alanin có công thức là

Câu hỏi:

25/08/2019 223,504

Bạn đang xem: alanin có công thức là

A. H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH.

C. H2N-CH(CH3)COOH.

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn đáp án C

Công thức của alanin là H2N-CH(CH3)COOH

Lưu ý: Một số amino axit thông thường gặp

H2N-CH2-COOH: Glyxin

CH3-CH(NH2)-COOH: Alanin

(CH3)2CH-CH(NH2)-COOH: Valin

H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH: Lysin

HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH: Axit glutamic

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện quỳ tím fake quý phái màu sắc xanh?

A. Glyxin.

B. Etyl amin.

C. Anilin.

D. Glucozo.

Câu 2:

Valin đem công thức cấu trúc là

A. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH.

B. CH3CH(NH2)COOH.

C. C6H5NH2.

D. H2NCH2COOH.

Xem thêm: game nhiều người chơi nhất

Câu 3:

Amin nào là sau đó là amin bậc 3?

A. (C6H5)2NH.

B. (CH3)2CHNH2.

C. (CH3)3N.

D. (CH3)3CNH2

Câu 4:

Chất nào là tại đây nằm trong loại amin bậc một?

A. (CH3)3N.

B. CH3CH2NHCH3.

C. CH3NHCH3.

D. CH3NH2.

Câu 5:

Thủy phân cho tới nằm trong protein thu được

A. glucozơ.

B. α-amino axit.

C. axit rộng lớn.

D. hóa học rộng lớn.

Câu 6:

Hợp hóa học H2NCH(CH3)COOH mang tên gọi là

A. glyxin.

B. lysin.

C. valin.

D. alanin.

Xem thêm: cách nhân bản ứng dụng trên iphone