temis tập huấn.csdl.edu.vn đăng nhập

Bước 1: Thầy cô nhập vị trí trang web https://temis.csdl.edu.vn/ hoặc nhấp vào mục Temis bên trên taphuan.csdl.edu.vn

Bước 2: Đăng nhập bởi vì thông tin tài khoản của taphuan.csdl.edu.vn nếu như ko đăng nhập

Bạn đang xem: temis tập huấn.csdl.edu.vn đăng nhập

1. Đối với giáo viên:

- Menu dành riêng cho nghề giáo bao hàm Tổng quan tiền, Tài liệu minh bệnh, Tự nhận xét, Đánh giá bán của người cùng cơ quan, Đánh giá bán của thủ trưởng.

- Click vô mục Tự tiến công giá

- Check vô những mục tương tự với những tiêu chuẩn nhưng mà thầy cô tự động nhận xét bản thân.

- Nếu cần thiết nhập minh bệnh mang đến tiêu chuẩn thì click vô lốt + red color ở cột cuối nhằm xuất hiện bong nhập minh bệnh, nhập Tên minh chứng, Mô miêu tả chi tiết, nếu như có tài năng liệu nhằm minh chứng thì lựa chọn hoặc kéo thả vô mục Tệp gắn thêm kèm

- Lưu lại bằng phương pháp click nút " + Tạo mới"

- Thầy cô rất có thể tạo ra nhiều minh bệnh nếu như cần thiết.

- Sau Lúc ngừng hoạt động bong tạo ra minh bệnh thì thầy cô rất có thể lựa chọn những minh bệnh mang đến tiêu chuẩn của tớ và click nút "Chọn ... tư liệu minh chứng"

- Sau Lúc nhập đoạn thầy cô rất có thể click

 + "Lưu và ko gởi đi": nếu còn muốn sửa đổi tiếp và ko gởi lên cấp cho bên trên, thành phẩm này vẫn ko update mang đến tổ trưởng, vì thế coi như thầy cô ko nhận xét.

Xem thêm: ngày vía thần tài là ngày bao nhiêu

 + "Lưu và gởi đi": Hoàn trở nên tự động nhận xét và gởi lên cấp cho bên trên, thời điểm hiện nay tổ trưởng tiếp tục thấy được thành phẩm tự động nhận xét của thầy cô.

- Kết ngược tự động nhận xét tiếp tục xuất hiện sau thời điểm thầy cô ghi lại. Thầy cô cóp thể bấm "Xuất excel BM1/PL2" để in biên bạn dạng tự động nhận xét của tớ.

2. Đối với tổ trưởng:

Ngoài việc tự động nhận xét, thầy cô với trách nhiệm nhận xét tổ viên, vì thế thực đơn dành riêng cho thầy cô được xem là "Tổng quan", "Tài liệu minh chứng", "Tự tiến công giá", "Đánh giá bán đồng nghiệp", "Đánh giá bán của thủ trưởng". Tại phần này, thầy cô tiếp tục nhập nhận xét người cùng cơ quan bằng phương pháp click vào Đánh giá bán đồng nghiệp, thành phẩm như thầy cô thấy ở screen bên dưới, vô list tiếp tục thiếu hụt thương hiệu của chủ yếu thầy cô.

- Click lựa chọn vô nút "Đánh giá" ở bên phải người cùng cơ quan nhưng mà thầy cô ham muốn nhận xét, screen rỗng tuếch tiếp tục xuất hiện như sau:

- Thầy cô rất có thể coi thành phẩm tự động nhận xét của người cùng cơ quan bản thân bằng phương pháp "Click vào "Xem bạn dạng tự động tiến công giá"

- Thầy cô rất có thể nhập nhận xét của tớ mang đến người cùng cơ quan ê, nếu như đồng ý với thành phẩm tự động nhận xét của người cùng cơ quan, chứ không nhập, thầy cô rất có thể lấy toàn cỗ thành phẩm bên trên bằng phương pháp click vào "Sử dụng thành phẩm tự động nhận xét của GVPT", thành phẩm tự động nhận xét này sẽ xuất hiện tại bên trên screen nhận xét như sau:

Xem thêm: tra cứu lịch sử cuộc gọi viettel

- Cuối nằm trong thầy cô với thể "Lưu và ko gởi đi" hoặc "Lưu và gởi đi" để gởi lên cấp cho nhận xét cao hơn nữa.