phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

Câu hỏi:

27/10/2019 69,791

A. thông thường xẩy ra rất rất nhanh chóng và cho 1 thành phầm có một không hai.

Bạn đang xem: phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

B. thông thường xẩy ra rất rất nhanh chóng, ko trọn vẹn, không tuân theo một phía nhất định

C. thông thường xẩy ra rất rất lừ đừ, tuy nhiên trọn vẹn, không tuân theo một phía chắc chắn.

D. thông thường xẩy ra rất rất lừ đừ, ko trọn vẹn, không tuân theo một phía chắc chắn.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tắc công cộng của phép tắc phân tách ấn định tính những hợp ý hóa học cơ học là

A. gửi hóa những nhân tố C, H, N trở nên những hóa học vô sinh đơn giản và giản dị, dễ dàng nhận ra.

B. đốt cháy hóa học cơ học đẻ dò thám cacbon bên dưới dạng muội đen sì.

C. châm cháy hóa học cơ học nhằm dò thám nitơ bởi với hương thơm khét tóc cháy.

D. đốt cháy hóa học cơ học nhằm dò thám hiđro bên dưới dạng khá nước

Câu 2:

Chất không với phản xạ thủy phân là

A. etyl axetat.

B. glixerol.

C. Gly-Ala.

D. saccarozơ

Câu 3:

Cho những hóa học sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số hóa học phản xạ với Cu(OH)2 vô môi trường xung quanh kiềm, tạo ra hỗn hợp màu xanh lá cây lam là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Xem thêm: ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ

Câu 4:

Chất cơ học X với quánh điểm:

- Tác dụng được với Na sinh đi ra khí H2 tuy nhiên ko thuộc tính với hỗn hợp NaOH.

- Đun rét mướt X với hỗn hợp H2SO4 quánh ở 170°C nhận được một hóa học khí Y (làm tổn thất màu sắc hỗn hợp brom).

Tên thay cho thế của X là

A. etanol.

B. phenol.

C. metanol.

D. ancol etylic.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau

(a) Thủy phân vinyl axetat vì chưng NaOH đun rét mướt, nhận được natri axetat và axetanđehit.

(b) Tại ĐK thông thường, những este đều là những hóa học lỏng.

(c) Amilopectin và xenlulozo đều phải có cấu hình mạch phân nhánh.

(d) Phản ứng xà chống hóa hóa học phệ luôn luôn nhận được những axit phệ và glixerol .

(e) Glucozo là hợp ý hóa học cơ học nhiều chức.

(g) Tinh bột và xenlulozơ đều không xẩy ra thủy phân vô môi trường xung quanh kiềm.

Số tuyên bố chính là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Câu 6:

Cho mặt hàng những chất: CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số hóa học vô mặt hàng phản xạ được với hỗn hợp NaOH là:

A. 2.

B. 3.

C. 1

Xem thêm: cách chỉnh lề trong word

D. 4.