nghị định 152/2020

Nghị lăm le 152/2020/NĐ-CP về người làm việc (NLĐ) quốc tế thao tác làm việc bên trên nước ta và tuyển chọn dụng, quản lý và vận hành NLĐ nước ta thao tác làm việc cho tới tổ chức triển khai, cá thể quốc tế bên trên nước ta.

Nghị lăm le 152/2020/NĐ-CP về người làm việc (NLĐ) quốc tế thao tác làm việc bên trên nước ta và tuyển chọn dụng, quản lý và vận hành NLĐ nước ta thao tác làm việc cho tới tổ chức triển khai, cá thể quốc tế bên trên nước ta.

Số kí hiệu 152/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2020
Ngày chính thức hiệu lực
Ngày không còn hiệu lực
Thể loại Nghị định
Lĩnh vực Doanh nghiệp - Lao động
Cơ quan tiền ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc

 File gắn kèm

Các văn bạn dạng nằm trong cơ sở phát hành "Chính phủ"