kinh chú đại bi 5 biến chữ to

Chú đại bi 5 biến hóa – Thượng Tọa Thích Trí Thoát tụng

Thầy Thích Trí Thoát trì tụng Chú Đại Bi

tiung chu mềm bi thich tri thoat

Bạn đang xem: kinh chú đại bi 5 biến chữ to

Tên của bài bác kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi đem thảy là 84 câu, 415 chữ.

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ da
2. Nam tế bào a rị da
3. Bà lô yết đế thước chén rời khỏi da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha mũ chào mào ni ca da
7. Án
8. Tát bàn rời khỏi trừng trị duệ
9. Số đát mãng cầu đát tỏa
10.Nam tế bào vớ kiết lật đỏa nó mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật rời khỏi lăng đà bà
12.Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì
13.Hê rị, ma mãnh ha bàn nhiều tụt xuống mế
14.Tát bà a tha bổng đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát nhiều (Na ma mãnh bà tát đa)
17.Na ma mãnh bà dà
18.Ma trừng trị đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
đôi mươi.Lô ca đế
21.Ca rời khỏi đế
22.Di hê rị
23.Ma ha nhân tình đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma rời khỏi ma mãnh ra
26.Ma hê ma mãnh hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô chừng lô trừng trị xà domain authority đế
29.Ma ha trừng trị xà domain authority đế
30.Đà rời khỏi đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật rời khỏi da
33.Giá rời khỏi giá bán ra
34.Mạ mạ trừng trị ma mãnh ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất mãng cầu thất na
38 A Ra sâm Phật rời khỏi xá lợi
39.Phạt tụt xuống trừng trị sâm
40.Phật rời khỏi xá da
41.Hô lô hô lô ma mãnh ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta rời khỏi tớ ra
44.Tất rị vớ rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ nhân tình đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na rời khỏi cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma mãnh na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha vớ đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn rời khỏi dạ
59.Ta bà ha
60.Na rời khỏi cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma rời khỏi mãng cầu ra
63.Ta bà ha
64.Tất rời khỏi tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma mãnh ha a vớ đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma mãnh kiết vớ đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na rời khỏi cẩn trì bàn đà rời khỏi dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết rời khỏi dạ
75.Ta bà ha
76.Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ da
77.Nam tế bào a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn rời khỏi dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất năng lượng điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.

Xem thêm: cách phát wifi trên iphone

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Xem thêm: lời bài hát khai xuân hát mãi khúc quân hành

Trên mobile, nếu như Quý vị sử dụng Chrome nhằm duyệt Web, coi đoạn Clip ko được báo lỗi An error occurred… Vui lòng dùng trình duyệt không giống. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to tướng Login or Register to tướng bookmark/favorite this nội dung.

Tiểu sử tác giả