ngày người cao tuổi việt nam

Tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống lâu đời Người cao tuổi hạc nước Việt Nam, ngày Người cao tuổi hạc nước Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2023)

05/06/2023

Bạn đang xem: ngày người cao tuổi việt nam

Lượt xem: 11569

Kế quá Hội Phụ lão cứu vớt quốc, Hội hướng dẫn lâu, Hội Vui tuổi hạc già nua, Quĩ Thọ…đã tạo hình và cải cách và phát triển ở hạ tầng vô toàn quốc, ngày 10 mon 5 năm 1995, Hội Người cao tuổi hạc (NCT) nước Việt Nam được xây dựng, đang trở thành mốc son lịch sử dân tộc vô quy trình thiết kế và cải cách và phát triển tổ chức triển khai Hội.

 Ngày 26 mon 5 năm 2006, Thủ tướng tá nhà nước rời khỏi Quyết ấn định số 772/QĐ-TTg: “Lấy ngày thứ 6 mon 6 thường niên là Ngày truyền thống lâu đời người cao tuổi hạc Việt Nam”.

Ngày 23 mon 11 năm 2009 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội công ty nghĩa nước Việt Nam (khoá XII) đang được biểu quyết trải qua Luật NCT. Điều 6,  Luật NCT ghi rõ: “Ngày 06 mon 6 từng năm là Ngày người cao tuổi hạc Việt Nam”.

Xem thêm: cho tam giác abc cân tại a

Những năm vừa qua, những cấp cho hội người cao tuổi hạc (NCT) vô toàn quốc đang được đẩy mạnh đảm bảo chất lượng tầm quan trọng “Tuổi cao - gương sáng”, kiểu mẫu trong số hoạt động và sinh hoạt xã hội, trào lưu đua đua, góp thêm phần cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội địa hạt và thiết kế tổ chức triển khai hội vững vàng mạnh. Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống lâu đời NCT nước Việt Nam, Ngày NCT nước Việt Nam (06/6/1941-06/6/2023), Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT nước Việt Nam gửi Đề cương tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa sâu sắc Ngày truyền thống lâu đời NCT nước Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam và ngày xây dựng Hội NCT nước Việt Nam nhằm mục đích nâng lên trí tuệ của của cán cỗ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác làm việc bảo đảm, bảo vệ và đẩy mạnh tầm quan trọng người cao tuổi; tạo ra ĐK cho tất cả những người cao tuổi hạc nhập cuộc tích vô cùng vô những hoạt động và sinh hoạt xã hội và kế tiếp đẩy mạnh tầm quan trọng của tớ vô cuộc sống xã hội./.

 Xem Đề cương tuyên truyền Ngày truyền thống lâu đời NCT nước Việt Nam,

Xem thêm: phim bài học tình yêu thứ 9

lOGO Ngày NCT Việt Nam và ngày xây dựng Hội NCT nước Việt Nam bên trên trên đây.

anh tin cậy bai

Phòng BTXH&PCTNXH