giải bài tập toán lớp 4 tập 2

Giải VBT Toán lớp 4 tập dượt 2

50 22.706

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 4 tập 2

Bài ghi chép đã và đang được lưu

Nâng cung cấp gói Pro nhằm hưởng thụ trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin đặc biệt nhanh ko chờ đón.

Mua ngay lập tức Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Vở bài xích tập dượt toán lớp 4 tập dượt 2 bao hàm những bài xích rèn luyện, thực hành thực tế sở hữu nằm trong nội dung, cường độ tựa như các bài xích tập dượt nhập sách giáo khoa với những bài xích giải sở hữu điều giải hoặc, mê hoặc. Mời chúng ta nằm trong xem thêm vận tải về.

Xem thêm: tự nhiên và xã hội lớp 3

 • Thông tin cẩn sách Vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 tập dượt 2
 • Giải Vở bài xích tập dượt toán lớp 4 tập dượt 2
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 3
  • Giải Toán lớp 4 chương 4
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 5
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

Thông tin cẩn sách Vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 tập dượt 2

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Cách thực hiện bài xích tập dượt nhập vở này cũng tương tự cách thức bài xích tập dượt nhập sách giáo khoa. Trong khi, học viên còn được sản xuất quen thuộc với một vài dạng bài xích tập dượt loại mới nhất. Vì vậy nếu như học viên đã trải bài xích tập dượt nhập sách giáo khoa hoàn toàn có thể dùng vở bài xích tập dượt này khi tự động học tập hoặc ôn tập dượt.

Xem thêm: bao nhiêu khoảnh khắc khi ta gần nhau

Những bài xích tập dượt nhập sách VBT Toán lớp 4 tập dượt 2 bám sát lịch trình hiện nay hành của Sở và đều sở hữu chỉ dẫn giải cụ thể.

Đây là 1 cuốn sách lớp 4 đặc biệt tiện xem thêm cho những em cũng tựa như các bậc cha mẹ dạy dỗ học tập mang đến con cái bản thân khi gặp gỡ những câu hỏi chưa tồn tại phía đê thế nào cho phù phù hợp với “phương pháp môn sư phạm".

Tất cả những bài xích tập dượt nhập Vở bài xích tập dượt Toán 4, những em cần tự động bản thân thực hiện trước lúc coi phần chỉ dẫn giải nhập cuốn sách này. Nếu thực hiện được như thế thì việc học tập của những em mới nhất hiệu suất cao và đạt nhiều kết quả nhập hoc tập dượt.

Giải VBT Toán lớp 4 chương 3

 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 84: Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 85: Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 5
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 86: Luyện tập
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 87: Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 9
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 88: Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 3
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 89: Luyện tập
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 90: Luyện tập dượt chung

Giải Toán lớp 4 chương 4

 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 91: Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 92: Luyện tập dượt Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 93: Hình bình hành
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 94: Diện tích Hình bình hành
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 95: Luyện tập
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 96: Phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 97: Phân số và phép tắc phân chia số tự động nhiên
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 98: Phân số và phép tắc phân chia số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 99: Luyện tập
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 100: Phân số vày nhau
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 101: Rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 102: Luyện tập dượt rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 103: Quy đồng kiểu mẫu những phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 104: Quy đồng kiểu mẫu những phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 105: Luyện tập dượt Quy đồng kiểu mẫu những phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 106: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 107: So sánh nhị phân số nằm trong kiểu mẫu số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 108: Luyện tập dượt So sánh nhị phân số nằm trong kiểu mẫu số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 109: So sánh nhị phân số không giống kiểu mẫu số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 110: Luyện tập dượt So sánh nhị phân số không giống kiểu mẫu số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 111: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 112: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 113: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 114: Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 115: Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 116: Luyện tập dượt Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 117: Luyện tập dượt Phép nằm trong phân số (tiếp)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 118: Phép trừ phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 120: Luyện tập dượt phép tắc trừ phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 121: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 122: Phép nhân phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 123: Luyện tập dượt Phép nhân phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 124: Luyện tập dượt Phép nhân phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 125: Tìm phân số của một số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 126: Phép phân chia phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 127: Luyện tập dượt Phép phân chia phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 128: Luyện tập dượt Phép phân chia phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 129: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 130: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 131: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 132: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 133: Hình thoi
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 134: Diện tích Hình thoi
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 135: Luyện tập dượt Diện tích hình thoi
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 136: Luyện tập dượt chung

Giải VBT Toán lớp 4 chương 5

 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 137: Giới thiệu tỉ số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 138: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 139: Luyện tập dượt Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 140: Luyện tập dượt Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số ê (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 141: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 142: Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 143: Luyện tập dượt Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 144: Luyện tập dượt Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 145: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 146: Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 147: Tỉ lệ bạn dạng đồ
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 148: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 149: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ vật (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ vật (tiếp theo)

Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 152: Ôn tập dượt về số tự động nhiên
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 153: Ôn tập dượt về số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 154: Ôn tập dượt về số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 155: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số tự động nhiên
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 156: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 157: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 158: Ôn tập dượt về biểu đồ
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 159: Ôn tập dượt về phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 160: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 161: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 162: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 163: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 164: Ôn tập dượt về đại lượng
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 165: Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 166: Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 167: Ôn tập dượt về hình học
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 168: Ôn tập dượt về hình học tập (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 169: Ôn tập dượt về lần số khoảng cộng
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 170: Ôn tập dượt về lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 171: Ôn tập dượt về lần nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 172: Luyện tập dượt cộng đồng chương 6
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 173: Luyện tập dượt cộng đồng chương 6
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 174: Luyện tập dượt cộng đồng chương 6 (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 175: Tự kiểm tra