bảng đơn vị đo mét vuông

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

a) Các đơn vị chức năng đo chừng lâu năm kể từ rộng lớn cho tới bé: km, hm, dam, m, dm, centimet, mm

b) Hai đơn vị chức năng đo chừng lâu năm ngay lập tức nhau :

Bạn đang xem: bảng đơn vị đo mét vuông

- Đơn vị rộng lớn cấp 10 thứ tự đơn vị chức năng bé nhỏ.

- Đơn vị bé nhỏ vì như thế 1/10 đơn vị rộng lớn.

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

a) Các đơn vị chức năng đo lượng kể từ bé nhỏ cho tới lớn: g, dag, hg, kilogam, yến, tạ, tấn

b) Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay lập tức nhau :

- Đơn vị rộng lớn cấp 10 thứ tự đơn vị chức năng bé

- Đơn vị bé nhỏ vì như thế 1/10 đơn vị lớn

3. Đề-ca-mét vuông

Đề-ca-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn với cạnh lâu năm 1dam.

4. Héc-tô-mét vuông 

Héc-tô-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn với cạnh lâu năm 1hm.

5. Mi-li-mét vuông

Mi-li-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn với cạnh lâu năm 1mm.

6. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết số phù hợp vô địa điểm chấm:

a) 12km = ... m

b) 214m = ... dm

c) 27dm = ... mm

Giải:

a) 12km = 12000m

b) 214m = 2140dm

c) 27dm = 2700mm

Ví dụ 2: Viết số phù hợp vô địa điểm chấm:

a) 15 tạ = ... kg

b) 24 tấn = ... kg

c) 7kg = ... g

Giải:

a) 15 tạ = 1500kg

b) 24 tấn = 24 000kg

c) 7kg = 7000g

Ví dụ 3: Viết số phù hợp vô địa điểm chấm:

a) 14dam\(^2\) = ... m\(^2\)

b) 7hm\(^2\) = ... dam\(^2\)

c) 3cm\(^2\) = ... mm\(^2\)

Giải:

a) 14dam\(^2\) = 1400m\(^2\)

b) 7hm\(^2\) = 700dam\(^2\)

c) 3cm\(^2\) = 300mm\(^2\)

Ví dụ 4: Một xe tải lớn chở 30 bao gạo tẻ và 40 bao gạo nếp. Mỗi bao gạo tẻ khối lượng 40kg, từng bao gạo nếp khối lượng 20kg. Hỏi xe pháo bại liệt chở từng nào tấn gạo?

Giải:

Lượng gạo tẻ là: 40 x 30 = 1200 (kg)

Lượng gạo nếp là: trăng tròn x 40 = 800 (kg)

Xem thêm: con lừa và bác nông dân

Lượng gạo tẻ và gạo nếp là: 1200 + 800 = 2000 (kg) = 2 (tấn)

Ví dụ 5: Người tớ dán ngay lập tức nhau 500 con cái tem hình chữ nhật lên một tấm bìa hình vuông vắn cạnh lâu năm 1m, biết từng con cái tem với chiều lâu năm 3cm, chiều rộng lớn 22mm. Hỏi diện tích S phần bìa ko dán tem là từng nào xăng-ti-mét vuông?

Giải:

22mm = 2,2cm

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn là: 1 x 1 = 1 (m\(^2\)) = 10 000 (cm\(^2\))

Diện tích từng con cái tem là: 3 x 2,2 = 6,6 (cm\(^2\))

Diện tích 500 con cái tem là: 6,6 x 500 = 3300 (cm\(^2\))

Diện tích phần bìa ko dán tem là: 10 000 - 3300 = 6700 (cm\(^2\))

C. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Viết số hoặc phân số phù hợp vô địa điểm chấm:

a) 1mm = ... m

b) 1cm = ... dm

c) 1dam = ... km

Bài 2: Viết số hoặc phân số phù hợp vô địa điểm chấm:

a) 1kg = ... tạ

b) 1g = ... kg

c) 1 tạ = ... tấn

Bài 3: Viết số hoặc phân số phù hợp vô địa điểm chấm:

a) 450hm\(^2\) = ... km\(^2\) ... hm\(^2\)

b) 6240m\(^2\) = ... dam\(^2\) ... m\(^2\)

c) 3750mm\(^2\) = ... cm\(^2\) ... mm\(^2\)

Bài 4: Viết những số đo bên dưới dạng số đo với đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông:

a) 3km\(^2\) 3hm\(^2\) = ...

b) 16km\(^2\) 267m\(^2\) = ... 

Bài 5: Một team người công nhân vô phụ vương ngày sửa được 2km đàng. Ngày loại nhất team sửa được 620m đàng, ngày loại nhị sửa được số mét đàng gấp hai ngày loại nhất. Hỏi ngày loại phụ vương team người công nhân bại liệt sửa được từng nào mét đường?

Bài 6: Viết tiếp vô địa điểm chấm:

a) Hai đơn vị chức năng đo chừng lâu năm ngay lập tức nhau:

- Đơn vị rộng lớn cấp ... đơn vị chức năng bé nhỏ.

- Đơn vị bé nhỏ vì như thế ... đơn vị chức năng rộng lớn.

b) Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay lập tức nhau:

- Đơn vị rộng lớn cấp ... đơn vị chức năng bé nhỏ.

- Đơn vị bé nhỏ vì như thế ... đơn vị chức năng rộng lớn.

c) Hai đơn vị chức năng đo diện tích S ngay lập tức nhau:

- Đơn vị rộng lớn cấp ... đơn vị chức năng bé nhỏ.

- Đơn vị bé nhỏ vì như thế ... đơn vị chức năng rộng lớn.

Bài 7: Trong một ku dân cư mới mẻ, người tớ người sử dụng 50% diện tích S khu đất nhằm thực hiện lối đi và những dự án công trình công nằm trong, nửa diện tích S khu đất sót lại được chia đều cho 2 bên trở nên 2000 miếng hình chữ nhật, từng miếng với chiều rộng lớn 10m, chiều lâu năm 25m nhằm xây nhà tại. Hỏi diện tích S quần thể dân ở này đó là từng nào ki-lô-mét vuông?

Bài 8: Một xe pháo chở 12 tạ gạo tẻ và 80 yến gạo nếp. Tính lượng gạo xe pháo bại liệt chở được.

Bài 9: Một người cút xe pháo máy kể từ A qua loa C cho tới B. Đoạn đàng AC ngắn thêm một đoạn phần đường CB là 13km 500m. Tính quãng đàng AB, biết phần đường AC bằng \(\dfrac{2}{5}\) đoạn đàng CB.

Xem thêm: tên game hay cho nữ

Bài 10: Cửa sản phẩm với số gạo tẻ nhiều hơn thế nữa số gạo nếp là một tạ 50kg. Sau khi cung cấp cút 25kg gạo từng loại thì sót lại lượng gạo nếp bằng  \(\dfrac{2}{5}\) lượng gạo tẻ. Hỏi khi đầu siêu thị với từng nào ki-lô-gam gạo từng loại?

Học sinh học tăng các bài giảng tuần 5 vô mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên kinhtedanang.edu.vn để hiểu rõ bài tốt rộng lớn.

Bài học tuần 5