tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

'city

Linda lives in a 'city. (Linda sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh.)

'village

My best friend lives in a 'village. (Bạn thân thích của tôi sinh sống ở nông thôn.)

'mountains

I live in the 'mountains. (Tôi sinh sống ở miền núi.)

'tower

He lives in a tall and quiet 'tower. (Cậu ấy sinh sống ở tòa tháp bên trên cao và yên tĩnh tĩnh.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. 

(Nghe và khoanh tròn xoe a hoặc b. Sau cơ phát âm rộng lớn những câu sau.)

1. Linda lives in a big ___________.

a. country

b. city

2. They live in the __________.

a. countryside

b. mountains

3. We live in Binh Minh ___________.

a. Tower

b. Town

Lời giải chi tiết:

1. b Linda lives in a big city.

(Linda sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.)

2. a They live in the countryside.

(Họ sinh sống ở miền quê.)

3. a We live in Binh Minh Tower.

(Chúng tôi sinh sống ở tòa mái ấm Bình Minh.)

Bài 3

3. Let's chant. 

(Chúng tớ nằm trong ca hát đồng dao.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn sinh sống ở đâu?

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống ở đàng Quang Trung.

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống ở Green Avenue.

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống Tại Green Tower.

Green Tower như vậy nào?

Nó cao và yên tĩnh tĩnh.

Căn hộ của doanh nghiệp như vậy nào?

Nó rộng lớn và xinh rất đẹp.

Bài 4

4. Read and tick Yes (Y) or No (N).

(Đọc và ghi lại lựa chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N).)

Trung lives with his grandparents in Ha Noi. His address is 81, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi. The family lives on the fourth floor of Ha Noi Tower. Their flat is big and modern. It has a fine view. Trung likes the new place because it is in the đô thị centre and near his new school.

1. Trung lives with his parents in Ha Noi.

(Trung sinh sống với tía u cậu ấy ở TP Hà Nội.)

2. He lives in a tower.

(Cậu ấy sinh sống ở một tòa tháp.)

3. His flat is far from the đô thị centre.

(Căn hộ cậu ấy xa cách đối với trung tâm TP. Hồ Chí Minh.)

4. His new school is near his trang chính.

(Trường học tập mới nhất của cậu ấy ngay sát mái ấm cậu ấy.)

5. Trung likes his new trang chính.

Xem thêm: khi hắc nguyệt trỗi dậy

(Trung mến mái ấm mới nhất của cậu ấy.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trung sinh sống với các cụ ở TP Hà Nội. Địa chỉ của cậu ấy là 81, đàng Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. mái ấm sinh sống trên tầng 4 của tòa tháp TP Hà Nội. Căn hộ của mình rộng lớn và tân tiến. Nó đem tầm nhìn xin xắn. Trung mến điểm ở mới nhất cũng chính vì nó ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh và ngay sát ngôi trường học tập mới nhất của cậu ấy.

Lời giải chi tiết:

1. N

2. Y

3. N

4.Y

5.Y

Bài 5

5. Write about your friend.

(Viết về chúng ta em.)

1. What's his/her name?        

(Tên của những người này là gì?)

2. Where is he/she from?          

(Cậu/Cô ấy tới từ đâu?)

3. What's his/her address?         

(Địa chỉ của cậu/cô ấy là gì?)

4. Who does he/she live with?

(Cậu/cô ấy sinh sống với ai?)

5. What's his/her trang chính like?

(Nhà của cậu/cô ấy như vậy nào?)

6. Does he/she lượt thích his/her hometown? Why?/ Why not?

(Cậu/Cô ấy mến quê của cậu/cô ấy cần không? Tại sao?/Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

1. His name is Khang.               

(Tên cậu ấy là Khang.)

2. He is from Ho Chi Minh City.

(Cậu ấy tới từ Thành phố Sài Gòn.)

3. His address is/ lt's 128/27, Thien Phuoc Street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

(Địa chỉ của cậu ấy/Nó là số 128/27, đàng Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Sài Gòn.)

4. He lives with his parents.

(Cậu ấy sinh sống với phụ huynh.)

5. His trang chính is big and modern.

(Nhà của cậu ấy rộng lớn và tân tiến.)

6. No, he doesn't. Because it is busy and crowded.

(Không, cậu ấy ko mến. Bởi vì như thế nó náo nhiệt độ và nhộn nhịp.)

Bài 6

6. Project (Dự án)

Draw a house and write its address.

(Vẽ một mái nhà và viết lách địa điểm của chính nó.)

Từ vựng

7. Colour the stars. 

(Tô color những ngôi sao 5 cánh.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Bây giờ tôi đem thể: 

- chất vấn và vấn đáp những thắc mắc về địa điểm và quê quán 

- nghe hiểu những bài bác nghe nói đến địa điểm và quê quán 

- phát âm hiểu những đoạn văn nói đến địa điểm và quê quán 

- viết lách về địa điểm và quê quán của bạn hữu tôi

Câu 8

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: các bài hát trong lê bảo bình

6. 

7. 

8.