số thập phân bằng nhau

Tổng ăn ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh đem đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: số thập phân bằng nhau

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Bỏ những chữ số 0 ở tận nằm trong phía bên phải phần thập phân để sở hữu những số thập phân viết lách bên dưới dạng gọn gàng hơn:

a) \(7,800\);         \( 64,9000\);         \(3,0400.\)

b) \(2001,300\);    \(35,020\);           \(100,0100\).

Phương pháp giải:

Nếu một vài thập phân đem chữ số \(0\) ở tận nằm trong phía bên phải phần thập phân thì Khi quăng quật chữ số 0 cơ lên đường, tớ được một vài thập phân vì thế nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(7,800 = 7,80= 7,8\)

    \(64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9\)

    \(3,0400 = 3,040= 3,04\)

b) \(2001,300 = 2001,30 = 2001,3\)

    \(35,020 = 35,02\)

    \(100,0100 = 100,010 = 100,01\)

Quảng cáo

Bài 2

Xem thêm: lương giáo viên mầm non

Video chỉ dẫn giải

Hãy viết lách thêm thắt những chữ số \(0\) nhập phía bên phải phần thập phân của những số thập phân tại đây nhằm những phần thập phân của bọn chúng đem số chữ số đều nhau (đều đem phụ thân chữ số):

a) \(5,612\);            \(17,2\);              \(480,59\).

b) \(24,5\);              \(80,01\);            \(14,678\).

Phương pháp giải:

Nếu viết lách thêm thắt chữ số \(0\) nhập phía bên phải phần thập phân của một vài thập phân thì được một vài thập phân vì thế nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(5,612\);                        \(17,2= 17,200\);                \(480,59= 480,590\)

b) \(24,5 = 24,500\);           \(80,01= 80,010\);               \(14,678\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khi viết lách số thập phân \(0,100\) bên dưới dạng phân số thập phân, chúng ta Lan viết lách : \(0,100 =  \dfrac{100}{1000}\); chúng ta Mỹ viết lách : \(0,100 = \dfrac{10}{100}\); chúng ta Hùng viết lách : \( 0,100 = \dfrac{1}{100}\). Ai viết lách đích thị, ai viết lách sai? Tại sao?

Phương pháp giải:

Nếu một vài thập phân đem chữ số \(0\) ở tận nằm trong phía bên phải phần thập phân thì Khi quăng quật chữ số 0 cơ lên đường, tớ được một vài thập phân vì thế nó.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: chạm vào trái tim em phim thái

Vì \(0,100 = 0,1 = \dfrac{100}{1000}\) nên Lan viết lách đích thị.

\(0,100 =0,1 = \dfrac{10}{100}\) nên Mỹ viết lách đích thị.

 \(0,100 = 0,1 = \dfrac{1}{10}\) nên Hùng viết lách sai.