách biệt riêng rẽ 03 ngôi trường vấn đề ngày, mon, năm);

(4) Dân tộc;

Xem thêm: download giấy a4 kẻ ngang file word

(5) Quốc tịch;

(6) Số ấn định danh cá nhân;

(7) Giấy tờ tùy thân: Loại sách vở dùng (CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp thức thay cho thế); số, ngày, mon, năm cấp cho, phòng ban cấp; bạn dạng chụp đính thêm kèm;.

(8) Nơi trú ngụ (nơi thông thường trú/nơi tạm thời trú/nơi đang được sinh sống);

(9) Kết thơm phen loại bao nhiêu.

II. tin tức mặt mũi nam

(10) Hình ảnh (trường hợp ý thực hiện giấy tờ thủ tục ĐK kết duyên sở hữu nhân tố nước ngoài);

(11) Họ, chữ đệm, tên;

(12) Ngày, mon, năm sinh (tách biệt riêng rẽ 03 ngôi trường vấn đề ngày, mon, năm);

(13) Dân tộc;

(14) Quốc tịch;

(15) Số ấn định danh cá nhân;

(16) Giấy tờ tùy thân: Loại sách vở dùng (CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp thức thay cho thế); số, ngày, mon, năm cấp cho, phòng ban cấp; bạn dạng chụp đính thêm kèm;

(17) Nơi trú ngụ (nơi thông thường trú/nơi tạm thời trú/nơi đang được sinh sống);

(18) Kết thơm phen loại mấy;

(19) Đề nghị cấp cho bạn dạng sao: □ Có  □ Không

Số lượng bạn dạng sao yêu thương cầu: ...

(20) Hồ sơ đính thêm tất nhiên quy ấn định.

Xem thêm: những game hay trên điện thoại

* Người đòi hỏi cam kết những vấn đề hỗ trợ là đích thị thực sự, việc kết duyên của nhị mặt mũi là trọn vẹn tự động nguyện, ko vi phạm quy ấn định của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình nước ta, Chịu đựng trọn vẹn trách cứ nhiệm trước pháp lý về nội dung cam kết của tớ.

* Biểu kiểu năng lượng điện tử tương tác ghi nhận thời hạn (giờ, phút, giây, ngày, mon, năm) chấm dứt việc hỗ trợ thông tin; tình nhân cầu trước này đã singin vô khối hệ thống, tiến hành xác thực năng lượng điện tử theo dõi quy ấn định.

Trên đó là trả lời cụ thể về mẫu giấy má ĐK kết hôn. Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ phấn chấn lòng tương tác 19006192 sẽ được tương hỗ, trả lời cụ thể.