cách phóng to màn hình

Bạn rất có thể thay cho thay đổi độ sắc nét màn hình hiển thị, phóng vĩ đại hoặc phóng đại màn hình hiển thị nhằm tìm hiểu những mục bên trên màn hình hiển thị Chromebook dễ dàng rộng lớn.

Phóng vĩ đại hoặc thu nhỏ trang

Bạn rất có thể phóng vĩ đại hoặc thu nhỏ trang bản thân coi, vẫn không thay đổi độ cao thấp của những phần không giống bên trên màn hình hiển thị.

Bạn đang xem: cách phóng to màn hình

  • Phóng vĩ đại trang: Nhấn tổng hợp phím Ctrl+.
  • Thu nhỏ trang: Nhấn tổng hợp phím Ctrl-.
  • Đặt lại nút thu phóng: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + 0.

Phóng vĩ đại hoặc thu nhỏ từng mục bên trên mùng hình

Bạn rất có thể thay cho thay đổi độ sắc nét màn hình hiển thị nhằm phóng vĩ đại hoặc thu nhỏ từng mục bên trên màn hình hiển thị, bao hàm cả mặt hàng phần mềm và thẻ.

  • Phóng vĩ đại màn hình hiển thị, tách phỏng phân giải: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift+.
  • Thu nhỏ màn hình hiển thị, tăng mức độ phân giải: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift-.
  • Đặt lại phỏng phân giải: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift + 0.

Mẹo: Trên màn hình hiển thị chạm màn hình, bạn cũng có thể va vấp và lưu giữ một vùng vày 2 ngón tay, tiếp sau đó chụm cởi nhằm phóng vĩ đại hoặc chụm đóng góp nhằm thu nhỏ.

Phóng vĩ đại mùng hình

Bạn rất có thể phóng vĩ đại bên trên màn hình hiển thị, tương tự khi chúng ta người sử dụng kính lúp.

Xem thêm: tác giả hồ chí minh

Phóng vĩ đại toàn mùng hình

Để nhanh gọn phóng vĩ đại toàn màn hình hiển thị, hãy nhấn tổng hợp phím Ctrl + Tìm kiếm + m hoặc nhấn Ctrl + Trình chạy + m.

Xem thêm: datkaa hạ còn vương nắng

Phóng vĩ đại một trong những phần mùng hình

Bạn rất có thể nhìn thấy phần được phóng vĩ đại ở 1/3 màn hình hiển thị phía bên trên. Màn hình ở cơ chế khoác quyết định tiếp tục hiển thị phía bên dưới. Để phóng vĩ đại phần đầu màn hình hiển thị, hãy nhấn tổng hợp phím Ctrl + Tìm tìm hiểu + d hoặc nhấn Ctrl + Trình chạy + d.

Lưu ý: Khi các bạn nhập một nội dung ở cuối màn hình hiển thị, nội dung cơ sẽ tiến hành phóng vĩ đại ở đầu màn hình hiển thị.

Thay thay đổi cường độ phóng to

Thông tin yêu này còn có hữu ích không?

Chúng tôi rất có thể nâng cấp trang này bằng phương pháp nào?

Tác giả

Bình luận