object đi với giới từ gì

Object cút với giới kể từ gì

Object là kể từ vựng giờ đồng hồ Anh có tương đối nhiều nghĩa và cơ hội dùng không giống nhau. Từ bại liệt với từng cách sử dụng thì object lại đòi hỏi cần cút với cùng 1 giới kể từ chắc chắn. Trong nội dung bài viết này, Hey English tiếp tục giúp đỡ bạn vấn đáp thắc mắc Object cút với giới kể từ gì giống như vớ tần tật kỹ năng về kể từ vựng này. Hãy nằm trong mò mẫm hiểu nhé!

Object là gì vô giờ đồng hồ Anh?

Phiên âm: 

Bạn đang xem: object đi với giới từ gì

 • Danh từ: /ˈɒb.dʒɪkt/ 
 • Động từ: /əbˈdʒekt/

Nghĩa giờ đồng hồ Việt:

Khi thực hiện danh kể từ, object đem một số trong những nghĩa như sau: 

 • Vật thể, dụng cụ hoàn toàn có thể phát hiện ra hoặc đụng chạm được

Ví dụ: They discovered a mysterious object in the forest. (Họ nhìn thấy một dụng cụ kỳ kỳ lạ ở vô rừng.)

 • Tân ngữ vô câu giờ đồng hồ Anh

Ví dụ: Gift is the object in the sentence: My boyfriend bought a gift. (Từ gift là tân ngữ vô câu: My boyfriend bought a gift.)

 • Mục chi phí hoặc mục tiêu của một hành vi, plan này đó

Ví dụ: The object of this workshop is to lớn educate people about road safety. (Mục chi phí của buổi đề chính lượt này là dạy dỗ người xem về tin cậy giao thông vận tải.)

Còn Khi thực hiện động kể từ, object Có nghĩa là phản đối, ko quí hoặc ko giã trở nên lời khuyên, một chủ kiến, một hành vi hoặc một điều gì bại liệt. 

Ví dụ: Many local people object to lớn the building of the new airport. (Nhiều người dân địa hạt phản đối việc kiến tạo trường bay mới mẻ.)

Object là gì

Object cút với giới kể từ gì vô giờ đồng hồ Anh?

Object + to

Cấu trúc Object cút với giới kể từ to lớn thông thường được dùng nhằm chỉ sự phản đối, sự lắc đầu so với một chủ kiến hoặc hành vi này bại liệt. 

Ví dụ:

 • Many local people object to lớn the building of the new airport. (Nhiều người dân địa hạt phản đối việc kiến tạo trường bay mới mẻ.)
 • Members of the council strongly objected to lớn plans to lớn sell off the land. (Thành viên của hội đồng phản đối uy lực plan thanh lý mảnh đất nền.)

Object + of

Cấu trúc Object cút với giới kể từ Of được dùng làm có một đối tượng người dùng, mục tiêu hoặc tiềm năng rõ ràng này bại liệt, hoàn toàn có thể là kẻ, sự vật, hoặc sự khiếu nại. 

Ví dụ:

 • Her objects of study are all paintings. (Mục chi phí phân tích của cô ấy ấy là toàn bộ những bức hoạ.)
 • He put together an army with the object of taking back the lost territory. (Ông ấy tổ hợp một tổ quân với mục tiêu lấy lại phần cương vực đang được thất lạc.)
Object cút với giới kể từ gì?

Một số kể từ loại không giống của Object

Trong giờ đồng hồ Anh, tớ đem những dạng kể từ đem gốc kể từ từ Object, hoàn toàn có thể được dùng vô nhiều văn cảnh không giống nhau:

 • Objective /əbˈdʒɛktɪv/ (Danh từ): Mục tiêu

Ví dụ: What is the main objective of this project? (Mục chi phí chủ yếu của dự án công trình này là gì?)

 • Objective /əbˈdʒɛktɪv/ (Tính từ): Khách quan liêu, ko thiên vị

Ví dụ: It’s hard for parents to lớn be objective about their own children. (Thật khó khăn nhằm phụ vương u hoàn toàn có thể khách hàng quan liêu về con cháu của mình.)

Xem thêm: m00 gồm những môn nào

 • Objet d’art /ˌɒbʒeɪ dɑːr/ (Danh từ): Vật nghệ thuật và thẩm mỹ nhỏ dùng làm trang trí

Ví dụ: The antique cửa hàng specializes in selling objets d’art from various periods. (Cửa mặt hàng đồ vật thời cổ xưa thường xuyên phân phối những vật nghệ thuật và thẩm mỹ kể từ những quá trình không giống nhau.)

 • Objectify /əbˈdʒɛktɪfaɪ/ (Động từ): cư xử với ai bại liệt như 1 khoản đồ

Ví dụ: The truyền thông media should avoid objectifying women. (Các phương tiện đi lại truyền thông nên tách việc xem phụ nữ giới giống như những khoản thiết bị.)

 • Objection /əbˈdʒɛkʃən/ (Danh từ): Sự phản đối

Ví dụ: He did not know how to lớn voice his objections. (Anh ấy ko biết phương pháp tâm sự sự phản đối của tớ.)

Một số cấu hình với Object vô giờ đồng hồ Anh

Object lesson

Object lesson là thuật ngữ dùng làm tế bào mô tả một bài học kinh nghiệm hoặc thưởng thức thực tiễn chung bản thân nắm rõ một góc nhìn này bại liệt của kỹ năng, dạy dỗ hoặc cuộc sống thường ngày. 

Ví dụ:

 • Her calm handling of the emergency was an object lesson to lớn us all. (Cách cô ấy bình tình xử lý trường hợp khẩn cung cấp là một trong những bài học kinh nghiệm thực tiễn cho tới toàn bộ Shop chúng tôi.)
 • The broken vase served as an object lesson on the consequences of carelessness. (Cái lọ hoa vỡ trở nên một bài học kinh nghiệm thực tiễn về kết quả của việc lơ là.)

Object of someone’s desire

Object of someone’s desire là trở nên ngữ dùng làm có một vật thể, một người hoặc một điều gì này mà ai bại liệt ước mong một cơ hội uy lực, thông thường là với tình yêu thắm thiết hoặc ước muốn đặc biệt quan trọng. 

Ví dụ:

 • The Rolls Royce was an object of desire, and I desired one. (Roll Royce là một trong những loại tuy nhiên nhiều người ước mong, và tôi cũng ước mong có một cái.)
 • He felt he was nothing more to lớn her than thở an object of desire. (Anh ấy cảm nhận thấy bạn dạng thân thích chỉ không giống gì một khoản thiết bị tuy nhiên cô ấy ước mong.)

To be no object

Cấu trúc To be no object được dùng làm biểu đạt rằng một chiếc gì bại liệt ko không khiến trở quan ngại hay là không tạo nên trở ngại vô quy trình triển khai một việc gì bại liệt.

Ví dụ:

 • She travels around the world as if money is no object. (Cô ấy cút phượt vòng xung quanh toàn cầu như thể tài sản chẳng là yếu tố gì cả.)
 • Time is no object for him; he is dedicated to lớn finishing the project. (Thời gian lận ko là yếu tố so với anh ấy; anh ấy tận tụy nhằm hoàn thiện dự án công trình.)

The object of the exercise

The object of the exercise là trở nên ngữ được dùng làm chỉ tiềm năng hoặc mục tiêu rõ ràng của một hành vi, dự án công trình hoặc hoạt động và sinh hoạt này bại liệt.

Ví dụ: 

 • We need to lớn discuss the budget again. What’s the object of the exercise? (Chúng tớ cần thiết thảo luận về ngân sách một đợt nữa. Mục chi phí của buổi họp là gì?)
 • The object of the exercise is to lớn improve team collaboration and efficiency. (Mục chi phí của dự án công trình là nâng cấp sự liên minh và hiệu suất của group.)
Các cấu hình với Object

Bài tập luyện vận dụng

Trên phía trên, Hey English đang được giúp đỡ bạn vấn đáp thắc mắc Object cút với giới kể từ gì rồi cũng giống như những kỹ năng không giống về Object. Hãy gia tăng kỹ năng đang được học tập với bài xích tập luyện cụt tại đây nhé!

Bài tập: Hoàn trở nên câu với cấu hình với Object quí hợp:

 1. She strongly __________ the new company policy.
 2. The old mansion is the historical __________ our preservation efforts.
 3. They don’t __________ the changes proposed by the government.
 4. The beautiful painting is the main __________ the art heist.
 5. We should consider the opinions of those who __________ the proposed changes.
 6. The safety of the employees is the main __________ the new workplace regulations.
 7. Many citizens __________ the construction of the new highway near their homes.
 8. The rare manuscript is the prized __________ the library’s collection.
 9. The students didn’t __________ the changes in the examination format.
 10. The old clock in the museum is the central __________ the upcoming exhibition.
 11. I can’t believe she would __________ my decision to lớn study abroad.
 12. The success of the project is the primary __________ our hard work.
 13. Money __________ in this situation; we just want to lớn celebrate our anniversary.
 14. The failed project served as an __________ on the importance of thorough planning.
 15. The primary __________ is to lớn improve team collaboration and efficiency.
 16. The luxury siêu xe became the __________ after he saw it at the dealership.
 17. Time __________; we just want to lớn enjoy our vacation.
 18. The challenging assignment served as an __________ on the importance of perseverance.
 19. The main __________ of this workshop is to lớn enhance communication skills.
 20. The rare artifact became the __________ for the museum’s collection.

Đáp án:

 1. object to
 2. object of
 3. object to
 4. object of
 5. object to
 6. object of
 7. object to
 8. object of
 9. object to
 10. object of
 11. object to
 12. object of
 13. is no object
 14. object lesson
 15. the object of the exercise
 16. object of desire
 17. is no object
 18. object lesson
 19. the object of the exercise
 20. object of desire

Tổng kết

Bài ghi chép này đang được tổ hợp toàn cỗ những kỹ năng cần thiết xoay xung quanh chủ thể Object cút với giới kể từ gì? Hy vọng rằng nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho tới quy trình học tập giờ đồng hồ Anh của người sử dụng. Đừng quên theo gót dõi Blog Hey English để học tập tăng nhiều kỹ năng giờ đồng hồ Anh thú vị không giống nhé. 

Xem thêm: thẻ garena mua ở đâu

Nếu bạn muốn luyện phát biểu giờ đồng hồ Anh, chuyên chở tức thì Hey English – Ứng dụng luyện tiếp xúc giờ đồng hồ Anh theo gót chủ thể. Với kho chủ thể đa dạng và phong phú, Hey English là môi trường xung quanh tuyệt đối nhằm luyện phát biểu giờ đồng hồ Anh với nhà giáo và người học tập giờ đồng hồ Anh không giống. 

App Store: Tải ở đây!

Google Play:Tải ở đây!