cách thoát tài khoản google

Bạn hoàn toàn có thể singout Tài khoản Google của tớ ngoài Chrome.

Đăng xuất ngoài Tài khoản Google bên trên Chrome

 1. Trên vũ khí Android, hãy cởi phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở ở bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt điều.
 3. Nhấn nhập thương hiệu của công ty.
 4. Nhấn nhập Đăng xuất.

Bạn hoàn toàn có thể tắt công dụng đồng nhất hóa bên trên Chrome nếu như vẫn nhảy trước cơ. Thao tác này cũng tiếp tục singout chúng ta ngoài những công ty nhưng mà chúng ta người sử dụng qua chuyện Tài khoản Google, ví dụ như Gmail.

Bạn đang xem: cách thoát tài khoản google

Đăng xuất và tắt công dụng đồng nhất hóa

 1. Trên vũ khí Android, hãy cởi phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở ở bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn nhập Đồng cỗ hóa sau đó Đăng xuất và tắt công dụng đồng nhất hóa.

Tắt điều nhắc singin nhập Chrome

Khi chúng ta singin nhập Tài khoản Google trải qua một công ty như Gmail, Chrome hoàn toàn có thể lời khuyên singin vì chưng Tài khoản Google nhưng mà chúng ta vẫn singin bên trên vũ khí của tớ. 

Xem thêm: chuyện kể hoa lưu ly thuyết minh

Để tắt điều nhắc đăng nhập:

 1. Trên vũ khí Android, hãy cởi phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở ở bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Bạn và Google", hãy nhấn nhập Các công ty của Google.
 4. Trong mục "Các công ty của Google", hãy tắt lựa lựa chọn Cho quy tắc singin nhập Chrome.

Mẹo: Nếu tắt lựa lựa chọn “Cho quy tắc singin nhập Chrome”, thì chúng ta cũng tiếp tục tắt công dụng đồng nhất hóa nhập Chrome.

Tài vẹn toàn liên quan

 • Đăng nhập và đồng nhất hoá nhập Chrome
 • Sử dụng vết trang, password và vấn đề không giống bên trên những thiết bị
 • Sử dụng Chrome vì chưng nhiều hồ nước sơ
 • Duyệt trang web bên trên Chrome với tư cơ hội khách