đăng ký đăng kiểm xe ô to online tphcm

TPHCM - Thành Phố HCM vẫn đầu tiên thực hiện phương pháp mới nhất nhằm ĐK đăng kiểm xe pháo cơ giới. Người dân mong muốn ĐK kiểm ấn định phương tiện đi lại tiếp tục tiến hành bên trên phần mềm TTDK, phần mềm này vẫn xuất hiện bên trên cả nhì nền tảng IOS và Android.