giá tiền điện hiện nay

1. Quy lăm le về giờ phân phối điện

a) Giá năng lượng điện giờ bình thường

Bạn đang xem: giá tiền điện hiện nay

Gồm những ngày kể từ loại Hai cho tới loại Bảy

– Từ 04 giờ 00 cho tới 9h 30 (05 giờ và 30 phút);

– Từ 11 giờ 30 cho tới 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);

– Từ trăng tròn giờ 00 cho tới 22 giờ 00 (02 giờ).

Ngày Chủ nhật

Từ 04 giờ 00 cho tới 22 giờ 00 (18 giờ).

b) Giá năng lượng điện giờ cao điểm

Gồm những ngày kể từ loại Hai cho tới loại Bảy

– Từ 09 giờ 30 cho tới 11 giờ 30 (02 giờ);

– Từ 17 giờ 00 cho tới trăng tròn giờ 00 (03 giờ).

Xem thêm: điện năng tiêu thụ được đo bằng

Ngày Chủ nhật: không tồn tại giờ du lịch.

c) Giá năng lượng điện giờ thấp điểm:

Tất cả những ngày vô tuần: kể từ 22 giờ 00 cho tới 04 giờ 00 sáng sủa ngày ngày sau (06 giờ).

2. Đối tượng mua sắm năng lượng điện theo như hình thức tía giá:

a) Khách sản phẩm dùng mang đến mục tiêu tạo ra, marketing, cty được cung cấp năng lượng điện qua quýt máy thay đổi áp dùng cho kể từ 25 kVA trở lên trên hoặc đem sản lượng năng lượng điện dùng tầm tía mon liên tiếp kể từ 2.000 kWh/tháng trở lên;

b) Đơn vị nhỏ lẻ năng lượng điện bên trên khu vực công nghiệp;

c) Đơn vị mua sắm năng lượng điện nhằm nhỏ lẻ năng lượng điện ngoài mục tiêu sinh hoạt bên trên tổng hợp thương nghiệp – cty – sinh hoạt;

Theo Quyết lăm le, giá chỉ nhỏ lẻ năng lượng điện sinh hoạt được phân thành 6 bậc thang theo đuổi quy lăm le hiện nay hành. Cụ thể kể từ 0 – 50 kWh giá cả 1.728 đồng; kể từ 51 – 100 kWh giá cả 1.786 đồng/kWh; kể từ 101 – 200 kWh giá cả 2.074 đồng/kWh; kể từ 201 – 300 kWh giá cả 2.612 đồng/kWh; kể từ 301 – 400 kWh giá cả 2.919 đồng và kể từ kWh loại 401 trở lên trên giá cả 3.015 đồng.

Giá nhỏ lẻ năng lượng điện cho những ngành tạo ra cung cấp năng lượng điện áp kể từ 110 kV trở lên trên xê dịch kể từ 999 đồng/kWh cho tới 2.844 đồng/kWh tùy theo giờ thấp điểm đến lựa chọn giờ cao điểm; cung cấp năng lượng điện áp kể từ 22 kV cho tới bên dưới 110 kV xê dịch từ là một.037 đồng cho tới 2.595 đồng/kWh; cung cấp năng lượng điện áp kể từ 6kV cho tới bên dưới 22 kV từ là một.075 cho tới 3.055 đồng/kWh; cung cấp năng lượng điện áp bên dưới 6kV từ là một.133 đồng cho tới 3.171 đồng/kWh.

Giá nhỏ lẻ năng lượng điện mang đến marketing cũng rất được phân thành 3 cung cấp năng lượng điện áp: Từ 22kV trở lên; kể từ 6kV cho tới bên dưới 22 kV và bên dưới 6 kV với những nút giá chỉ vô giờ thông thường, giờ thấp điểm và giờ du lịch.

Xem thêm: các chỉ số thai nhi theo tuần

Giá nhỏ lẻ năng lượng điện cho những cơ sở y tế, vườn trẻ, mầm non, ngôi trường phổ thông với cung cấp năng lượng điện áp kể từ 6kV trở lên trên là 1 trong.690 đồng/kWh; cung cấp năng lượng điện áp bên dưới 6kV là 1 trong.805 đồng/kWh. Giá năng lượng điện thắp sáng công nằm trong, đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp được phân phối ứng với giá chỉ 1.690 đồng/kWh và 1.805 đồng/kWh với nhị cung cấp năng lượng điện áp nêu bên trên.

Bên cạnh tê liệt, ra quyết định cũng quy định vị mua sắm năng lượng điện sinh hoạt vùng vùng quê, mang đến khu vực luyện thể, cụm dân cư; tổng hợp thương nghiệp – cty, khu vực công nghiệp, chợ… hoặc những mục tiêu không giống với những nút giá chỉ ví dụ mang đến từng cung cấp năng lượng điện áp và những mốc giờ thấp điểm, giờ thông thường và giờ du lịch.

Thời gian dối vận dụng giá cả năng lượng điện bên trên từ thời điểm ngày 4/5/2023.