cách dùng much và many

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ bảy, 6/6/2015, 10:44 (GMT+7)

Đều đem nghĩa "nhiều", cả phụ vương kể từ bên trên đem những cơ hội dùng không giống nhau phù phù hợp với từng văn cảnh.

Bạn đang xem: cách dùng much và many

"Much", "many", và "a lot of" đều là những kể từ chỉ con số nhiều. Ví dụ: "I have a lot of friends " đem nghĩa "tôi có tương đối nhiều chúng ta bè".

  • "much" lên đường với danh kể từ ko điểm được (money, bread, water...)
  • "many" với danh kể từ điểm được (students, desks, windows...)
  • "a lot", "lots of", "a lot of" rất có thể lên đường với tất cả nhị loại danh kể từ bên trên.
  • Không sử dụng "a lot", "lots of", "a lot of" vô thắc mắc và câu phủ quyết định.
How much money have you got? I haven't got much money.
I have got a lot.
I have got a lot of money.
How many students are in the classroom? There aren't many.
There are a lot.
There are a lot of/lots of students.

Ngoài đi ra, "a lot", "a lot of", "lots of" thông thường được sử dụng vô văn trình bày rưa rứa vô văn viết lách ko sang trọng. Khi viết lách văn sang trọng hoặc trong những thực trạng cần thiết sự trang nghiêm, nên sử dụng "many" và "much".

Luyện tập:

Điền kể từ "much", "many" và "a lot", "a lot of", "lots" vô khu vực trống  quí hợp:

1. We have _______________ oranges.

2. We don't have ___________ bananas, and we don't have ___________ fruit juice.

3. Do you have any cereal? Sure, there's _________ in the kitchen.

4. How _____________ is this? It's ten dollars.

5. How _________________ vì thế you want? Six, please.

6. He's very busy; he has ________________ work to tướng vì thế.

Xem thêm: con hổ tiếng anh là gì

7. David has ___________ rice, but Tyler doesn't have ____________.

8. London has _____________ beautiful buildings.

9. They eat _________________ apples.

10. I wrote _________________ poems.

11. I have got _____________________ money.

12. I visited _____________________ European cities.

13. Do you lượt thích soccer? Yes, _________________.

14. Were there ________guests in the wedding? Yes, there were. __________

Xem thêm: cách xoá nhóm trên fb

15. Leila is popular. She's got _____________ friends. Nancy does not have_________.

16. She hasn't got _________________ patience.

Trung tâm Anh ngữ AMA