công thức tính hình thang

Chủ đề Tính diện tích S hình thang: Tính diện tích S hình thang là 1 trong công thức đơn giản và giản dị và hữu ích vô toán học tập. phẳng phiu phương pháp tính khoảng nằm trong nhị cạnh lòng nhân với độ cao thân thiện nhị lòng, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xác lập diện tích S của hình thang đơn giản. Việc này gom tất cả chúng ta tính diện tích S những dụng cụ đem hình dạng thang, như túi đeo và thùng đựng rác rến. Với công thức này, việc đo lường trở thành đơn giản và đúng đắn. Hãy vận dụng công thức này vô cuộc sống thường ngày từng ngày nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn và sức lực lao động.

Làm sao nhằm tính diện tích S của hình thang?

Để tính diện tích S của một hình thang, tất cả chúng ta dùng công thức khoảng nằm trong nhị cạnh lòng nhân với độ cao của hình thang.
Bước 1: Xác lăm le những độ quý hiếm quan trọng. Các độ quý hiếm cần thiết tích lũy bao hàm chừng nhiều năm nhị cạnh lòng (a và b) và độ cao của hình thang (h).
Bước 2: sát dụng công thức. Sử dụng công thức tính diện tích S của hình thang:
Diện tích hình thang (S) = (a + b) * h / 2
Bước 3: Thay thế những độ quý hiếm vô công thức. Thay thế những độ quý hiếm vẫn xác lập kể từ bước trước vô công thức tính diện tích S của hình thang.
Ví dụ: Giả sử tất cả chúng ta mang 1 hình thang với những độ quý hiếm như sau: a = 5 centimet, b = 8 centimet, h = 10 centimet. sát dụng công thức:
S = (5 + 8) * 10 / 2 = 65 (đơn vị diện tích)
Vậy diện tích S của hình thang vô ví dụ này là 65 đơn vị chức năng diện tích S.

Bạn đang xem: công thức tính hình thang

Làm sao nhằm tính diện tích S của hình thang?

Diện tích hình thang được xem vày công thức nào?

Diện tích hình thang được xem vày công thức: S = (a + b)/2 * h, vô ê S là diện tích S hình thang, a và b thứu tự là chừng nhiều năm nhị cạnh lòng của hình thang, h là độ cao của hình thang.
Các bước nhằm tính diện tích S hình thang:
1. Xác lăm le chừng nhiều năm nhị cạnh lòng của hình thang: a và b.
2. Xác lăm le độ cao h của hình thang.
3. sát dụng công thức S = (a + b)/2 * h nhằm tính diện tích S hình thang.
Ví dụ: Giả sử một hình thang đem nhị cạnh lòng là a = 5 centimet và b = 8 centimet, độ cao là h = 6 centimet. Ta hoàn toàn có thể tính diện tích S hình thang như sau:
S = (5 + 8)/2 * 6 = 13/2 * 6 = 39 cm².
Do ê, diện tích S của hình thang vô ví dụ này là 39 cm².

Điều khiếu nại gì nhằm hoàn toàn có thể tính được diện tích S hình thang?

Để tính được diện tích S của một hình thang, tao cần phải biết những thông số kỹ thuật sau:
1. Đáy rộng lớn (a): Đây là cạnh dài ra hơn nữa của hình thang, được đặt điều ngang và vào vai trò như lòng bên trên.
2. Đáy nhỏ (b): Đây là cạnh ngắn lại của hình thang, cũng khá được đặt điều ngang và vào vai trò như lòng bên dưới.
3. Chiều cao (h): Đây là đoạn trực tiếp vuông góc đối với tất cả nhị lòng, nối nhị đỉnh ko kề nhau của hình thang.
Sau Lúc đem đầy đủ những thông số kỹ thuật bên trên, tao hoàn toàn có thể vận dụng công thức tính diện tích S như sau:
S = (a + b) * h / 2
Trong ê, S là diện tích S hình thang.
Ví dụ:
Giả sử tao đem hình thang ABCD với lòng rộng lớn AB = 10 centimet, lòng nhỏ CD = 6 centimet và độ cao h = 8 centimet.
Áp dụng công thức, tao có:
S = (10 + 6) * 8 / 2
S = 16 * 8 / 2
S = 128 / 2
S = 64 cm²
Vậy, diện tích S của hình thang ABCD là 64 cm².

Điều khiếu nại gì nhằm hoàn toàn có thể tính được diện tích S hình thang?

Giải quí chân thành và ý nghĩa của cạnh lòng và độ cao vô tính diện tích S hình thang.

Cạnh lòng và độ cao là nhị định nghĩa cần thiết vô tính diện tích S hình thang.
Cạnh lòng là đoạn trực tiếp nối nhị đỉnh của hình thang ở tuy vậy song cùng nhau. Cạnh lòng thông thường được ký hiệu là a và b, với a là cạnh lòng dài ra hơn nữa và b là cạnh lòng ngắn lại.
Chiều cao là đoạn trực tiếp kẻ kể từ đỉnh của hình thang tuy vậy song với cạnh lòng. Chiều cao thông thường được ký hiệu là h.
Ý nghĩa của cạnh lòng và độ cao so với tính diện tích S hình thang như sau:
1. Cạnh đáy: Cạnh lòng có công năng xác lập chiều rộng lớn của hình thang, tức là khoảng cách thân thiện nhị cạnh tuy vậy song của hình thang. Đường cao của hình thang bắt gặp cạnh lòng tạo nên trở thành những tam giác nằm trong đỉnh. Vì vậy, cạnh lòng tác động thẳng cho tới diện tích S của những tam giác này và kể từ ê đưa ra quyết định diện tích S tổng thể của hình thang.
2. Chiều cao: Chiều cao có công năng xác lập độ cao của hình thang, tức là khoảng cách kể từ đỉnh của hình thang cho tới cạnh lòng. Chiều cao cũng vào vai trò cần thiết vô tính diện tích S hình thang, vì như thế nó xác lập diện tích S của từng tam giác tạo nên trở thành hình thang. Khi tính diện tích S hình thang, tao nhân độ cao với khoảng nằm trong của nhị cạnh lòng.
Tóm lại, cạnh lòng và độ cao là nhị nguyên tố cần thiết nằm trong góp phần vô việc tính diện tích S của hình thang.

Tại sao diện tích S hình thang được xem vày khoảng nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thiện 2 đáy?

Diện tích của một hình thang được xem bằng phương pháp lấy khoảng nằm trong của nhị cạnh lòng và nhân với độ cao thân thiện nhị lòng. Điều này còn có địa thế căn cứ kể từ cơ hội xác lập diện tích S hình thang.
Giả sử tất cả chúng ta mang 1 hình thang đem nhị lòng là a và b, và độ cao của chính nó là h.
Để xác lập diện tích S của hình thang này, tao nhận biết rằng hình thang hoàn toàn có thể được tạo thành một hình tam giác và một hình bình hành.
Hình tam giác đem cạnh lòng là a, độ cao là h, và diện tích S của chính nó hoàn toàn có thể được xem vày công thức: S_tamgiac = (1/2) * a * h.
Hình bình hành đem cạnh lòng là b, độ cao là h, và diện tích S của chính nó hoàn toàn có thể được xem vày công thức: S_binhhanh = b * h.
Vì hình thang bao hàm cả hình tam giác và hình bình hành, chính vì thế diện tích S của hình thang là tổng diện tích S của tất cả nhị hình đó: S_hinhthang = S_tamgiac + S_binhhanh.
Thay vô ê, tao có: S_hinhthang = (1/2) * a * h + b * h.
Ta hoàn toàn có thể rút gọn gàng công thức bên trên thành: S_hinhthang = (a + b)/2 * h.
Vậy, diện tích S của một hình thang hoàn toàn có thể được xem bằng phương pháp lấy khoảng nằm trong của nhị cạnh lòng và nhân với độ cao thân thiện nhị lòng.

Tại sao diện tích S hình thang được xem vày khoảng nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thiện 2 đáy?

_HOOK_

Toán nâng lên lớp 5: Diện tích hình thang - Thầy Khải

\"Hãy nằm trong mày mò trái đất của toán nâng lên lớp 5 qua chuyện đoạn phim này! quý khách hàng sẽ tiến hành học tập những câu hỏi thú vị, tập luyện trí tuệ logic và nắm rõ kiến thức và kỹ năng toán học tập. Đừng bỏ qua thời cơ đẩy mạnh tài năng toán của bạn!\"

Diện tích hình thang: Toán lớp 5 - Cô Phan Giang (DỄ HIỂU NHẤT)

\"Bạn mong muốn nắm rõ về diện tích S hình thang? Video này tiếp tục giúp cho bạn lần hiểu công thức tính diện tích S và cơ hội vận dụng vô những bài xích tập dượt thực tiễn. Cùng nhập cuộc nhằm phát triển thành \"chuyên gia\" về hình thang!\"

Cách tính diện tích S hình thang Lúc chỉ biết chừng nhiều năm 1 cạnh lòng và độ cao.

Để tính diện tích S hình thang Lúc chỉ biết chừng nhiều năm một cạnh lòng và độ cao, tao dùng công thức sau:
Diện tích hình thang = (độ nhiều năm cạnh lòng bên trên + chừng nhiều năm cạnh lòng dưới) x độ cao / 2
Bước 1: Xác lăm le chừng nhiều năm cạnh lòng bên trên và cạnh lòng bên dưới của hình thang.
Bước 2: Tìm độ cao của hình thang.
Bước 3: sát dụng công thức diện tích S hình thang:
Diện tích hình thang = (độ nhiều năm cạnh lòng bên trên + chừng nhiều năm cạnh lòng dưới) x độ cao / 2
Ví dụ:
Giả sử tao đem hình thang ABCD, với chừng nhiều năm cạnh lòng bên trên là a, chừng nhiều năm cạnh lòng bên dưới là b và độ cao của hình thang là h.
Diện tích hình thang S = (a + b) x h / 2
Thay những độ quý hiếm rõ ràng vô công thức bên trên, tao tiếp tục tính được diện tích S hình thang.

Liệt kê công việc cần thiết thực hiện Lúc tính diện tích S hình thang.

Để tính diện tích S hình thang, bạn phải tuân theo công việc sau:
Bước 1: Xác lăm le những thông số kỹ thuật của hình thang. Hình thang đem 4 cạnh, bao gồm 2 cạnh lòng và 2 cạnh mặt mày. Gọi a và b là chừng nhiều năm những cạnh lòng, và h là độ cao thân thiện 2 lòng.
Bước 2: Sử dụng công thức tính diện tích S hình thang. Công thức này là: Diện tích hình thang = (a + b) / 2 * h.
Bước 3: Thay những độ quý hiếm của a, b và h vô công thức. Khi ê, các bạn sẽ đem diện tích S hình thang.
Ví dụ: Giả sử các bạn mang 1 hình thang đem cạnh lòng a = 5 centimet, cạnh lòng b = 7 centimet và độ cao h = 4 centimet. Thực hiện nay công việc trên:
Bước 1: a = 5 centimet, b = 7 centimet, h = 4 centimet.
Bước 2: Diện tích hình thang = (5 + 7) / 2 * 4 = 12 * 4 = 48 cm².
Vậy diện tích S hình thang là 48 cm².

Xem thêm: tác giả tác phẩm vợ chồng a phủ

Liệt kê công việc cần thiết thực hiện Lúc tính diện tích S hình thang.

Có thể tính diện tích S hình thang với những hình thang đem lòng độ cao thấp không giống nhau?

Có thể tính diện tích S hình thang với những hình thang đem lòng độ cao thấp không giống nhau bằng phương pháp dùng công thức tính diện tích S hình thang. Công thức này là khoảng nằm trong nhị lòng nhân với độ cao thân thiện nhị lòng.
Để tính diện tích S hình thang, tao cần phải biết độ cao thấp nhị lòng (a và b) và độ cao của hình thang (h). Sau ê, vận dụng công thức:
S = (a + b) * h / 2
Trong ê, S là diện tích S hình thang, a và b là độ cao thấp nhị lòng, và h là độ cao thân thiện nhị lòng.
Ví dụ, nếu như mang 1 hình thang đem lòng bên trên có tính nhiều năm 5cm, lòng bên dưới có tính nhiều năm 10cm và độ cao là 8cm, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S như sau:
S = (5 + 10) * 8 / 2
S = 15 * 8 / 2
S = 120 / 2
S = 60 cm²
Vậy, diện tích S của hình thang này là 60 cm².

Ghi ghi nhớ công thức tính diện tích S của 7 hình sau đây giúp cho bạn học tập xuất sắc môn Toán

\"Quên chuồn nỗi sợ hãi ghi ghi nhớ công thức với đoạn phim này! Chúng tôi tiếp tục share với các bạn những cách thức đơn giản và giản dị nhằm ghi ghi nhớ và phần mềm công thức vô giải những câu hỏi. Hãy nằm trong chuẩn bị mang đến bạn dạng thân thiện kiến thức và kỹ năng toán học tập bền vững!\"

Điều khiếu nại gì rất cần được thỏa mãn nhu cầu nhằm hình thang đem diện tích S rộng lớn nhất?

Để hình thang đem diện tích S lớn số 1, ĐK rất cần được thỏa mãn nhu cầu là lòng bên dưới và lòng bên trên của hình thang cần tuy vậy song và độ cao của hình thang cần vày đoạn trực tiếp nối nhị đỉnh nút giao của những lối chéo cánh.
--------------------------
To ensure the trapezoid has the maximum area, the conditions that need lớn be satisfied are:
1. The lower base and the upper base of the trapezoid must be parallel.
2. The height of the trapezoid must be equal lớn the line connecting the intersection points of the diagonals.

So sánh phương pháp tính diện tích S hình thang và diện tích S những hình thang không giống.

Để đối chiếu phương pháp tính diện tích S hình thang và diện tích S của những hình thang không giống, tất cả chúng ta cần phải biết công thức tính diện tích S mang đến từng mô hình thang. Dưới đấy là những công thức cơ bản:
1. Diện tích hình thang:
Diện tích của hình thang được xem bằng phương pháp lấy khoảng nằm trong của chừng nhiều năm nhị lòng, rồi nhân với độ cao của hình thang.
Công thức: S = (a + b) * h / 2
Trong đó:
- S là diện tích S hình thang.
- a và b là chừng nhiều năm nhị lòng của hình thang.
- h là độ cao của hình thang.
2. Diện tích những hình thang khác:
- Diện tích hình vuông: Diện tích của hình vuông vắn bằng phương pháp nhân cạnh của chính nó với chủ yếu nó.
Công thức: S = a * a
Trong đó:
- S là diện tích S hình vuông vắn.
- a là cạnh của hình vuông vắn.
- Diện tích hình chữ nhật: Diện tích của hình chữ nhật bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của chính nó cùng nhau.
Công thức: S = a * b
Trong đó:
- S là diện tích S hình chữ nhật.
- a là chiều nhiều năm của hình chữ nhật.
- b là chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
- Diện tích hình tam giác: Diện tích của hình tam giác bằng phương pháp nhân 50% độ cao với chừng nhiều năm lòng của chính nó.
Công thức: S = (b * h) / 2
Trong đó:
- S là diện tích S hình tam giác.
- b là chừng nhiều năm lòng của hình tam giác.
- h là độ cao của hình tam giác.
Với những công thức bên trên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tính diện tích S của những hình thang và đối chiếu cùng nhau.

_HOOK_

Ứng dụng của công thức tính diện tích S hình thang vô thực tiễn.

Công thức tính diện tích S hình thang vô thực tiễn được vận dụng thật nhiều vô cuộc sống thường ngày từng ngày của tất cả chúng ta. Dưới đấy là một số trong những ví dụ về phần mềm của công thức này:
1. Ngành xây dựng: Trong việc kiến thiết và xây cất những dự án công trình phong cách xây dựng như nhà tại, tòa mái ấm, những Sảnh chuyển động,... Công thức tính diện tích S hình thang được dùng nhằm tính diện tích S những điểm hình thang như Sảnh, nền, vách hoặc sảnh tiếp đón quý khách.
2. Địa hóa học học: Trong nghiên cứu và phân tích địa hóa học, đo lường diện tích S những vùng khu đất hình thang là cần thiết nhằm Reviews tài năng dùng khu đất, đo lường mối cung cấp khoáng sản đương nhiên, hoặc xác lập vùng bị tác động vày biến hóa nhiệt độ.
3. Giao thông: Trong nghành nghề dịch vụ kiến thiết đường đi bộ, công thức tính diện tích S hình thang được phần mềm nhằm tính diện tích S những phần đường hình thang bên trên bạn dạng vẽ, kể từ ê gom xác lập được lưu lượng giao thông vận tải, đặt điều biển lớn báo hoặc đo lường ngân sách xây cất và gia hạn.
4. Công nghiệp sản xuất: Trong quy trình phát hành, công thức tính diện tích S hình thang được vận dụng nhằm tính diện tích S những mặt phẳng hình thang bên trên những vật tư hoặc vũ khí, đáp ứng unique thành phầm và đánh giá độ cao thấp.
Như vậy, công thức tính diện tích S hình thang không chỉ có ý nghĩa vô nghành nghề dịch vụ học hành mà còn phải được phần mềm rộng thoải mái trong không ít ngành nghề ngỗng không giống nhau vô cuộc sống thực tiễn.

Ứng dụng của công thức tính diện tích S hình thang vô thực tiễn.

Giải quí chân thành và ý nghĩa của diện tích S hình thang trong số câu hỏi hình học tập.

Diện tích hình thang trong số câu hỏi hình học tập ý nghĩa cần thiết vì như thế nó là 1 trong đại lượng cho biết thêm diện tích S của một hình thang.
Công thức tính diện tích S hình thang là: S = (a + b) * h / 2.
Trong công thức này, a và b là chừng nhiều năm nhị cạnh lòng của hình thang, h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội thân thiện nhị lòng tuy vậy song).
Để tính diện tích S hình thang, tao tiến hành công việc sau:
1. Xác lăm le chừng nhiều năm nhị cạnh lòng (a và b) và độ cao (h) của hình thang.
2. sát dụng công thức S = (a + b) * h / 2 nhằm tính diện tích S hình thang.
Ví dụ: Nếu a = 4 centimet, b = 6 centimet, và h = 5 centimet, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S hình thang theo gót công thức: S = (4 + 6) * 5 / 2 = 10 * 5 / 2 = 25 cm².
Diện tích hình thang ý nghĩa cho những câu hỏi hình học tập vì như thế nó mang đến tất cả chúng ta biết diện tích S của một hình thang nào là ê. Vấn đề này hoàn toàn có thể gom tất cả chúng ta xác lập những vùng mặt phẳng, diện tích S cần thiết quật, hoặc diện tích S quan trọng cho những tác vụ không giống trong số dự án công trình xây cất, phong cách xây dựng, hoặc kiến thiết. Dường như, diện tích S hình thang cũng hoàn toàn có thể được dùng nhằm đo lường tỉ lệ thành phần diện tích S trong số những hình thang không giống nhau, hoặc nhằm đánh giá quan hệ trong số những độ cao thấp không giống nhau của hình thang.

Nêu một ví dụ về câu hỏi tính diện tích S hình thang vô cuộc sống thường ngày từng ngày.

Một ví dụ về câu hỏi tính diện tích S hình thang vô cuộc sống thường ngày từng ngày hoàn toàn có thể là lúc tất cả chúng ta cần thiết tính diện tích S của một cái túi đeo đem hình dạng tương tự một hình thang.
Để tính diện tích S hình thang của cái túi đeo này, tao cần phải biết nhị lòng của túi đeo và độ cao của chính nó. sát dụng công thức tính diện tích S hình thang, tao thực hiện như sau:
1. Đo đạc lòng rộng lớn của túi đeo và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi lòng rộng lớn là a.
2. Đo đạc lòng nhỏ của túi đeo và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi lòng nhỏ là b.
3. Đo đạc độ cao của túi đeo và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi độ cao là h.
4. Sử dụng công thức tính diện tích S hình thang: S = (a + b) * h / 2.
5. Thay thế độ quý hiếm của a, b và h vô công thức và đo lường độ quý hiếm diện tích S S.
Ví dụ, fake sử cái túi đeo đem lòng rộng lớn là đôi mươi centimet, lòng nhỏ là 15 centimet và độ cao là 30 centimet. sát dụng công thức tính diện tích S hình thang:
S = (20 + 15) * 30 / 2
S = 35 * 30 / 2
S = 1050 / 2
S ≈ 525 cm²
Do ê, diện tích S của cái túi đeo này là khoảng tầm 525 cm².

Cách tính chu vi hình thang và quan hệ thân thiện chu vi và diện tích S.

Để tính chu vi hình thang, tao cần phải biết những chừng nhiều năm những cạnh lòng (a và b) và chừng nhiều năm đoạn trực tiếp nối nhị đỉnh lòng ko phía trên và một lòng (còn gọi là đoạn nối nhị đỉnh nghiêng hoặc độ cao h).
Công thức tính chu vi hình thang là: C = a + b + 2h.
Với a và b là chừng nhiều năm nhị cạnh lòng của hình thang, h là chừng nhiều năm đoạn nối nhị đỉnh nghiêng của hình thang.
Mối mối quan hệ thân thiện chu vi và diện tích S hình thang là: Diện tích hình thang (S) vày tích của chừng nhiều năm đoạn nối nhị đỉnh nghiêng (h) và khoảng nằm trong của chừng nhiều năm nhị cạnh lòng (a và b), cung ứng công thức: S = (a + b) * h / 2.
Vì vậy, nhằm tính chu vi hình thang, tao cần phải biết chừng nhiều năm đoạn nối nhị đỉnh nghiêng và chừng nhiều năm nhị cạnh lòng. Trong Lúc nhằm tính diện tích S hình thang, tao cần phải biết chừng nhiều năm đoạn nối nhị đỉnh nghiêng và khoảng nằm trong của chừng nhiều năm nhị cạnh lòng.

Xem thêm: có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác

Giải quí vì như thế sao việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập.

Việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập vì như thế những nguyên nhân sau:
1. Ứng dụng thực tế: Diện tích hình thang được dùng trong không ít nghành nghề dịch vụ cuộc sống thường ngày từng ngày. Ví dụ, Lúc tính diện tích S và chu vi một tấm thảm hình thang, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rằng con số vật liệu quan trọng nhằm thực hiện thảm ê, tính giá tiền và lập plan. Dường như, vô phong cách xây dựng, việc tính diện tích S hình thang gom xác lập diện tích S sàn, mặt phẳng của 1 căn mái ấm chỉ còn những thông số kỹ thuật cơ bạn dạng.
2. Xây dựng kiến thức và kỹ năng hình học tập cơ bản: Tính diện tích S và chu vi hình thang là 1 trong phần trong các công việc xây cất kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về hình học tập. phẳng phiu cơ hội lần hiểu và vận dụng công thức tính diện tích S và chu vi hình thang, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thâu tóm được những định nghĩa cơ bạn dạng như chừng nhiều năm những cạnh, chu vi và diện tích S của những hình thang không giống nhau. Đây là những kiến thức và kỹ năng căn bạn dạng quan trọng nhằm hiểu và xử lý những câu hỏi hình học tập phức tạp rộng lớn.
3. Tính tổng quát: Việc tính diện tích S và chu vi hình thang cũng gom tất cả chúng ta không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng và vận dụng vô những hình dạng không giống nhau. Công thức tính diện tích S và chu vi hình thang hoàn toàn có thể được vận dụng nhằm tính diện tích S và chu vi của những hình dạng tương tự động như hình tam giác, hình bình hành và hình chữ nhật. Nhờ vậy, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xây cất một hạ tầng kiến thức và kỹ năng vững chãi về diện tích S và chu vi và vận dụng nó vô việc xử lý những câu hỏi hình học tập thực tiễn và trừu tượng.
Tóm lại, việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập vì như thế nó đem phần mềm vô thực tiễn, gom xây cất kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng và không ngừng mở rộng định nghĩa về diện tích S và chu vi cho những hình dạng không giống nhau.

Giải quí vì như thế sao việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập.

_HOOK_