dog tiếng anh là gì

/dɔg/

Thông dụng

Danh từ

Chó
Chó săn
Chó đực; chó sói đực ( (cũng) dog wolf); cáo đực ( (cũng) dog fox)
Kẻ ti tiện, kẻ xứng đáng khinh thường, đồ gia dụng chó má; kẻ gặm cẩu viên cằn
Gã, thằng cha
a sly dog
thằng thân phụ ma mị, thằng thân phụ ranh ma
Greater Dog
(thiên văn học) chòm sao Đại-thiên-lang
Lesser Dog
chòm sao Tiểu-thiên-lang
( số nhiều) vỉ lò ở lò sưởi ( (cũng) fire dogs)
(kỹ thuật) móng kìm, cặp, móc ngoạm, gàu ngoạm
Mống bão ở chân mây ( (cũng) sea dog)
(như) dogfish

Ngoại động từ

Theo nhùng nhằng, theo đòi sát gót, bám sát (ai)
to dog someone's footsteps
bám sát ai
(kỹ thuật) cặp vì thế kìm, cặp vì thế móc ngoạm

Cấu trúc từ

Every dog is valiant at his own door
Chó cậy sát mái ấm, gà cậy sát chuồng.
to be a dog in the manger
như chó già cả lưu giữ xương; ích kỷ, không thích ai sử dụng cho tới đồ vật gi bản thân ko cần thiết đến
to die lượt thích a dog
Chết cực khổ sở, bị tiêu diệt điếm nhục, bị tiêu diệt như 1 con cái chó
dog and war
những sự tàn phá huỷ thịt chóc của chiến tranh
every dog has his day
ai rồi cũng có những lúc gặp gỡ vận; không có ai nhiều tía bọn họ, không có ai khó khăn tía đời
to give a dog an ill name and hốc him
muốn thịt chó thì bảo là chó dại; ko ưa thì dưa đem giòi
to go đồ sộ the dogs
thất cơ lỡ vận, khánh tận, down (nghĩa bóng)
to help a lame dog over stile
giúp hứng ai nhập cơn hoán vị nạn
to lead a dog's life
sống một cuộc sống cực khổ như chó
to lead someone a dog's life
bắt ai sinh sống một cuộc sống cực khổ cực
let sleeping dogs lie
(tục ngữ) chớ khêu lại những chuyện ko hoặc nhập vượt lên trên khứ; chớ bươi cứt đi ra nhưng mà ngửi
love mạ, love my dog
yêu ai yêu thương cả lối đi lối về
not even a dog's chance
không đem chút như ý nào
not đồ sộ have a word đồ sộ throw at the dog
lầm lì ko banh mồm rằng nửa lời; sang chảnh ko thèm banh mồm rằng nửa lời
to put on dog
(thông tục) thực hiện cỗ thực hiện tịch, thực hiện đi ra vẻ tao trên đây, thực hiện đi ra vẻ tao trên đây quan tiền trọng
to throw đồ sộ the dogs
vứt loại bỏ đi, quẳng lên đường (cho chó)
a dog's breakfast/dinner
tình trạng lếu láo độn tạp nhạp
to be dressed lượt thích a dog's dinner
ăn đem diêm dúa, loè loẹt
the tail wagging the dog
cái nhỏ lại đưa ra quyết định tình hình của loại bao quát
to teach an old dog new tricks
tre già cả khó khăn uốn nắn (không dễ dàng gì thuyết phục được người già)

Hình thái từ

  • Ved : dogged
  • Ving: dogging

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

bánh cóc
cái đục đá
cái móc
chốt
cữ chặn
kìm
đinh đỉa
giá đỡ
móc
tấm ép
vấu
vấu hãm
vấu tỳ
vòng móc

Kinh tế

ô con cái chó

Giải quí VN: Mô mô tả những thành phầm được hội tụ lại nhập phát hành vì thế nguyên nhân tình yêu, tuy nhiên sự hội tụ lại ko được biện minh vì thế sự góp phần cho tới năng lực sinh lợi.

Địa chất

cái cặp, cắi gắp, cựa, móng, cá, chốt, lẫy, cò

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bitch , bowwow , cur , doggy , fido , flea bag , hound , man’s best friend , mongrel , mutt , pooch , pup , puppy , stray , tail-wagger , tyke , (female) bitch , (young) pup , canine , caninity , fice , kennel , pack , slut , tike , whelp , whippet
verb
bedog , haunt , hound , plague , pursue , shadow , tag , tail , track , trail , trouble , heel , airedale , beagle , belgian sheepdog , canine , chow , chowchow , cur , dhole , follow , keeshond , mongrel , mutt , pomeranian , pooch , pug , pup , puppy , rover , scottish terrier , spitz , spot , weimaraner , worry

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: dog tiếng anh là gì

Xem thêm: hợp âm cuối cùng thì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ