giáo trình kinh tế chính trị mác lênin

 Advanced

Bạn đang xem: giáo trình kinh tế chính trị mác lênin

Please use this identifier lớn cite or links lớn this item: https://kinhtedanang.edu.vn/handle/UEH/62221

Title: Giáo trình Kinh tế chủ yếu trị Mác - Lê Nin Author(s): Bộ GD-ĐT Abstract: Bản thảo Giáo trình tài chính chủ yếu trị Mác - Lê Nin sử dụng mang đến giảng dạy dỗ những môn lý luận chủ yếu trị mang đến khối ngôi trường giảng dạy chuyên nghiệp và ko chuyên nghiệp về lý luận chủ yếu trị chuyên môn ĐH, bởi Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên biên soạn và tạo ra bên trên trang web của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, theo đuổi ra quyết định Số: 2570/BGDĐT-GDĐH V/v in dán cỗ giáo trình những môn lý luận chủ yếu trị chuyên môn ĐH ngày 14 mon 7 năm 2020. Issue Date: 2019 URI: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2729#content_1
http://kinhtedanang.edu.vn/handle/UEH/62221
Appears in Collections:Lý luận chủ yếu trị

Files in This Item:

File

Description

Size

File

Description

Size

Format

Show full item record

Xem thêm: cách chèn video vào powerpoint

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.