de thi cuối kì 2 lớp 5 môn toán năm 2023

Tuyển lựa chọn Sở 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải tối đa tinh lọc được những Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn và thuế tầm kể từ đề thi đua Toán lớp 5 của những ngôi trường Tiểu học tập. Hi vọng cỗ đề thi đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện và đạt thành quả cao trong số bài xích thi đua Học kì 2 môn Toán lớp 5.

Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất

Xem thử

Bạn đang xem: de thi cuối kì 2 lớp 5 môn toán năm 2023

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ 60 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 2 phiên bản word đem tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 2 theo gót Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

I.TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh nhập vần âm trước ý đúng:

Câu 1. Số thập phân bao gồm 55 đơn vị chức năng, 7 Xác Suất, 2 phần ngàn ghi chép là:

A. 55, 720                  B. 55, 072                    C. 55,027                     D. 55,702

Câu 2: Phép trừ  712,54 - 112,54 đem két trái khoáy đích thị là:

A. 70,54                     B. 700,54                      C. 600                         D. 700,54

Câu 3. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

Giá trị của biểu thức: 8,98 + 1,02 × 12 là: 

A. 22,22                  B. 12,24                  C. 10,00                  D. 21,22

Câu 4. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm: 

2 giờ 15 phút = ........ phút
A. 120              B. 135               C. 215               D. 205 

Câu 5.  Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

55 ha 17 m2 = ........ ha

A. 55,0017                  B. 55,17                 C. 55, 017                   D. 55, 000017

Câu 6. Lớp học tập đem 18 phái đẹp và 12 nam giới. Hỏi số học viên phái đẹp cướp từng nào Xác Suất số học viên cả lớp?

A. 150%                 B. 60%                   C. 40%                  D. 80%

II. TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:
a/ 355,23 + 347,56                      b/ 479,25 – 367,18
c/ 28,5 × 4,3                                d/ 24,5 : 7

Câu 8. Một người cút xe pháo máy kể từ xuất hành kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h 42 phút. Quãng đàng AB nhiều năm 60km. Em hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 9. Một mảnh đất nền hình thang đem lòng rộng lớn 150 m và lòng nhỏ bé vì như thế Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất lòng rộng lớn, độ cao vì như thế Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất lòng rộng lớn. Tính diện tích S miếng  đất hình thang đó?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 2 theo gót Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

Câu 1Chữ số 5 nhập số 162,57 chỉ:

A. 5 đơn vị chức năng                 B. 5 Xác Suất                C. 5 chục                 D. 5 phần mươi            

Câu 2: Hỗn số Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất được ghi chép bên dưới dạng phân số là: 

Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất

Câu 3: Viết số phù hợp nhập vị trí chấm: 5840g = …. kg 

A. 58,4              B. 5,84              C. 0,584              D. 0,0584

Câu 4: Có trăng tròn viên bi, nhập tê liệt đem 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh xao, 5 viên bi đỏ au, 8 viên bi vàng. Như vậy Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất số viên bi đem màu: 

A. Nâu              B. Đỏ                 C. Đỏ                   D. Trắng                      

Câu 5: Khoảng thời hạn kể từ khi 9h kém cỏi 10 phút cho tới 9h nửa tiếng là: 

A. 10 phút            B. trăng tròn phút              C. nửa tiếng           D. 40 phút        

Câu 6: Một thị xã đem 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha khu đất trồng cây cao su đặc. Hỏi diện tích S khu đất trồng cây cao su đặc vì như thế từng nào Xác Suất diện tích S khu đất trồng cây cà phê? 

A. 150%               B. 15%                C. 1500%              D. 105%             

Câu 7: Hình lập phương đem cạnh là 5m. Vậy thể tích hình tê liệt là: 

A. 150 m3            B. 125 m3                 C. 100 m3             D. 25 m3

Câu 8: 

a. Tìm hắn, biết:                                           b. Tính độ quý hiếm biểu thức:

34,8 : hắn = 7,2 + 2,8                                   21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người cút xe pháo máy xuất hành kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h nửa tiếng. Quãng đàng AB nhiều năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? 

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem nhiều năm 120m, chiều rộng lớn vì như thế 90m. Người tớ trồng lúa bên trên thửa ruộng tê liệt, khoảng cứ 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính: 

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó? 

b) Trên cả thửa ruộng tê liệt, người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 2 theo gót Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm)Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích thị hoặc tiến hành theo như đúng đòi hỏi của những bài xích tập luyện tiếp sau đây..

Câu 1. Hỗn số Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là: 

     A. 3,25                B. 32,5                 C. 3,4                 D. 3,2

Câu 2. Số lớn số 1 trong số số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là: 

     A. 53,2                B. 35,2                  C. 53,02            D. 32,05

Câu 3: Một người công nhân thực hiện 1 thành phầm không còn 1 phút 12 giây. Hỏi người công nhân tê liệt thực hiện 8 thành phầm như vậy không còn từng nào thời gian?

     A. 1 phút 12 giây              B. 8 phút 36 giây             C. 9 phút 36 giây

Câu 4. Thể tích của cái vỏ hộp đem chiều nhiều năm 4cm, chiều rộng lớn 3cm và chiểu cao 2,5cm là : 

     A. 14cm3                  B. 35cm3                  C. 59cm3               D. 30cm3

Câu 5. Đổi 3km 48m = ... km. Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là: 

     A. 3,48                      B. 3,048                    C. 348                   D. 3048

Câu 6. Một khối kim mô hình lập phương hoàn toàn có thể tích 2,45cm3 nặng trĩu 18,62g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại nằm trong hóa học hoàn toàn có thể tích 3,5cm3 cận nặng trĩu từng nào gam?

    A. 7,6 g                     B. 13,034 g               C. 26,6 g               D. 26,22 g

Câu 7: Một ngôi trường đái học tập đem 600 học viên, số học viên phái đẹp cướp 55% số học viên toàn ngôi trường. Số học viên nam giới của ngôi trường đái học tập tê liệt là:

    A. 270 học viên               B. 330 học viên                 C. 45 học tập sinh

Câu 8: Một hình tam giác có tính nhiều năm cạnh lòng 4,2dm và chiểu cao 1,2dm. Diện tích của hình tam giác dó là:

    A. 5,4dm2                        B. 10,8 dm2                      C. 2,7 dm2 

Câu 9. Kết trái khoáy của luật lệ tính: 17giờ 25 phút : 4 = ........  là :

    A. 4 giờ 6 phút                 B. 4 giờ 21 phút               C. 4 giờ 15 phút     

Câu 10. Cho Y + 3,18 = 2,5 x 4. Giá trị của số Y là:

     A. 10                    B. 10,18                  C. 10,22                D. 6,82

Câu 11. Một hình trụ đem nửa đường kính 5dm. Diện tích của hình trụ tê liệt là:

     A. 78,5 dm2          B. 314 dm2            C. 31,4 dm2           D. 15,7 dm2 

Câu 12. Một cái vỏ hộp đem chứa chấp 120 viên bi bao gồm 15 viên bi red color, 28 viên bi blue color, 41 viên bi color tím và  36 viên bi gold color. Nếu ko nhìn nhập vỏ hộp thì cần được mang ra tối thiểu từng nào viên bi nhằm chắc chắn là số bi mang ra đem đầy đủ cả tứ màu? 

     A. 120 viên           B. 85 viên             C. 80 viên             D. 106 viên

Phần II: Tự luận (3điểm)                                                                                                                                                  

Câu 13. Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31         86,345 – 42,582             27,35 x 3,2              58,039 : 4,57    

Câu 14. Một xe hơi xuất hành kể từ Tỉnh Ninh Bình khi 7 giờ nửa tiếng và cho tới Thành Phố Hà Nội khi 9h với véc tơ vận tốc tức thời 63 km/giờ. Hỏi quãng đàng kể từ Tỉnh Ninh Bình cho tới Thành Phố Hà Nội nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 2 theo gót Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)

Chọn ý đích thị ghi nhập bài xích thực hiện.

Câu 1. Số nhỏ bé nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

     a. 3,505                b. 3,050               c. 3,005                d. 3,055

Câu 2. Trung bình một người công nhân thực hiện một thành phầm không còn 1giờ nửa tiếng. Người tê liệt thực hiện 5 thành phầm thất lạc bao lâu ?

        a.7 giờ nửa tiếng                               b. 7 giờ 50 phút

        c.6 giờ 50 phút                               d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. Có từng nào số thập phân ở thân mật 0,5 và 0,6:

    a. Không đem số nào là             b. một số ít             c. 9 số            d. Rất nhiều số

Câu 4.  Hỗn số Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất viết trở thành số thập phân là:

    a. 3,90                 b. 3,09                 c. 3,9100                  d. 3,109

Câu 5. Tìm một số trong những biết trăng tròn % của chính nó là 16. Số tê liệt là :

   a. 0,8                   b. 8                       c. 80                      d. 800

Xem thêm: yêu cầu hoàn tiền apple

Câu 6. Đúng điền Đ, sai điền S nhập dù rỗng.

Một hình lập phương đem diện tích S xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương tê liệt là: 

Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất

Câu 7. Trong những véc tơ vận tốc tức thời sau, véc tơ vận tốc tức thời nào là rộng lớn nhất?

a. 810m/phút               b. 0,78km/phút                d. 12,5m/giây           d.48km/giờ

Câu 8. Điền số phù hợp nhập vị trí chấm:

a. 0,48m2   = ……  cm2                          b. 0,2kg = …… g

c. 5628dm3 = …… m3                          d. 3h 6 phút = ….giờ

II. TỰ LUẬN: ( 4 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính và tính:

         a. 56,72 + 76,17                         b. 367,21 - 128,82      

         c. 3,17 × 4,5                               d. 52,08 : 4,2          

Bài 2. (2 điểm) Quãng đàng AB nhiều năm 180 km. Lúc 7 giờ nửa tiếng, một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ, đồng thời tê liệt một xe pháo máy cút kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi: 

a. Hai xe pháo gặp gỡ nhau khi bao nhiêu giờ?

b. Chỗ 2 xe pháo gặp gỡ nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 2 theo gót Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 5)

Phần 1: Khoanh nhập trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1. Số phù hợp ghi chép nhập vị trí chấm: 2 phút trăng tròn giây = ... giây

A. 220                     B. 40                    C. 140                        D. 80

Câu 2. Số  viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 89,100                 B. 8,900                C. 8,9                        D. 8,09

Câu 3. 3m 6cm = ……. mm. Số phù hợp ghi chép nhập vị trí chấm là:

A. 360                      B. 306                   C. 3060                    D. 3600

Câu 4. 10% của 8dm là: 

A. 10cm                    B. 70cm                C. 8cm                      D. 0,8cm

Câu 5. Cho hình vẽ, chu vi của hình vẽ là: 

Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất

A. 6,28cm                 

B. 10,28cm      

C. 12,56cm      

D. 16,56cm

Câu 6. Thể tích của một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 6cm, chiều rộng lớn 5cm, độ cao 8cm là:

A. 240                  B. 240cm               C. 240cm2                  D. 240cm3

Phần 2: Tự luận

Câu 1. Tính

a) 465,74 + 352,48         b) 196,7 – 97,34           c) 67,8 x 3,5         d) 52 : 1,6 

Câu 2. Tìm x, biết:

  a) x : 2,2 = 28,7 – 13,5                                    b) x x 12,5 = (32,6 – 10,4) : 5

Câu 3. Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 18m, chiều rộng lớn vì như thế Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất chiều nhiều năm. Người tớ dành riêng 32,5% diện tích S mảnh đất nền tê liệt thực hiện mái ấm. Tính diện tích S khu đất thực hiện mái ấm.

Câu 4. Tỉnh A và tỉnh B xa nhau 180km. Cùng một khi cả nhị cả nhị xe hơi xuất phát điểm từ nhị tỉnh với véc tơ vận tốc tức thời ngược nhau, sau 2 tiếng bọn chúng gặp gỡ nhau.

a) Hỏi từng giờ cả nhị xe hơi cút được từng nào ki-lô-mét?

b) Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi kể từ A vì như thế Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất vận tốc xe hơi kể từ B.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 2 theo gót Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 6)

Câu 1.

a) Số lớn số 1 nhập số 4,079; 4,097; 4,709; 4,907 là:  

A. 4,079           B. 4,709            C. 4,907             D. 4,079

b)  Số thập phân bao gồm 55 đơn vị chức năng, 2 Xác Suất, 7 phần nghìn 

A. 55,207              B. 55,072              C. 55,702              D. 55,027                        

Câu 2.

a) Phân số Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất được ghi chép bên dưới dạng tỉ số Xác Suất là: nấc 1 trắc nghiệm

A. 70%                  B. 75%                 C. 80%                D. 85%

b) Hỗn số Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất được ghi chép bên dưới dạng phân số là:

Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất

Câu 3. Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm, độ cao 4dm. Vậy thể tích của hình tê liệt là: Mức 1 trắc nghiệm

A. 300m3               B. 300dm3              C. 30dm3            D. 3dm3

Câu 4. Đặt tính rồi tính:

           51,648 : 6,4                   98,32 – 29,568

Câu 5. Tìm x,  biết:

      x – 5,82 = 44,1 : 3,5                            36 : x = 22,4 - 8

Câu 6. Điền  vào vị trí chấm Mức 1 tự động luận

      55 ha 17 m2 = …. m2                                      12,5 m3 = ... dam3

Câu 7. Tính độ quý hiếm của biểu thức 201,5 – 36,4 : 2,5 × 0,9.

Câu 8. Giải toán: Quãng đàng AB nhiều năm 356km. Hai xe hơi xuất hành đồng thời, một xe pháo cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 44km/giờ, một xe pháo cút kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Hỏi:

a) Từ khi chính thức cút, sau bao nhiêu giờ nhị xe pháo gặp gỡ nhau? 

b) Chỗ gặp gỡ nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 2 theo gót Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 7)

Câu 1. Số thập phân bao gồm 68 đơn vị chức năng, 9 phần mươi, 4 Xác Suất ghi chép là:

A. 68, 904                   B. 68, 94                C. 68,094               D. 689,4

Câu 2. Phép trừ 712,54 - 112,54 đem thành quả đích thị là:

A. 70,54                      B. 700,54               C. 600                    D. 700,54

Câu 3. Giá trị của biểu thức: 136,5 – 100 : 2,5  ×   0,9 là: 

A. 100,5                      B. 110,5                 C. 100                     D. 105,5

Câu 4. 2 tiếng 15 phút = .... phút

A. 120 phút                B. 135 phút            C. 215 phút                     D. 205 phút

Câu 5.  Viết số phù hợp nhập vị trí chấm: 55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,0017                 B. 55,17                 C. 55, 017                   D. 55, 000017

Câu 6.  Lớp học tập đem 18 phái đẹp và 12 nam giới. Hỏi số học viên phái đẹp cướp từng nào Xác Suất số học viên cả lớp?

A. 150%                     B. 60 %                 C. 40%                        D. 80%

Câu 7. Đặt tính rồi tính:
a) 355,23 + 347,56            b) 479,25 – 367,18              c) 28,5 x 4,3              d) 24,5 : 7
Câu 8. Tìm x biết: x – 23,4 = 8,4 × 2

Câu 9.  Một người cút xe pháo máy kể từ xuất hành kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 10 giờ nửa tiếng. Quãng đàng AB nhiều năm 120km. Em hãy tính véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10. Một miếng   khu đất hình thang đem lòng rộng lớn 150 m và lòng nhỏ bé bằng Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất đáy rộng lớn, độ cao vì như thế 50 % lòng nhỏ bé. Tính diện tích S  mảnh khu đất hình thang đó?

..........................

..........................

..........................

Xem thử

Xem thêm thắt cỗ đề thi đua Toán lớp 5 năm 2023 Học kì 1, Học kì 2 theo gót Thông tư 22 đem đáp án, đặc biệt hoặc khác:

 • [Năm 2023] Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo gót Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất
 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo gót Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất
 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 theo gót Thông tư 22 đem quỷ trận (10 đề)
 • [Năm 2023] Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 theo gót Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 theo gót Thông tư 22 vận tải nhiều nhất
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 theo gót Thông tư 22 tinh lọc (19 đề)
 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 theo gót Thông tư 22 đem đáp án (6 đề)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Mua sản phẩm tách giá bán Shopee Mã code

 • XMen For quái nhân chỉ 60k/chai
 • SRM Simple tặng làm sạch mỹ phẩm 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và bài xích tập luyện vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì hai năm học tập 2022 - 2023 đem đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề thi đua của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.