toán lớp 4 trang 161 162

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 161 162

Video chỉ dẫn giải

Trong những số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601:

a) Số này phân chia không còn cho tới 2 ? Số này phân chia không còn cho tới 5 ?

b) Số này phân chia không còn cho tới 3 ? Số này phân chia không còn cho tới 9 ?

c) Số này phân chia không còn cho tất cả 2 và 5 ?

d) Số này phân chia không còn cho tới 5 tuy nhiên ko phân chia không còn cho tới 3 ?

e) Số này ko phân chia không còn cho tất cả 2 và 9 ?

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu phân chia không còn cho tới 2, 3, 5, 9 nhằm vấn đáp thắc mắc.

Lời giải chi tiết:

a) Các số phân chia không còn cho tới 2 là: 7362; 2640; 4136.

Các số phân chia không còn cho tới 5 là: 605 ; 2640.

b) Các số phân chia không còn cho tới 3 là: 7362; 2640; 20601.
Các số phân chia không còn cho tới 9 là: 7362; 20601.

c) Các số phân chia không còn cho tất cả 2 và 5 là: 2640.

d) Các số phân chia không còn cho tới 5 tuy nhiên ko phân chia không còn cho tới 3 là: 605

e) Số ko phân chia không còn cho tất cả 2 và 9 là: 605; 1207.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết chữ số phù hợp vô địa điểm chấm nhằm được:

a) ...52 phân chia không còn cho tới 3;

b) 1...8 phân chia không còn  cho 9.

c) 92... phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

d) 25... phân chia không còn cho tất cả 5 và 3.

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu phân chia không còn cho tới 2, 3, 5, 9:

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn cho tới 2.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân chia không còn cho tới 5.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0 thì phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

- Các số với tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 3 thì phân chia không còn cho tới 3.

- Các số với tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 9 thì phân chia không còn cho tới 9.

Lời giải chi tiết:

a) Để số ...52  chia không còn cho tới 3 tớ rất có thể ghi chép vô địa điểm chấm một trong những chữ số 2, 5 , 8.

Xem thêm: tải nhạc từ youtube sang zing mp3

b) Tương tự động, nhằm số 1...8 phân chia không còn cho tới 9 tớ rất có thể ghi chép vô địa điểm chấm số 0 hoặc 9.

c) Để 92... tớ ghi chép 0 vô địa điểm chấm.

d) 25... phân chia không còn cho tới 5 tớ cần thiết ghi chép vô địa điểm chấm số  0 hoặc 5.

- Nếu điền số 0 tớ với số 250. Số 250 ko phân chia không còn cho tới 3 (Loại).

- Nếu điền số 5 tớ với số 255. Số 255 phân chia không còn cho tới 3 (Chọn).

 Vậy tớ ghi chép chữ số 5 vô địa điểm chấm.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\) biết 23 < \(x\) < 31 và \(x\) là số lẻ phân chia không còn cho tới 5.

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu phân chia không còn cho tới 5: Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân chia không còn cho tới 5.

Lời giải chi tiết:

Vì \(x\) phân chia không còn cho tới 5 nên \(x\) với chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5.

Mà \(x\) là số lẻ nên \(x\) với chữ số tận nằm trong là 5.

Lại với 23 < \(x\) < 31 nên \(x\) = 25.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Với tía chữ số 0; 5; 2 hãy ghi chép những số với tía chữ số (mỗi số đối với cả tía chữ số đó) vừa vặn phân chia không còn cho tới 5 và vừa vặn phân chia không còn cho tới 2.

Phương pháp giải:

Các số với chữ số tận nằm trong là 0 thì phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết:

Số vừa vặn phân chia không còn cho tới 5 vừa vặn phân chia không còn cho tới 2 cần với chữ số tận nằm trong bởi vì 0.

Do cơ với tía chữ số 0; 5; 2 tớ ghi chép được những số với tía chữ số (mỗi số đối với cả tía chữ số đó) vừa vặn phân chia không còn cho tới 5 và vừa vặn phân chia không còn cho tới 2 là: 250; 520.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Mẹ mua sắm một vài vỏ hộp cam rồi xếp vô những đĩa. Nếu xếp từng đĩa 3 ngược thì vừa vặn không còn số cam, nếu như xếp từng đĩa 5 ngược thì cũng vừa vặn không còn số cam cơ. lõi rằng số cam thấp hơn đôi mươi ngược, chất vấn u mua sắm từng nào ngược cam ?

Phương pháp giải:

Nếu xếp từng đĩa 3 ngược thì vừa vặn không còn số cam, nếu như xếp từng đĩa 5 ngược thì cũng vừa vặn không còn số cam cơ nên số cam cần là số vừa vặn phân chia không còn cho tới 3 vừa vặn phân chia không còn cho tới 5.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân chia không còn cho tới 5.

- Các số với tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 3 thì phân chia không còn cho tới 3.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: ví dụ về quần thể sinh vật

Nếu xếp từng đĩa 3 ngược thì vừa vặn không còn số cam, nếu như xếp từng đĩa 5 ngược thì cũng vừa vặn không còn số cam cơ nên số cam cần là số vừa vặn phân chia không còn cho tới 3 vừa vặn phân chia không còn cho tới 5.

Lại có số cam thấp hơn đôi mươi ngược vậy số cam là 15 ngược.

Loigiaihay.com