chủ nhật tiếng anh là gì

Sunday

Cách một người bạn dạng xứ trình bày điều này

Bạn đang xem: chủ nhật tiếng anh là gì

Cách một người bạn dạng xứ trình bày điều này

Hình hình họa mũi tên

Các kể từ và khuôn mẫu câu liên quan

thứ Ba (ngày nhập tuần)

Tuesday

Hình hình họa cô nàng đang được chỉ tay

Chúng tôi khiến cho việc học tập trở thành hí hửng nhộn

các đoạn phim Tiktok cho chính mình đắm bản thân vào trong 1 ngữ điệu mới? Chúng tôi sở hữu đấy nhé!

các đoạn phim Tiktok cho chính mình đắm bản thân vào trong 1 ngữ điệu mới?
Chúng tôi sở hữu nhé!

Một cách thức tuy nhiên dạy dỗ các bạn cả những kể từ chửi bới? Cứ tưởng là các bạn sẽ ko căn vặn cơ.

Một cách thức tuy nhiên dạy dỗ các bạn cả những kể từ chửi bới?
Cứ tưởng là các bạn sẽ ko căn vặn cơ.

Những bài học kinh nghiệm thực hiện kể từ lời nói bài bác hát yêu thương quí của bạn?Chúng tôi cũng đều có luôn luôn.

Những bài học kinh nghiệm thực hiện kể từ lời nói bài bác hát yêu thương quí của bạn?
Chúng tôi cũng đều có luôn luôn.

Xem thêm: tử vi tuổi bính dần năm 2022 nữ mạng

Tìm lần những #noidung các bạn yêu thương thích

Học nói tới những chủ thể các bạn thực sự quan tiền tâm

Xem video

Hơn 48,000 đoạn phim của những người bạn dạng ngữ

Học kể từ vựng

Chúng tôi dạy dỗ các bạn những kể từ trong mỗi video

Chat với Membot

Luyện tập dượt trình bày với đối tác chiến lược ngữ điệu là AI của bọn chúng tôi

Công thức kín của Memrise

Xem thêm: concentrate đi với giới từ gì

Công thức kín của Memrise

Giao tiếp

Được hiểu vị người khác