chất nào sau đây không có tính lưỡng tính

Câu hỏi:

21/02/2020 14,772

Bạn đang xem: chất nào sau đây không có tính lưỡng tính

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Al không tồn tại đặc điểm lưỡng tính. NaHCO3, Al(OH)3, Al2O3 đều là những hóa học lưỡng tính.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Trong tinh ma bột, amilozơ thông thường lắc tỉ trọng cao hơn nữa amilopectin.

(b) Cho axetilen thuộc tính trọn vẹn với H2 (dư, xúc tác Pd/BaSO4), nhận được etilen.

(c) HCOOCH3 và CH3-O-CHO là đồng phân cấu trúc của nhau.

(d) Chất phệ rắn ko tan nội địa và nặng nề rộng lớn nước.

(e) Dung dịch axit axetic và axit a-amino glutaric đều thực hiện quỳ tím gửi trở nên red color.

Số tuyên bố chính là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 2:

Chất khí X tan nội địa tạo ra trở nên hỗn hợp thực hiện color quỳ tím gửi sang trọng đỏ ối và được sử dụng thực hiện hóa học tẩy color. Khí X là:

A. NH3

B. O3

C. SO2

D. H2S

Câu 3:

Từ hóa học X (C10H10O4, chỉ tồn tại một loại group chức) tổ chức những phản xạ (theo chính tỉ trọng mol):

(a) X + 3NaOH to  Y + Z + T + H2O

(b) 2Y + H2SO4 → 2E + Na2SO4

(c)  2E + C2H4(OH)2  H2SO4 xt, toF + 2H2O

Biết MY<MZ<MT<148 , Y và Z là muối bột của axit cacboxylic. Phát biểu này sau đây sai?

A. Chất X đem 3 công thức cấu trúc thỏa mãn

Xem thêm: cách bật 4g trên iphone

B. Phân tử hóa học F đem 6 nguyên vẹn tử H

C. Đun Z với vôi tôi xút, nhận được hóa học khí nhẹ nhàng rộng lớn ko khí

D. Chất T thuộc tính được với sắt kẽm kim loại Na

Câu 4:

Trong xương động vật hoang dã, yếu tắc can xi và photpho tồn bên trên đa phần bên dưới dạng Ca3(PO4)2. Khi hầm xương, mong muốn nước xương nhận được nhiều can xi và photpho tớ nên

A. ninh xương với nước

B. ninh xương với cùng một không nhiều trái ngược chua (me, khế,…).

C. ninh xương với cùng một không nhiều vôi tôi

D. ninh xương với cùng một không nhiều đường

Câu 5:

Trong chống thực nghiệm, khí CO được pha chế kể từ phản xạ đun rét hỗn hợp láo lếu hợp

A. HCl và CH3OH

B. HCOOH và HCl

C. CH3OH và HNO3

D. HCOOH và H2SO4 đặc

Câu 6:

Cho phản xạ hóa học:

CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ bên trên là

A.  CO32-+ 2H+ → CO2 + H2O

B. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

C. CO32-  + 2CH3COOH → 2CH3COO + CO2 + H2O

D. CaCO3 + 2CH3COOH → Ca2+ + 2CH3COO + CO2 + H2O

Xem thêm: cạnh huyền tam giác vuông