một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp nhập phía trên, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Độ lâu năm lòng rộng lớn là : 26 + 8 = 34 (m) 
Độ lâu năm độ cao là : 26 - 6 = đôi mươi (m) 
Diện tích thửa ruộng này là : (34 + 26). đôi mươi : 2 = 600 (m^2)
Thu hoạch được số kilogam thóc bên trên thửa ruộng này là : 70,5 * 6 = 423 (kg) 

Đáp số : 423 kg 

đáy rộng lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = đôi mươi (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x đôi mươi : 2 = 600 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng ê là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kilogam thóc.

Giải
Đáy lớn là:
26 + 8 = 34 (m)
Chiều cao là:
26 - 6 = đôi mươi (m)
Diện tích thửa ruộng là:
(34 + 26) x đôi mươi : 2 = 600 (m2)
1m2 thu hoạch được là: 
70,5 : 100 = 0,705 (kg)
Trên thửa ruộng ê thu hoạch được là:
0,705 x 600 = 423 (kg)
ĐS:....

P/S: Tick cho chính bản thân nha~


 

777 kg

tich nha Misa Yazawa dễ  thương

Đáy rộng lớn thửa ruộng là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng là :

26 - 6 = đôi mươi ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

( 34 + 26 ) x đôi mươi : 2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được là :

600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Đáp số : 423 kg

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là:   \(26+8=34\text{(m) }\)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:   \(26-6=20\text{(m) }\)

Diện tích của thửa ruông hình thang ê là:  \(\frac{\left(34+26\right)\times20}{2}=600\left(m^2\right)\)

Vậy số ki - lô - gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng ê là: \(\frac{600\times70,5}{100}=423\left(kg\right)\)

Đáp số : \(423\) kg thóc . 

Bài 1: Đáy nhỏ nhắn của hình thang là:

             26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

             18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

             (26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng ê thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

            264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

                                    Đáp án: 1,8612 tạ

Bài giải :

Đáy rộng lớn thửa ruộng hình thang là :

  26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng hình thang là :

   26 - 6 = đôi mươi ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

  (26 + 34) x đôi mươi : 2 = 600 ( m2 )

Thu hoạch được kể từ thửa ruộng hình thang số kilogam thóc à :

    (600 : 100) x 70,5 = 423 ( kilogam )

           Đáp số : 423 kg

đúng ko 

độ lâu năm lòng rộng lớn là :

26 + 8 = 34(m)

Xem thêm: cách chỉnh sửa tên trên facebook

độ lâu năm độ cao là :

26 - 6 = 20(m)

diện tích thửa ruộng này là :

(34 + 26 ) nhân đôi mươi : 2 = 600 ( m2)

Số kilogam thóc bên trên thửa ruộng  đó thu hoạch được là:

70,5 nhan 6 = 423 (kg)

đáp số :423 kilogam thóc

Đáy lớn: 26 + 8 = 34 (m)

Diện tích: 26 * 34 = 884 (mét vuông)

Thu hoạch được: 884 :100 * 70,5 = 623,22 (kg thóc)

còn về chiều cao thì chắc chắn rằng đầu bài xích sai rồi

đáy nhỏ nhắn : a

đáy rộng lớn : b

chiều cao : h

ta có: S = ((a + b).h)/2

Ta đem : a vì chưng 26m

           b vì chưng 26 + 8 = 34m

           c vì chưng 26 - 6 = 20m

 S thửa ruộng là: ((26 + 34).20)/2 = 1200m vuông.

cứ 100m vuông vì chưng 70,5kg thóc 

mà 1200 vội vàng 100 là 12 lần:

<=> 1200m vuông ứng vs (70,5.12) = 846kg thóc.

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 | Giải VBT Toán 5=600 ( m 2 )

600 m 2  gấp 6 phiên 100 m 2

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng ê :

6 ⨯ 70,5 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Đáy rộng lớn của thửa ruộng là :

                  26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là :

                26 - 6 = đôi mươi ( m )

Diện tích của thửa ruộng là :

            ( 34 + 26 ) x đôi mươi : 2 = 600 \(\left(m^2\right)\)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng này là :

          600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Đáy rộng lớn ( b ) của thửa ruộng :

  26 - 8 = 34 ( m )

Chiều cao ( h ) của thửa ruộng :

 26 - 6 = đôi mươi ( m )

Đáy nhỏ nhắn là a . Công thức tính Shình thang = ( a + b ) x h / 2

Diện tích thửa ruộng :

 ( 34 + 26 ) x đôi mươi : 2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được bên trên cả thửa ruộng :

Xem thêm: Bắn cá đổi thưởng là gì? Kinh nghiệm chơi bắn cá đổi thưởng luôn thắng

 600 : 100 x 70,5  = 423 ( kilogam )

đ/s : ...