trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh chương 1

Preview text

Chương 1 Cơ sở, quy trình tạo hình và trở nên tân tiến tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. Thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” được sử dụng theo đuổi nghĩa nào? a. Là tư tưởng của một cá nhân b. Là tư tưởng của một lãnh tụ c. Là tư tưởng của một giai cung cấp, một dân tộc d. Là toàn bộ những yếu tố trên

  Bạn đang xem: trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh chương 1

 2. Văn khiếu nại Đại hội IX quan liêu niệm: “Tư tưởng Xì Gòn là 1 trong khối hệ thống quan điểm toàn vẹn và thâm thúy về những yếu tố cơ phiên bản của [......] là thành quả của việc vận dụng và trở nên tân tiến tạo ra [......] vô ĐK rõ ràng của VN, mặt khác là kết tinh nghịch tinh hoa dân tộc bản địa và trí tuệ thời đại nhằm mục tiêu giải tỏa dân tộc bản địa, giải tỏa giai cung cấp, giải phóng con người.” a. Cách mạng Việt Nam; công ty nghĩa Mác-Lênin; b. Cách mạng vô sản; công ty nghĩa Mác- Lênin; c. Cách social công ty nghĩa; công ty nghĩa Mác- Lênin; d. Chủ nghĩa Mác- Lênin; cách mệnh Việt Nam;

 3. Khái niệm tư tưởng Xì Gòn được Đảng tớ đầu tiên dùng vô thời gian nào? a. Năm 1930 b. Năm 1945 c. Năm 1969 d. Năm 1991

 4. Tìm đáp án sai : Khái niệm tư tưởng Xì Gòn tuy nhiên Đại hội IX (2001) nêu lên bao gồm: a. Bản hóa học cách mệnh và khoa học tập của tư tưởng Hồ Chí Minh b. Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh c. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d. Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh

 5. Mục đích của tư tưởng Xì Gòn là gì? a. Giải phóng dân tộc b. Giải phóng những dân tộc bản địa nằm trong địa c. Giải phóng dân tộc bản địa, giải tỏa giai cung cấp và giải tỏa con cái người d. Giải phóng giai cung cấp và giải tỏa con cái người

 6. Đối tượng của cục môn tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Quá trình sinh ra tư tưởng Hồ Chí Minh b. Quá trình một cách thực tế hóa tư tưởng Hồ Chí Minh c. Quá trình sinh ra và một cách thực tế hóa tư tưởng Hồ Chí Minh d. Quá trình Đảng Cộng sản áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

 7. Bộ môn tư tưởng Xì Gòn với bao nhiêu trọng trách Lúc phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh? a. 4 trọng trách b. 5 trọng trách c. 6 trọng trách d. 7 nhiệm vụ

 8. Tư tưởng Xì Gòn toạ lạc ra sao vô khối hệ thống tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam? a. Là một thành phần vô khối hệ thống tư tưởng của Đảng b. Là thành phần cần thiết vô khối hệ thống tư tưởng của Đảng c. Là thành phần cực kỳ cần thiết vô khối hệ thống tư tưởng của Đảng d. Là thành phần nền tảng, kim chí phái mạnh mang lại hành vi của Đảng

 9. Vấn đề nào là tuy nhiên giáo trình tư tưởng Xì Gòn ko nêu Lúc nói đến ý nghĩa học tập dượt môn học tập này so với sinh viên? a. Nâng cao năng lượng trí tuệ lý luận và cách thức cong tác b. Bồi chăm sóc phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp cách mệnh và tập luyện bãn lĩnh chủ yếu trị c. Nâng cao lòng kiêu hãnh dân tộc bản địa, kiêu hãnh về Bác Hồ kính yêu d. Bồi chăm sóc thương yêu vạn vật thiên nhiên, ý thức đảm bảo an toàn môi trường xung quanh.

 10. Theo Xì Gòn, học tập công ty nghĩa Mác- Lênin là nhằm thực hiện gì? a. Học với những vấn đề lí luận. b. Để minh chứng chuyên môn lí luận c. Để sinh sống cùng nhau với tình với nghĩa. d. Cả a, b và c đều sai

 11. Điều ước muốn sau cuối của Xì Gòn ghi vô Di chúc là gì? a. Xây dựng một nước VN phồn vinh và cường thịnh b. Xây dựng một nước VN độc lập, thống nhất, song lập, dân công ty, giàu mạnh. c. Xây dựng một nước VN dân công ty, vô tư, văn minh d. Làm mang lại quý khách được hạnh phúc

 12. Nguyễn Tất Thành lên con cái tàu Amiran Latusơ Tơrơvin nhằm đi ra đi tìm kiếm đàng cứu nước bên trên đâu? Vào thời hạn nào? a. 6/5/1911 bên trên Ga cảng Nhà Rồng b. 2/6/1911 bên trên Sài Gòn c. 5/6/1911 bên trên Ga cảng Nhà Rồng d. 4/6/1911 bên trên Ga Nhà Rồng

 13. Nguyễn Tất Thành khi đi ra đi tìm kiếm đàng cứu giúp nước từng nào tuổi? a. 19 tuổi tác b. đôi mươi tuổi tác c. 21 tuổi tác d. 24 tuổi

 14. Người giáo viên trước tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? a. Vương Thúc Quí b. Nguyễn Sinh Sắc c. Trần Tấn d. Phan Bội Châu

 15. Nguyễn Tất Thành vô học tập ngôi trường Pháp -Việt Đông Ba năm nào? a. 9/1905 b. 9/1906 c. 9/1907 d. 9/

 16. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi mong muốn ra đi ngoài coi nước Pháp và những nước khác thực hiện ra sao, tôi tiếp tục về bên chung bào bọn chúng ta”. Câu thưa cơ vô thời hạn nào? a. 6/1909 b. 6/1911 c. 7/1910 d. 6/

 17. Hồ Chí Minh sánh lập “Hội VN cách mệnh thanh niên” vô thời gian nào? a. Tháng 5/1925 b. Tháng 5 /1927 c. Tháng 6/ 1925 d. Tháng 5/

 18. Nguyễn Tất Thành học tập bên trên ngôi trường Quốc học tập Huế năm học tập nào? a. Năm học tập 1905-1906 c. Năm học tập 1907- b. Năm học tập 1906-1907 d. Năm học tập 1911-

a. Phụ nhà bếp, cào tuyết b. Thợ hình ảnh, thực hiện bánh c. Đốt lò, chào bán báo d. Tất cả những việc làm bên trên. 29. Hồ Chi Minh ghi chép kiệt tác “Đường Kách mệnh” vô năm nào? a. Năm 1926 b. Năm 1927 c. Năm 1928 d. Năm 1929 30. Tác phẩm “Bản án cơ chế thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần trước tiên vô năm nào? a. Năm 1923 b. Năm 1925 c. Năm 1926 d. Năm 1924 31. Nguyễn Ái Quốc lựa lựa chọn tuyến phố giải tỏa dân tộc bản địa theo đuổi khuynh hường chính trị vô sản vô thời hạn nào? a. 1917 b. 1918 c. 1919 d. 1920 32. Nguyễn Tất Thành lấy thương hiệu là Nguyễn Ái Quốc vô thời hạn nào? a) Khi Bác lên tàu kể từ bến Nhà Rồng năm 1911; b) Khi Bác nhập cuộc gây dựng Đảng Cộng sản Pháp bên trên Đại hội Tua mon 12/1920; c) Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919; d) Khi Bác thanh lịch Liên Xô thao tác ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923. 33. Nguyễn Ái Quốc kể từ Liên Xô về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) vô thời hạn nào? a. 12/1924 b. 11/1924 c. 12/1925 d. 10/ 1924

Câu 1: Đối với Xì Gòn, ưu thế lớn số 1 vô công ty nghĩa Tam dân của Tôn

Trung Sơn là gì?

A. Chống phong kiến

B. Đấu giành giật vì như thế tự tại, dân chủ C. Phù phù hợp với ĐK thực tiễn nước ta

D. Tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp cá nhân Câu 2: Nguồn gốc lý luận nào là đưa ra quyết định thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh A. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

B. Tư tưởng của Khổng Tử C. Chủ nghĩa Mác – Lênin

D. Tư tưởng của Giêsu (Jesus) Câu 3: Tư tưởng Xì Gòn được tạo hình vô toàn cảnh lịch sử hào hùng nào?

A. Chủ nghĩa tư phiên bản đang được vô quá trình tự tại cạnh tranh B. Chủ nghĩa tư phiên bản kể từ quá trình tự tại tuyên chiến và cạnh tranh thanh lịch quá trình độc quyền C. Chủ nghĩa tư phiên bản đang được vô quá trình hình thành

D. Chủ nghĩa xã hội đang được vô quá trình phân phát triển

Câu 4: Tư tưởng Xì Gòn được tạo hình và trở nên tân tiến qua quýt bao nhiêu giai đoạn?

A. 3 giai đoạn B. 4 giai đoạn C. 5 giai đoạn

D. 6 giai đoạn Câu 5: Tháng 7 năm 1920, Xì Gòn gọi kiệt tác gì của V.Iênin?

A. Làm gì B. Sơ thảo phiên loại nhất Luận cương về những yếu tố dân tộc C. Sơ thảo phiên loại nhất những Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc

địa

D. Nhà nước và cách mệnh.

Câu 6: Một trong mỗi độ quý hiếm của văn hoá phương Tây được Xì Gòn tiếp thu

góp phần tạo hình tư tưởng của Người là:

A. Tư tưởng dân công ty và cách mệnh vô cách mệnh Pháp và cách mệnh Mỹ

B. Những mặt mũi tích cực kỳ của Nho Giáo C. Tư tưởng vị buông tha của Phật giáo

D. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn Câu 7: Một trong mỗi nền móng tư tưởng, lí luận dẫn đến việc tạo hình tư tưởng Hồ

Chí Minh là:

A. Giá trị truyền thống lâu đời đảm bảo chất lượng đẹp mắt của dân tộc bản địa Việt Nam B. Giá trị văn hiến dân tộc bản địa Việt Nam

C. Giá trị tư tưởng dân tộc bản địa Việt Nam D. Giá trị văn minh dân tộcViệt Nam Câu 8: Một trong mỗi truyền thống lâu đời đảm bảo chất lượng đẹp mắt của tư tưởng và văn hoá Việt Nam

được Xì Gòn thu nhận chung tạo hình tư tưởng của Người là:

A. Chủ nghĩa yêu thương nước VN.

B. Những mặt mũi tích cực kỳ của Nho Giáo C. Tư tưởng vị buông tha của Phật giáo D. Tư tưởng có nhân của Thiên Chúa Giáo

B. Công nhân, tè tư sản, tè tư sản dân tộc

C. Công nhân, dân cày và trí thức D. tè tư sản, tư sản và trí thức Câu 14: Giá trị nào là sẽ là độ quý hiếm xuyên thấu nổi trội nhất vô truyền thống

dân tộc Việt Nam? Chọn câu vấn đáp đích nhất.

A. Tinh thần thương người như thể thương thân

B. Tinh thần lá lành lặn đùm lá rách C. Chủ nghĩa yêu thương nước D. Tinh thần chống giặc nước ngoài xâm.

Câu 15: “Nước VN với quyền tận hưởng tự tại và song lập và thực sự đang được trở thành một

nước tự tại, song lập. Toàn thể dân tộc bản địa VN quyết rước toàn bộ lòng tin và lực lượng,

tính mạng và của nả để giữ lại vững vàng quyền tự tại, song lập ấy”. Đoạn văn bên trên được trích

trong:

A. Tuyên ngôn Độc lập

B. Lời lôi kéo cả nước kháng chiến C. Sửa thay đổi lối thực hiện việc

D. Đường kách mệnh Câu 16: Trong Lúc thừa kế và thu nhận triết lí của Nho giáo về quản lý và vận hành xã hội,

Hồ Chí Minh đang được thừa kế và thay đổi tư tưởng:

A. Đức trị và nhân trị B. Pháp trị

C. Đức trị và pháp trị D. Đức trị. Câu 17: Chọn ý sai. ĐK và hạ tầng tạo hình tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. Nhu cầu khách hàng quan liêu và bức thiết tự cách mệnh VN đưa ra là mong muốn cứu

nước, nên lần một tuyến phố cách mệnh mới mẻ.

B. Quê mùi hương Xì Gòn là mảnh đất nền nhiều truyền thống lâu đời yêu thương nước, chống giặc

ngoại xâm.

C. Xì Gòn sinh đi ra vô một mái ấm gia đình ngôi nhà Nho yêu thương nước, thân mật và gần gũi dân chúng, cụ

thân sinh với tư tưởng thương dân, công ty trương lấy dân thực hiện hậu thuẫn mang lại từng cải cách

chính trị.

D. Ngay kể từ lúc còn nhỏ ở vô ngôi trường, Xì Gòn đã nhận được thức được quánh điểm

thời đại.

Câu 18: Đối với Xì Gòn, ưu thế lớn số 1 của triết lí Khổng Tử là gì?

A. Tinh thần hiếu học tập. B. Quản lý xã hội vày đạo đức nghề nghiệp. C. Sự tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp cá thể.

D. Quản lý xã hội vày pháp luật Câu 19: Nguyễn Ái Quốc gửi “Bản yêu thương sách của dân chúng An Nam” cho tới Hội nghị

Vécxây, đề nghị chính phủ nước nhà Pháp quá nhận những quyền tự tại, dân công ty và đồng đẳng của nhân

dân VN vô thời hạn nào?

A. 6/

B. 6/ C. 6/

D. 6/ Câu 20: Nhân tố khinh suất tạo hình tư tưởng Xì Gòn bao gồm: A. Phẩm hóa học cá thể nằm trong năng lượng hoạt động và sinh hoạt thực dìu phong phú

B. Phẩm hóa học cá thể của người C. Năng lực hoạt động và sinh hoạt thực dìu của những người.

Xem thêm: dù lời nói có là gió bay

D. Khả năng trí tuệ của người

 1. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc ghi chép nhân ngày vua Khải Định sang Pháp, này là năm nào? a. Tháng 5/1922 b. Tháng 5/1925 c. Tháng 5/1923 d. Tháng 5/

 2. “Đưa hổ cửa ngõ trước, rước beo cửa ngõ sau” là câu Nguyễn Ái Quốc nói đến chủ trương cứu giúp nước của ai? a. Nguyễn Thái Học b. Hoàng Hoa Thám c. Phan Bội Châu d. Phan Chu Trinh

 3. Nguyễn Ái Quốc gọi “Sơ thảo phiên loại nhất về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa” của Lênin vô thời hạn nào? a. 7/1917 b. 7/1920 c. 7/1918 d. 7/

 4. Nguyễn Ái Quốc giã trở thành Quốc tế III, nhập cuộc xây dựng Đảng Cộng sản Pháp Lúc nào? a. 12/1918 b. 12/1919 c. 12/1920 d. 12/

 5. Nguyễn vớ Thành lấy thương hiệu Nguyễn Ái Quốc vô thời hạn nào? a. 18/6/1917 b. 18/6/1918 c. 18/6/1919 d. 18/6/

 6. Nguyễn Ái Quốc đang được xây dựng Hội VN cách mệnh thanh niên ở đâu? a. Hương Cảng (Trung Quốc) c. Thượng Hải (Trung Quốc) b. Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) d. Cao phẳng phiu (Việt Nam)

 7. Thay mặt mũi Hội những người dân VN yêu thương nước bên trên Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của dân chúng Việt Nam” cho tới Hội nghị Véc xay. Bản Yêu sách của nhân dân VN bao gồm bao nhiêu điểm: a. 6 điểm b. 8 điểm c. 9 điểm d. 12 điểm

 8. Theo Xì Gòn, ưu thế lớn số 1 của triết lí Khổng Tử là gì? a. Tinh thần hiếu học b. Sự tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp cá nhân c. Quản lý xã hội vày đạo đức d. Tinh thần lễ nghĩa

 9. Tư tưởng Hồ Chí minh về tuyến phố cách mệnh VN được tạo hình về cơ phiên bản vô năm nào? a. 1917 b. 1920 c. 1930 d. 1945

 10. Hồ Chí Minh cho tới với công ty nghĩa Mác – Lênin và trở nên người nằm trong sản đầu tiên của VN vô thời hạn nào? a. 1917 b. 1920 c. 1930 d. 1945

 11. Một trong mỗi nội dung cơ phiên bản của Bản Yêu sách bao gồm 8 điểm tuy nhiên Nguyễn Ái Quốc gửi cho tới Hội nghị Véc xay (Pháp) là: a. Đòi quyền tựu trị của dân tộc c. Đòi quyền song lập của dân tộc b. Đòi quyền tự tại, dân công ty ít nhất mang lại nhân dân d. Đòi quyền giải tỏa dân tộc

 12. Các bài bác giảng của Nguyễn Ái Quốc bên trên những lớp huấn luyện và giảng dạy cán cỗ tuyên truyền của hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức tách lột lập ăn ý lại và xuất phiên bản trở thành kiệt tác gì? a. Bản án cơ chế thực dân Pháp b. Lênin và Phương Đông c. Con Rồng tre d. Đường Cách mệnh

 13. Hồ Chí Minh đang được thu nhận những nhân tố nào là của Phật Giáo? a. Lòng thương người b. Tinh thần cứu giúp đau khổ cứu giúp nạn c. Tinh thần kể từ bi, có nhân d. Cả 3 phương án bên trên đều đúng

 14. Theo Xì Gòn, điểm lớn số 1 của công ty nghĩa Mác - Lênin là gì? a. Bản hóa học cách mệnh. b. Bản hóa học khoa học tập. c. Chủ nghĩa nhân đạo pk. d. Phương pháp thao tác biện hội chứng.

 15. Theo Xì Gòn, ưu thế lớn số 1 của tôn giáo GiêSu là gì? a. Đức hy sinh b. Lòng cao thượng c. Lòng nhân ái cao cả d. Lòng tư bi chưng ái

 16. Theo Xì Gòn, ưu thế lớn số 1 của công ty nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, so với VN là: a. Chống phong loài kiến b. Đấu giành giật vì như thế tự tại dân chủ c. Đem lại song lập, tự tại d. Phù phù hợp với ĐK thực tiễn nước ta

 17. Tư tưởng Xì Gòn được tạo hình kể từ những xuất xứ nào? a. Truyền thống văn hoá của dân tộc bản địa VN và tinh nghịch hình họa hoá loại người. b. Chủ nghĩa Mác – Lênin c. Những phẩm hóa học khinh suất của Hồ Chí Minh d. Cả a, b, c và đều đúng

 18. Trong những xuất xứ lý luận tạo hình tư tưởng Xì Gòn, xuất xứ nào quan trọng nhất, đưa ra quyết định so với việc tạo hình và trở nên tân tiến tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Truyền thống văn hoá của dân tộc bản địa VN. b. Những phẩm hóa học chủ quan của Hồ Chí Minh c. Tinh hình họa hoá loại người d Chủ. nghĩa Mác – Lênin

 19. Trong những nền móng lý luận tạo hình tư tưởng Xì Gòn, nền móng nào quyết quyết định thực chất cách mệnh và khoa học tập của tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc bản địa b. Chủ nghĩa tam dân c. Tinh hình họa hoá loại người d. Chủ nghĩa Mác – Lênin

 20. Hồ Chí Minh viết: “Tất cả những dân tộc bản địa bên trên toàn cầu đều sinh đi ra đồng đẳng, dân tộc nào là cũng có thể có quyền đồng đẳng, dân tộc bản địa nào là cũng có thể có quyền sinh sống, quyền sung sướng và quyền tự động do” ở kiệt tác nào? a. Đường cách mệnh b. Bản án cơ chế thực dân Pháp c. Tuyên ngôn song lập d. Tuyên ngôn của Đảng nằm trong sản

 21. Nền tảng tư tưởng và phương châm mang lại hành vi của Đảng và cách mệnh Việt Nam là: a. Chủ nghĩa yêu thương nước b. Chủ nghĩa Mác- Lênin c. Tư tưởng Xì Gòn d. Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Xì Gòn.

 22. Trong những truyền thống lâu đời văn hoá dân tộc bản địa tạo hình nên tư tưởng Xì Gòn, yếu tố nào là lưu giữ địa điểm mặt hàng đầu? a. Chủ nghĩa yêu thương nước b. Truyền thống đoàn kết c. Chủ nghĩa Mác - Lênin d. Truyền thống làm việc siêng năng, tạo ra.

a. Giúp người tớ trước c. Tự nỗ lực đứng dậy

b. Tự chung lấy tôi đã d. Kêu gọi sự chung đỡ 76. Một trong mỗi độ quý hiếm truyền thống lâu đời đảm bảo chất lượng đẹp mắt của dân tộc bản địa VN được Hồ Chí Minh thu nhận nhằm tạo hình tư tưởng của tôi là: a. Chủ nghĩa Mác – Lênin b. Chủ nghĩa yêu thương nước Việt Nam c. Truyền thống liên kết của dân tộc bản địa VN d. Những mặt mũi tích cực kỳ của Nho giáo 77. Một trong mỗi độ quý hiếm văn hóa truyền thống phương Đông được Xì Gòn thu nhận để hình trở thành tư tưởng của tôi là: a. Chủ nghĩa Mác – Lênin b. Chủ nghĩa yêu thương nước c. Chủ nghĩa tam dân d. Những mặt mũi tích cực kỳ của Nho giáo 78. Tư tưởng Xì Gòn được tạo hình và trở nên tân tiến qua quýt bao nhiêu giai đoạn? a. 3 quá trình b. 4 quá trình c. 5 quá trình d. 6 giai đoạn 79. Nguyễn Ái Quốc banh lớp huấn luyện và giảng dạy chủ yếu trị bên trên số ngôi nhà từng nào phố Văn Minh (Quảng Châu)? a. Số 13/1 b. Số 20/1 c. Số 15/l d. Số 22/ 80. Giai đoạn tạo hình cơ phiên bản tư tưởng về tuyến phố cách mệnh VN được tính từ: a - Trước 1911 b - Năm 1911 cho tới 1920 c – Từ 1920 cho tới 1930 d – Từ 1930 cho tới 1945 81. Giai đoạn trở nên tân tiến và thắng lợi của tư tưởng Xì Gòn được xem từ: a. Từ năm 1920 cho tới 1930 b. Từ năm 1941 cho tới 1945 c. Từ năm 1930 cho tới 1945 d 1945 đế. Từ năm n 1969 82. Giai đoạn vượt lên thách thức , kiên trì con cái đướng đang được xác lập mang lại Cách mạng Việt Nam của Xì Gòn được xem từ: a - Năm 1911 cho tới 1920 b - Năm 1920 cho tới 1930 c - Năm 1930 cho tới 194 5 d - Năm 1945 cho tới 1969

 1. Nguyễn Tất Thành lên con cái tàu Amiran Latusơ Tơrơvin nhằm đi ra đi tìm kiếm đàng cứu nước bên trên đâu? Vào thời hạn nào?

A. 6/5/1911 bên trên Ga cảng Nhà Rồng

B. 2/6/1911 bên trên Sài Gòn C. 5/6/1911 bên trên Ga cảng Nhà Rồng D. 4/6/1911 bên trên Ga Nhà Rồng

 1. Nguyễn Tất Thành khi đi ra đi tìm kiếm đàng cứu giúp nước từng nào tuổi? A. 19 tuổi

B. đôi mươi tuổi C. 21 tuổi

D. 24 tuổi

 1. Người giáo viên trước tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? A. Vương Thúc Quí B. Nguyễn Sinh Sắc

C. Trần Tấn D. Phan Bội Châu

 1. Nguyễn Tất Thành vô học tập ngôi trường Pháp -Việt Đông Ba năm nào? A. 9/

B. 9/ C. 9/

D. 9/

 1. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi mong muốn ra đi ngoài coi nước Pháp và những nước khác làm ra sao, tôi tiếp tục về bên chung đồng bào bọn chúng ta”. Câu thưa cơ vô thời hạn nào?

A. 6/

B. 6/ C. 7/

D. 6/

 1. Hồ Chí Minh sánh lập “Hội VN cách mệnh thanh niên” vô thời hạn nào?

A. Tháng 5/ B. Tháng 5 /

C. Tháng 6/ 1925 D. Tháng 5/

 1. Nguyễn Tất Thành học tập bên trên ngôi trường Quốc học tập Huế năm học tập nào? A. Năm học tập 1905- B. Năm học tập 1906-

C. Năm học tập 1907- D. Năm học tập 1911-

 1. Nguyễn Tất Thành đang được tham gia cuộc biểu tình chống thuế của dân cày tỉnh Thừa Thiên vô thời hạn nào?

C. 1919

D. 1920

 1. Báo Le Paria (Người Cùng khổ) tự Nguyễn Ái Quốc đồng gây dựng, đi ra số đầu tiên Lúc nào?

A. 30/12/

B. 1/4/ C. 1/4/

D. 1/4/

 1. "Luận cương của V. I. Lênin thực hiện mang lại tôi cực kỳ cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin cẩn tửởng biết bao. Tôi hí hửng mừng cho tới phân phát khóc lên. Ngồi 1 mình trong buồng tuy nhiên tôi thưa to tát lên như đang được thưa trước quần bọn chúng sầm uất đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đọa nhức khổ? Đây là loại quan trọng mang lại tất cả chúng ta, đấy là con cái đừờng giải tỏa của chúng ta". Nguyễn Ái Quốc thưa câu ấy Lúc đang được ở đâu?

A. Luân Đôn, Anh

B. Paris, Pháp C. Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc

A. Máxcơva, Liên Xô

 1. "Luận cương của V. I. Lênin thực hiện mang lại tôi cực kỳ cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin cẩn tửởng biết Bao. Tôi hí hửng mừng cho tới phân phát khóc lên. Ngồi 1 mình trong buồng tuy nhiên tôi thưa to tát lên như đang được thưa trước quần bọn chúng sầm uất đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đọa nhức khổ? Đây là loại quan trọng mang lại tất cả chúng ta, đấy là con cái đừờng giải tỏa của chúng ta". Câu thưa này của Nguyễn Ái Quốc được trích kể từ kiệt tác nào?

A. Đời hoạt động và sinh hoạt của Hồ Chủ tịch B. Con đường đi tôi cho tới với công ty nghĩa Lênin C. Lênin vĩ đại

D. Cách mạng Tháng Mười và tuyến phố giải tỏa dân tộc

 1. Trong thời hạn ở quốc tế, Nguyễn Tất Thành đã từng những việc làm gì?

A. Phụ nhà bếp, cào tuyết B. Thợ hình ảnh, thực hiện bánh

C. Đốt lò, chào bán báo D. Tất cả những việc làm bên trên.

 1. Hồ Chi Minh ghi chép kiệt tác “Đường Kách mệnh” vô năm nào?

A. Năm 1926

B. Năm 1927 C. Năm 1928 D. Năm 1929

 1. Tác phẩm “Bản án cơ chế thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần trước tiên vô năm nào?

A. Năm 1923

B. Năm 1925 C. Năm 1926

D. Năm 1924

 1. Nguyễn Ái Quốc lựa lựa chọn tuyến phố giải tỏa dân tộc bản địa theo đuổi khuynh hường chính trị vô sản vô thời hạn nào?

A. 1917 B. 1918 C. 1919

D. 1920

 1. Nguyễn Tất Thành lấy thương hiệu là Nguyễn Ái Quốc vô thời hạn nào?

A. Khi Bác lên tàu kể từ bến Nhà Rồng năm 1911; B. Khi Bác nhập cuộc gây dựng Đảng Cộng sản Pháp bên trên Đại hội Tua mon 12/1920;

C. Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919; D. Khi Bác thanh lịch Liên Xô thao tác ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923.

 1. Nguyễn Ái Quốc kể từ Liên Xô về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) vô thời hạn nào? A. 12/ B. 11/

C. 12/ D. 10/ 1924

 1. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc ghi chép nhân ngày vua Khải Định sang Pháp, này là năm nào?

C. Đại hội IX (2001)

D. Đại hội X (2006)

 1. Nguyễn Tất Thành phiên trước tiên xúc tiếp với khẩu hiệu “Tự tự – Bình đẳng – Bác ái” vô năm nào?

A. 1904

B. 1905 C. 1908

D. 1917

 1. Bác Hồ về nước ngày, mon, năm nào?

A. 28/1/ B. 28/1/ C. 12/8/

D. 19/12/

 1. Chọn phương án trả lới đích nhất mang lại tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. Tư tưởng Xì Gòn là thành quả của việc áp dụng trở nên tân tiến tạo ra công ty nghĩa Mác - Lênin vô ĐK thực tiễn của VN.

B. Tư tưởng Xì Gòn là thành quả của việc áp dụng và trở nên tân tiến tạo ra chủ nghĩa Mác - Lênin vô ĐK rõ ràng của VN.

C. Tư tưởng Xì Gòn là thành quả của việc trở nên tân tiến tạo ra công ty nghĩa Mác - Lênin vô ĐK thực tiễn của VN.

D. Tư tưởng Xì Gòn là thành quả của việc tạo ra công ty nghĩa Mác - Lênin vào điều khiếu nại thực tiễn của VN.

 1. Nguyễn Ái Quốc gứi phiên bản “Yêu sách của dân chúng Việt Nam” cho tới Hội nghị Véc xay vào trong ngày, mon, năm nào?

A. 18/6/ B. 18/6/

C. 18/6/

D. 18/6/

 1. Nguyễn Ái Quốc gọi “Sơ thảo phiên loại nhất về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa” của Lênin vô thời hạn nào?

A. 7/ B. 7/

C. 7/ D. 7/

 1. Nguyễn Ái Quốc giã trở thành Quốc tế III, nhập cuộc xây dựng Đảng Cộng sản Pháp khi nào?

A. 12/

B. 12/ C. 12/ D. 12/

 1. Nguyễn vớ Thành lấy thương hiệu Nguyễn Ái Quốc vô thời hạn nào? A. 18/6/

B. 18/6/ C. 18/6/

Xem thêm: bài 10 trang 8 sgk toán 8 tập 1

D. 18/6/

 1. Nguyễn Ái Quốc đang được xây dựng Hội VN cách mệnh thanh niên ở đâu? A. Hương Cảng (Trung Quốc)

B. Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) C. Thượng Hải (Trung Quốc)

D. Cao phẳng phiu (Việt Nam)