đồng nghĩa với hạnh phúc


Nghĩa: trạng thái sung sướng vì thế cảm nhận thấy trọn vẹn đạt được ý nguyện

Từ đồng nghĩa: sung sướng, mừng rỡ sướng, thoả mãn, mãn nguyện

Bạn đang xem: đồng nghĩa với hạnh phúc

Từ trái khoáy nghĩa: xấu số, cực khổ đặc biệt, khổ cực, khốn khổ

Đặt câu với kể từ đồng nghĩa: 

- Tôi đặc biệt mãn nguyện khi thi đua đỗ vô ngôi trường ĐH tuy nhiên tôi luôn luôn mong ước.

- Nhận được sản phẩm học hành, trong thâm tâm tôi đặc biệt sung sướng.

- Mẹ luôn luôn thoả mãn những đòi hỏi quí xứng đáng của tôi.

Đặt câu với kể từ trái khoáy nghĩa:

- Bà ấy là 1 trong người phụ phái đẹp bất hạnh.

- Tôi đã dần dần thân quen với cuộc sống thường ngày cực khổ mặt mày mái ấm gia đình nhỏ của tôi.

Xem thêm: chẳng biết em đúng hay sai

- Việc này cũng đều có cơ hội xử lý, mặc dù vô yếu tố hoàn cảnh khốn khổ cũng nên nỗ lực vượt lên trước qua


Bình luận

Chia sẻ

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ Hi sinh

  Từ đồng nghĩa tương quan với mất mát là gì? Từ trái khoáy nghĩa với mất mát là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ hi sinh

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ Hối hả

  Từ đồng nghĩa tương quan với quay quồng là gì? Từ trái khoáy nghĩa với quay quồng là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ ăn năn hả

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ Hiền lành lặn

  Từ đồng nghĩa tương quan với nhân hậu lành lặn là gì? Từ trái khoáy nghĩa với nhân hậu lành lặn là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ nhân hậu lành

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ Hùng vĩ

  Từ đồng nghĩa tương quan với vĩ đại là gì? Từ trái khoáy nghĩa với vĩ đại là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ hùng vĩ

  Xem thêm: facebook không gửi mã xác nhận

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ Hiên ngang

  Từ đồng nghĩa tương quan với hiên ngang là gì? Từ trái khoáy nghĩa với hiên ngang là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ hiên ngang

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý