công thức thì hiện tại hoàn thành

Key takeaways

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là thì được dùng nhằm nói đến những “hành động/sự việc xẩy ra vô quá khứ tuy nhiên kéo dãn dài cho tới hiện nay tại” hoặc ý nghĩa vô văn cảnh thời điểm hiện tại.

Bạn đang xem: công thức thì hiện tại hoàn thành

Công thức thì thời điểm hiện tại trả thành:

 • Câu khẳng định: S + have/has + V3; S + have/has + been + complement

 • Câu phủ định: S + have/has + not V3; S + have/has + not + been + complement

 • Câu ngờ vực vấn: Have/Has + S + V3?; Have/Has + S + been + complement?; WH- + have/has + S + V3; WH- + have/has + S + been + complement?

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thành:

 • Diễn mô tả những vụ việc xẩy ra vô quá khứ tương quan cho tới văn cảnh vô hiện nay tại

 • Diễn mô tả những hành vi hoặc vụ việc chính thức vô quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện nay tại

 • Diễn mô tả những hưởng thụ vô quá khứ

 • Diễn mô tả những vụ việc, Xu thế xẩy ra sát thời gian nói

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại trả thành:

 • Since + mốc thời gian

 • For + khoảng chừng thời gian

 • Until now / Up to lớn now / So far

 • Over the past/the last + số + years

 • Recently / In recent years / Lately

 • Never (chưa bao giờ)

 • Ever (từng)

 • Just (gần trên đây, vừa vặn mới)

 • Already (rồi)

 • Yet (chưa)

 • Before (trước đây)

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là gì?

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện (Present Perfect Tense) là thì được dùng nhằm nói đến những hành động/sự việc xẩy ra vô quá khứ tuy nhiên kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại hoặc ý nghĩa vô văn cảnh thời điểm hiện tại.

Hãy nằm trong liếc qua ví dụ tại đây và lưu ý cho tới những kể từ được ấn đậm và gạch men chân:

My name is Johnny. I live in Thành Phố New York đô thị. I have lived here for 25 years. The people here are very friendly and kind. I have lived here since I was a child. I study at Thành Phố New York University. I have studied here since 2017.

(Dịch: Tên tôi là Johnny. Tôi sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh Thành Phố New York. Tôi vẫn sinh sống ở trên đây 25 năm. Người dân ở trên đây rất rất thân thích thiện và chất lượng bụng. Tôi vẫn sinh sống ở trên đây kể từ khi tôi còn là một trong những đứa con trẻ. Tôi học tập bên trên Đại học tập Thành Phố New York. Tôi vẫn học tập ở trên đây từ thời điểm năm 2017.)

Trong ví dụ bên trên, những hành vi và tình trạng đang được tồn bên trên ở thời điểm hiện tại hoặc nhằm mô tả một thực sự vô thực tiễn được phân tách bám theo thì thời điểm hiện tại đơn:

 • My name is Johnny.

 • I live in Thành Phố New York đô thị.

 • The people here are very friendly and kind.

 • I study at Thành Phố New York University.

Cũng vô và một ví dụ, những hành vi sở hữu điểm chính thức vô quá khứ và vẫn nối tiếp vô thời điểm hiện tại lại sở hữu cơ hội phân tách thì động kể từ trọn vẹn khác:

 • I have lived here for 25 years. (tôi vẫn sinh sống ở trên đây được 25, và tôi vẫn đang được sinh sống ở trên đây.)

 • I have lived here since I was a child(tôi vẫn sinh sống ở trên đây kể từ thời điểm tôi là một trong những đứa con trẻ, và tôi vẫn đang được sinh sống ở trên đây.)

 • I have studied here since 2017. (tôi vẫn học tập ở trên đây từ thời điểm năm 2017, và tôi vẫn đang được học tập.)

Trong Tiếng Việt, định nghĩa “thì thời điểm hiện tại trả thành” nói theo cách khác là ko tồn bên trên. Thay vô ê, Tiếng Việt dùng những bộ phận không giống vô câu như một trong những trạng từ: kể kể từ khi, kể kể từ năm, được từng nào năm,… hoặc phụ từ: đã, rồi, chưa,… nhằm thể hiện nay một hành vi chính thức kể từ quá khứ và ý nghĩa vô thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

 • Tôi vẫn bữa ăn rồi, những cậu cứ ăn cút. (I have already had dinner, you guys can just eat without má.)

 • Kể kể từ khi tôi bắt gặp cô ấy, tôi vẫn nhìn thấy chân thành và ý nghĩa cuộc sống. (Since I found her, I have discovered the meaning of life.)

Tuy nhiên, vô Tiếng Việt, phó kể từ “đã” cũng được dùng nhằm thao diễn mô tả những hành vi kết cổ động vô quá khứ, ứng với thì quá khứ đơn vô ngữ pháp giờ Anh. Ví dụ: Tôi đang đi đến Pháp vô năm 2000. (I went to lớn France in 2000.)

Từ ê hoàn toàn có thể thấy rằng vô giờ Việt, định nghĩa thì thời điểm hiện tại hoàn thiện dựa vào nhiều vô những phó kể từ như “đã, rồi, chưa” trong khi giờ Anh sở hữu cơ hội phân tách động kể từ riêng biệt mang đến thì này. Vì vậy, người học tập hoàn toàn có thể tiếp tục bắt gặp nhiều trở ngại trong các công việc phân biệt thì quá khứ đơn và thời điểm hiện tại hoàn thiện nếu như lạm dụng quá việc dịch câu giờ Anh thanh lịch Tiếng Việt với phó kể từ “đã”.

Theo ý kiến của người sáng tác, cần thiết tiếp cận thì thời điểm hiện tại trả thành trọn vẹn kể từ hướng nhìn ngữ điệu loại nhị (Second Language) và giới hạn việc so sánh với ngữ điệu trước tiên (First Language), ví dụ là Tiếng Việt.

Công thức thì thời điểm hiện tại trả thành

Công thức thì thời điểm hiện tại trả thànhCấu trúc thì thời điểm hiện tại hoàn thiện (present perfect).

Câu khẳng định

Cấu trúc câu xác định với động kể từ thường: S + have/has + V3 (Viết tắt: S’s + V3 hoặc S’ve + V3).

Ví dụ thì thời điểm hiện tại trả thành:

 • He’s worked here. (Anh ấy vẫn thao tác làm việc ở đây)

 • They have eaten the pizza. (Họ vẫn ăn pizza)

Cấu trúc câu xác định với động kể từ to-be: S + have/has + been + complement (Viết tắt: S’s + been hoặc S’ve + been).

Ví dụ:

 • She has been angry.

 • We’ve been successful.

*Lưu ý: Ngôi loại thân phụ số không nhiều được dùng nhằm phân tách động kể từ với những danh kể từ số không nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm đếm được.

 • S = I/We/You/They + have

 • S = He/She/It + has

Câu phủ định

Cấu trúc câu phủ quyết định với động kể từ thường: S + have/has + not V3 (Viết tắt: S+ haven’t/hasn’t V3).

Ví dụ:

 • We haven’t seen the film.

 • The boy hasn’t done his homework.

Cấu trúc câu phủ quyết định với động kể từ to-be: S + have/has + not + been + complement (Viết tắt: S+ haven’t/hasn’t been).

Ví dụ:

 • I haven’t been to lớn nhật bản.

 • The students haven’t been taught.

Câu ngờ vực vấn

Câu chất vấn Yes/No question

Cấu trúc thắc mắc Yes/No với động kể từ thường: Have/Has + S + V3?

Ví dụ: Have they talked to lớn you?

Cấu trúc thắc mắc Yes/No với động kể từ to-be: Have/Has + S + been + complement?

Ví dụ: Have they been sad?

Câu chất vấn WH-

Cấu trúc thắc mắc WH- với động kể từ thường: WH- + have/has + S + V3?

Ví dụ: Where has she lived?

Cấu trúc thắc mắc WH- với động kể từ to-be: WH- + have/has + S + been + complement?

Ví dụ: How has she been?

*Chú thích: Động kể từ V3 bao hàm động kể từ sở hữu quy tắc (regular verbs) và động kể từ bất quy tắc (irregular verbs). Chỉ cần thiết thêm thắt “ed” sau dạng vẹn toàn khuôn của động kể từ sở hữu quy tắc. Tuy nhiên, những động kể từ bất quy tắc rất rất nhiều mẫu mã và không áp theo một quy tắc ví dụ.

Xem thêm: Thì thời điểm hiện tại tiếp tục (Present continuous).

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thành

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thànhCách dùng thì HTHT (present perfect).

Diễn mô tả những vụ việc xẩy ra vô quá khứ tương quan cho tới văn cảnh vô hiện nay tại

Ví dụ: Don’t force her to lớn eat, she’s had dinner already. (Đừng nghiền cô ấy ăn, cô ấy vẫn bữa ăn rồi.)

Trong ví dụ này, việc anh hùng cô ấy vẫn bữa ăn trước ê tương quan cho tới văn cảnh thời điểm hiện tại của lời nói phát biểu và hiệu quả cho tới thành phẩm tiếp xúc vô thời điểm hiện tại (đừng bắt cô ấy ăn).

Một vài ba ví dụ tương tự:

 • Let’s go to lớn the Italian restaurant, I’ve booked a table. (Hãy cho tới nhà hàng quán ăn Ý, tôi vẫn bịa bàn.)

 • I’ve done some research about this topic, and here’s what I found. (Tôi vẫn nghiên cứu và phân tích về chủ thể này và đấy là những gì tôi nhìn thấy.)

 • I’ve just washed my xế hộp, it’s ví clean now. (Tôi vẫn cọ xe cộ, giờ đây nó rất rất sạch sẽ.)

Diễn mô tả những hành vi hoặc vụ việc chính thức vô quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện nay tại

Ví dụ: Mr. Jones has worked as a teacher for 50 years. (Ông Jones đã thử nhà giáo vô 50 năm.)

Trong ví dụ bên trên, việc Ông Jones thực hiện nhà giáo chính thức kể từ 50 năm về trước và thời điểm hiện tại ông vẫn đang khiến nhà giáo. Sau đấy là một vài ba ví dụ tương tự:

 • He has spent 30 years helping children from poor families. (Ông vẫn dành riêng 30 năm sẽ giúp đỡ nâng trẻ nhỏ kể từ những mái ấm gia đình túng thiếu.)

 • We’ve lived in this village for a long time. (Chúng tôi vẫn sinh sống ở ngôi thôn này rất rất lâu.)

Diễn mô tả những hưởng thụ vô quá khứ

Khi nói đến những hưởng thụ nhưng mà một người trải đời qua loa như cút phượt hoặc test một thức ăn, thì thời điểm hiện tại hoàn thiện thông thường được dùng.

 • She's tried sushi before. (Cô ấy vẫn test ăn sushi rồi.)

 • I’ve never been to lớn Maldives. (Tôi trước đó chưa từng cho tới Maldives.)

 • He’s been on a big stage many times. (Anh tao từng đứng bên trên Sảnh khấu rộng lớn rất nhiều lần.)

Diễn mô tả những vụ việc, Xu thế xẩy ra sát thời gian nói

Khi thao diễn mô tả những vụ việc xẩy ra vô một khoảng chừng thời hạn ko xác lập sát thời gian phát biểu, thì thời điểm hiện tại hoàn thiện thông thường được dùng.

Ví dụ:

 • In recent years, working from trang chính has become a popular choice. (Trong trong những năm thời gian gần đây, thao tác làm việc tận nơi đang trở thành một lựa lựa chọn thông dụng.)

 • In the last few years, many companies have gone out of business. (Trong vài ba năm thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp vẫn ngừng hoạt động và sinh hoạt sale.)

 • Many people have died from covid-19 recently. (Nhiều người vẫn bị tiêu diệt vì thế covid-19 sát đây)

Xem thêm: Thì sau này trả thành.

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại trả thành

Dấu hiệu phân biệt thời điểm hiện tại hoàn thiện khá đặc thù tự những trạng kể từ thời điểm hiện tại hoàn thiện bên dưới đây:

Dấu hiệu

Ví dụ

Nghĩa giờ Việt

Since + mốc thời gian

Since I was a child, I have loved drawing.

Từ lúc còn là một trong những đứa con trẻ, tôi vẫn rất rất mến vẽ.

For + khoảng chừng thời gian

He has made pizzas for 60 years.

Ông ấy đã thử bánh pizza vô 60 năm.

Until now / Up to lớn now / So far

Up until now, he has planted 1000 trees.

Tính đến giờ anh ấy vẫn trồng được 1000 cây.

Over the past/the last + số + years

Over the last 10 years, this đô thị has seen many changes.

Trong 10 năm vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh này vẫn có rất nhiều thay cho thay đổi.

Recently / In recent years / Lately

Recently, Toyota has released many new xế hộp models.

Gần trên đây, Toyota vẫn mang đến tung ra nhiều khuôn xe hơi mới nhất.

Never

I have never been to lớn Phu Quoc island.

Tôi ko lúc nào cho tới hòn đảo Phú Quốc.

Ever

Have you ever lived far from your family?

Bạn vẫn sở hữu lúc nào sinh sống xa xăm gia đình?

Just

I have just had an interesting trip.

Tôi vừa vặn sở hữu một chuyến hành trình thú vị.

Already

He has had dinner already.

Anh ấy vẫn bữa ăn rồi.

Yet

It has not rained yet.

Trời vẫn ko mưa.

Before

I haven’t seen anyone who is energetic lượt thích that before.

Tôi ko thấy ai tràn trề tích điện vì vậy trước đó.

*Lưu ý:

 • Nếu sau “since” là một trong những mệnh đề, động kể từ cần phải phân tách bám theo thì quá khứ đơn. Trong khi, “since” cũng là một trong những liên kể từ nhằm thể hiện nay quan hệ vẹn toàn nhân - thành phẩm. Đối với cách sử dụng này thì ko vận dụng quy tắc tương đương với “since + mốc thời gian”.

 • Đối với thì thời điểm hiện tại hoàn thiện, kể từ “ever” thông thường chỉ được sử dụng vô thắc mắc, ko sử dụng vô câu xác định.

Xem thêm: Thì quá khứ trả thành.

Vị trí của những trạng kể từ vô thì thời điểm hiện tại trả thành

Các trạng kể từ toạ lạc đứng không giống nhau vô thì thời điểm hiện tại hoàn thiện, ví dụ như sau:

Already, never, ever, just: đứng sau “have/has” và thông thường đứng trước V(pII) - Hình như already cũng hoàn toàn có thể đứng ở địa điểm cuối câu.

Ví dụ (Example):

 • I have already told my father to lớn stay at trang chính tonight.

 • He has finished his exercises already.

 • Tina has never met such a nice guy before.

 • The machine has been turned on just after being fixed by the engineer.

 • Have you ever take the chance to lớn become a champion?

Yet: Đứng bên trên địa điểm cuối câu và thông thường được dùng thật nhiều vô câu phủ quyết định và câu ngờ vực vấn.

Ví dụ (Example): Have you watch the last episode of trò chơi of Throne yet?

So far, recently, lately, up to lớn present, up to lớn this moment: đặt tại đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ (Example): I have seen her recently.

In/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: đứng ở địa điểm đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ (Example): My father has been working for this company for over the last 25 years.

Phân biệt thân thích thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và quá khứ đơn

Trước không còn, cần thiết hiểu là thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và thì quá khứ đơn đều có một vụ việc xẩy ra vô quá khứ. Điều dẫn đến sự khác lạ thân thích 2 thì này là “mục đích thao diễn đạt” của những người phát biểu. Xét ví dụ sau:

 1. I did my homework.

 2. I have done my homework.

Hai câu đều chỉ hành vi “làm bài xích tập” vẫn xẩy ra vô quá khứ, tuy nhiên câu viết lách bên dưới dạng quá khứ đơn nhấn mạnh vấn đề một hành vi xẩy ra bên trên 1 thời điểm tách biệt vô quá khứ và hành vi này không tồn tại liên kết gì với văn cảnh thời điểm hiện tại.

Trái lại, câu viết lách tự thời điểm hiện tại hoàn thiện đã cho chúng ta thấy rằng việc thực hiện bài xích luyện này còn có một links chắc chắn với văn cảnh vô thời gian phát biểu. cũng có thể là nhà giáo đang được chất vấn anh hùng “tôi” đã thử bài xích luyện về ngôi nhà ko, nên hành vi “đã làm” ý nghĩa với văn cảnh vô hiện nay tại:

 1. Teacher: Have you done your homework?

 2. Student: I have done my homework. 

Xem thêm: Phân biệt thì quá khứ đơn – thời điểm hiện tại hoàn thiện – thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn.

Sử dụng vô bài xích thi đua IELTS

Sử dụng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện nhằm tế bào mô tả thực sự, trở nên tựu

Ví dụ vô bài xích thi đua IELTS Speaking Part II - Describe a famous person that you are interested in:

Former professional football player Ronaldo has participated in numerous charitable events recently. (Cựu cầu thủ soccer có trách nhiệm Ronaldo vẫn nhập cuộc thật nhiều sự khiếu nại kể từ thiện thời gian gần đây.) - Sự thật

Ví dụ vô bài xích thi đua IELTS Speaking Part II - Describe a friend you enjoy talking with:

The boy who has won multiple trophies in sport competitions is Cristiano, my best friend since childhood. (Cậu bé xíu vẫn giành được rất nhiều thương hiệu trong những cuộc thi hài thao là Cristiano, người bạn tri kỷ nhất của tôi kể từ lúc còn nhỏ.) - Thành tựu.

Ví dụ vô bài xích thi đua IELTS Speaking và Writing:

Additionally, exhaust gases emitted from vehicles has caused bad impact on human’s life. (Ngoài rời khỏi, khí thải thải rời khỏi kể từ những phương tiện đi lại giao thông vận tải thực hiện tác động xấu xí cho tới cuộc sống đời thường của con cái người) - Sự thiệt.

Sử dụng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện nhằm kể về yếu tố không được xử lý xong

Ví dụ:

There is still a contentious discussion about whether animal testing should be prohibited. (Vẫn còn một cuộc thảo luận giành giật cãi về sự việc sở hữu nên cấm test nghiệm động vật hoang dã hay là không.)

Tham khảo thêm: Viết lại câu thì thời điểm hiện tại hoàn thiện | Cấu trúc và bài xích luyện sở hữu đáp án

Bài luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thiện (Present Perfect Tense)

Bài luyện 1: Dựa vô tín hiệu của những câu vẫn mang đến sẵn, hoàn thiện những loại câu còn trống không với kể từ thích hợp.

Khẳng định

Phủ định

Câu chất vấn Yes - No

I

I have been hungry.

1) I haven’t been hungry.

2) Have I been hungry?

you

You have been a good person. 

3)

4)

he

Xem thêm: dòng sông làm ranh giới để chia liên bang nga làm 2 phần phía tây và phía đông là

5)

He hasn’t been to lớn France.

6)

she

7)

8)

Has she been angry?

it

It has rained.

9)

10) 

we

11)

12)

Have we cooked dinner?

you

13)

You haven’t done bad things.

14)

they

15)

16)

Has John worked hard?

I

I have seen the film.

17)

18)

you

She has eaten the cake. 

19)

20)

Bài luyện 2: Chọn đáp án trúng dựa vào văn cảnh được mang đến trước

1) Since 1940, the company ______________ đôi mươi projects.

a. creates

b. created

c. has created

d. was creating 

2) Yesterday Sarah ______________ the new movie.

a. watches

b. was watched

c. has watched

d. watched 

3) I have studied English ___________ 2019.

a. in

b. since

c. from 

d. when

4) In recent years, the government ____________ many violent video clip games.

a. banned

b. is banned

c. ban

d. has banned

5) Last year, our family ______________ to lớn travel to lớn Greece. 

a. has decided

b. decided

c. decides 

d. is deciding

6) ___________ ever lied to lớn anyone?

a. Did you

b. Was you

c. Have you

d. Will you

7) He _____________ 10 million dollars ví far.

a. has earned 

b. is earning

c. earns  

d. earned

8) Recently, there __________ many natural disasters.

a. are

b. will be

c. have been 

d. were

Bài luyện 3: Tạo câu với những kể từ mang đến sẵn

1) Recently / many / students / decide / study / abroad.

2) He / be / teacher / 40 years.

3) I / never / be / foreign country.

4) They / hire / 30 employees / since 2018.

5) We / meet / talented / young people / in the last few years.

6) It / be / good day.

7) Have/ you / ever/ meet / celebrity?

8) What / have / you / tự / this / cake?

Bài luyện 4: Dịch những câu tiếp sau đây thanh lịch giờ Anh dùng thì thời điểm hiện tại trả thành

1) Kể kể từ khi tôi là một trong những đứa con trẻ, tôi vẫn mến đùa đàn piano.

2) Cho đến giờ, cô ấy ko lúc nào ăn sushi.

3) Tôi đã thử bài xích luyện về ngôi nhà rồi, tuy nhiên ngày hôm nay tôi quên nó ở trong nhà.

4) Anh ấy vẫn sửa con xe khá, và giờ đây nó hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt.

5) Trong trong những năm thời gian gần đây, nhiều loại động vật hoang dã vẫn trở thành tuyệt diệt.

6) Quý khách hàng vẫn lúc nào viết lách nhật ký chưa?

7) Quý khách hàng vẫn ở đâu Tính từ lúc ngày hôm qua?

8) Tại sao cô ấy lựa chọn trở nên một ca sĩ?

Đáp án và giải thích

Bài luyện 1:

1) I haven’t been hungry.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhất nên trợ động kể từ nhớ dùng là have, vấn đề hỗ trợ là tính kể từ hungry nên nhớ dùng động kể từ to-be.

2) Have I been hungry?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết đem trợ động kể từ have lên đầu câu.

3) You haven’t been a good person.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhị nên trợ động kể từ nhớ dùng là have, câu phủ quyết định cần thiết thêm thắt not, vấn đề hỗ trợ là danh kể từ a good person nên nhớ dùng động kể từ to-be.

4) Have you been a good person?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết đem trợ động kể từ have lên đầu câu.

5) He has been to lớn France.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều nên trợ động kể từ nhớ dùng là has, vấn đề hỗ trợ là giới kể từ to nên nhớ dùng động kể từ to-be.

6) Has he been to lớn France?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết đem trợ động kể từ has lên đầu câu.

7) She has been angry.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều nên trợ động kể từ nhớ dùng là has, vấn đề hỗ trợ là tính kể từ angry nên nhớ dùng động kể từ to-be.

8) She hasn’t been angry.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều nên trợ động kể từ nhớ dùng là has, câu phủ quyết định cần thiết thêm thắt not.

9) It hasn’t rained.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều nên trợ động kể từ nhớ dùng là has, câu phủ quyết định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân tách V3 rained.

10) Has it rained?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết đem trợ động kể từ Has lên đầu câu.

11) We have cooked dinner.

Giải thích: Chủ ngữ số nhiều nên trợ động kể từ nhớ dùng là have, động kể từ phân tách V3 cooked.

12) We haven’t cooked dinner.

Giải thích: Chủ ngữ số nhiều nên trợ động kể từ nhớ dùng là have, câu phủ quyết định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân tách V3 cooked.

13) You have done bad things.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhị nên trợ động kể từ nhớ dùng là have, động kể từ phân tách V3 done.

14) Have you done bad things?

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhị nên trợ động kể từ nhớ dùng là have, câu phủ quyết định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân tách V3 done.

15) John has worked hard.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều nên trợ động kể từ nhớ dùng là has. động kể từ phân tách V3 worked.

16) John hasn’t worked hard.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều nên trợ động kể từ nhớ dùng là has, câu phủ quyết định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân tách V3 worked.

17) I haven’t seen the film.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhất nên trợ động kể từ nhớ dùng là have, câu phủ quyết định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân tách V3 seen.

18) Have I seen the film?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết đem trợ động kể từ have lên đầu câu.

19) She hasn’t eaten the cake.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều nên trợ động kể từ nhớ dùng là has, câu phủ quyết định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân tách V3 eaten.

20) Has she eaten the cake?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết đem trợ động kể từ has lên đầu câu.

Bài luyện 2:

1) Đáp án: c

Giải thích: Dựa vô tín hiệu “since 1940”, người học tập nên chọn đáp án dùng thì động kể từ Hiện bên trên hoàn thiện là has created.

2) Đáp án: d

Giải thích: Dựa vô tín hiệu “yesterday”, một mốc thời hạn ví dụ vô quá khứ, người học tập nên chọn đáp án dùng thì động kể từ Quá khứ đơn là watched.

3) Đáp án: b

Giải thích: Dựa vô tín hiệu động kể từ phân tách ở Hiện bên trên hoàn thiện “have studied”, người học tập nên chọn đáp án chứa chấp cụm kể từ chỉ thời hạn tương thích là since.

4) Đáp án: d

Giải thích: Dựa vô tín hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại hoàn thiện “in recent years” (trong trong những năm sát đây), người học tập nên chọn đáp án dùng thì động kể từ thời điểm hiện tại hoàn thiện là has banned.

5) Đáp án: b

Giải thích: Dựa vô tín hiệu “last year” (năm ngoái), người học tập nên chọn đáp án dùng thì động kể từ quá khứ đơn là decided.

6) Đáp án: c

Giải thích: Dựa vô tín hiệu “ever” (đã bao giờ), người học tập nên chọn đáp án dùng trợ động kể từ thời điểm hiện tại hoàn thiện là have you.

7) Đáp án: a

Giải thích: Dựa vô tín hiệu “so far” (cho cho tới nay), người học tập nên chọn đáp án dùng thì động kể từ thời điểm hiện tại hoàn thiện là has earned.

8) Đáp án: c

Giải thích: Dựa vô tín hiệu “recently” (dạo sát đây), người học tập nên chọn đáp án dùng thì động kể từ thời điểm hiện tại hoàn thiện là have.

Bài luyện 3:

1) Đáp án: Recently, many students have decided to lớn study abroad.

Giải thích: Câu này thể hiện nay những Xu thế xẩy ra thời gian gần đây, bởi vậy nhớ dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là decided.

2) Đáp án: He has been a teacher for 40 years.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành vi chính thức kể từ quá khứ kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực thân phụ nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là been.

3) Đáp án: I have never been to lớn a foreign country

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hưởng thụ, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là been.

4) Đáp án: They have hired 30 employees since 2018.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành vi chính thức kể từ quá khứ kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều thứ bực thân phụ nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là hired.

5) Đáp án: We have met many talented young people in the last few years.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành vi chính thức kể từ quá khứ kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là met.

6) Đáp án: It has been a good day.

Giải thích: Câu này thể hiện nay vụ việc xẩy ra sát thời gian phát biểu, bởi vậy cần dùng thì HTHT. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực thân phụ nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là been.

7) Đáp án: Have you ever met a celebrity?

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hưởng thụ, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhị nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là met.

8) Đáp án: What have you done to lớn this cake?

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hưởng thụ, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ thứ bực nhị nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là done.

Bài luyện 4:

1) Đáp án: Recently, many students have decided to lớn study abroad.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành vi chính thức kể từ quá khứ kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là met.

2) Đáp án: So far, she has never eaten sushi.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hưởng thụ, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Dấu hiệu thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là “so far”. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực ba nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là eaten.

3) Đáp án: I have already done my homework, but today I forgot it at trang chính.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành động hoàn trở nên vô quá khứ ý nghĩa vô thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là decided.

4) Đáp án: He has fixed the xế hộp, and now it works.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành động hoàn trở nên vô quá khứ ý nghĩa trong hiện bên trên, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực ba nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là fixed.

5) Đáp án: In recent years, many kinds of animals have become extinct.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một vụ việc xẩy ra sát thời gian thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều thứ bực ba nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là become.

6) Đáp án: Have you ever written a diary?

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hưởng thụ, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Dấu hiệu thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là “ever”. Chủ ngữ là danh từ ngôi loại hai nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là written.

7) Đáp án: Where have you been since yesterday?

Giải thích: Câu này thể hiện nay một vụ việc xẩy ra sát thời gian thời điểm hiện tại bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Dấu hiệu của thì HTHT là “since yesterday”. Chủ ngữ là danh kể từ thứ bực nhị nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là been.

8) Đáp án: Why has she chosen to lớn be a singer recently?

Xem thêm: cách tìm đồ bị mất

Giải thích: Câu này thể hiện nay một vụ việc xẩy ra sát thời gian thời điểm hiện tại bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Dấu hiệu thì HTHT là “recently”. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực thân phụ nên trợ động kể từ là has.

Tham khảo thêm: Bài luyện về thì thời điểm hiện tại hoàn thiện cơ bạn dạng cho tới nâng cao [có đáp án]

Trên đấy là bài học kinh nghiệm về định nghĩa, cơ hội dùng, công thức thì thời điểm hiện tại trả thành (Present perfect tense) vô giờ Anh kèm cặp những bài xích luyện sở hữu phân tích và lý giải đáp án cụ thể. Quý khách hàng học tập hoàn toàn có thể nhằm lại comment phía bên dưới nội dung bài viết nếu như sở hữu thắc mắc và để được trả lời.