cách sử dụng thì hiện tại đơn

Thì Hiện bên trên đơn (Simple Present Tense) là một nhập các thì giờ Anh - Chủ điểm ngữ pháp căn bản trước tiên tuy nhiên bất kể người học tập giờ Anh nào thì cũng đều cần “nằm lòng” trước khi tham gia học những mảng kỹ năng không ngừng mở rộng và sâu xa rộng lớn.

Trong nội dung bài viết này, Ms Hoa TOEIC sẽ share một cách chi tiết sẽ giúp đỡ chúng ta nắm rõ thì Hiện bên trên đơn - Công thức, cách sử dụng và dấu hiệu phân biệt thế nào, na ná hùn chúng ta có thể sâu sắc chuỗi kỹ năng bài học kinh nghiệm đơn giản rộng lớn. Hình như, những ví dụ phân tách ví dụ và bài bác tập dượt tập luyện nâng lên sẽ hỗ trợ chúng ta càng bắt chắc thêm về thì Hiện bên trên đơn này. Vậy tất cả chúng ta nằm trong bắt nhập bài học kinh nghiệm ngay lập tức nhé!

Bạn đang xem: cách sử dụng thì hiện tại đơn

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì lúc này đơn (Simple Present tense) là thì dùng làm diễn tả một hành vi mang ý nghĩa thông thường xuyên (regular action), bám theo thói quen thuộc (habitual action) hoặc hành vi lặp lên đường tái diễn đem tính quy luật, hoặc thao diễn tả thực lý và sự thiệt rõ ràng.

Ví dụ:

  ➢ I walk to lớn school every day. (Tôi quốc bộ đi học hằng ngày).

  ➢ He often plays soccer. (Anh ấy thông thường xuyên nghịch ngợm bóng đá).

>> Hãy coi hình ảnh dưới trên đây nhằm hiểu rộng lớn về thì này nhé:

Thì lúc này đơn - simple present tense

Ví dụ về thì hiện bên trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Cấu trúc, công thức của thì lúc này đơn

Thể

Động kể từ “to be”

Động kể từ “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

Chú ý:

 • I + am
 • He, She, It  + is
 • You, We, They  + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học viên.)

E.g.2: They are teachers. (Họ đều là nghề giáo.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là u tôi.)

Chú ý:

 • I, You, We, They  +  V (nguyên thể)
 • He, She, It  + V (s/es)

E.g.1:  He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn lên đường bơi lội nhập ban đêm.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m.  (Mei thông thường lên đường ngủ nhập khi 11 giờ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần công ty chúng tôi thông thường lên đường thăm hỏi ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

 • is not = isn’t
 • are not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy ko cần là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (ng. thể)

Chú ý:

 • do not = don’t
 • does not = doesn’t

E.g: He doesn't work in a cửa hàng. (Anh tao ko thao tác ở cửa ngõ tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu chất vấn ngắn)

Q: Am/ Are/ Is  (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

     No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g:  Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

 • Wh- questions (Câu chất vấn đem kể từ nhằm hỏi).

Wh- + am/ are/ is  (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn ở đâu thế?).

Yes – No question (Câu chất vấn ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

      No, S + don’t/ doesn’t.

E.g:  Do you play tennis?

Yes, I bởi. / No, I don’t.

 • Wh- questions (Câu chất vấn đem kể từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where bởi you come from? (Bạn tới từ đâu?)

b) What bởi you do? (Cậu thực hiện nghề nghiệp gì  vậy?)

LƯU Ý KHÁC

Khi phân tách động kể từ ở thì này, so với thứ bực nhất (I), loại nhị (you) và loại 3 số nhiều (they) thì động kể từ ko cần phân tách, dùng động kể từ nguyên vẹn thể không tồn tại “to” như ở ví dụ nêu bên trên. Đối với thứ bực 3 số không nhiều (he, she, it), cần phân tách động kể từ bằng phương pháp thêm thắt đuôi đem "s/es" tùy theo tình huống. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm thắt s/es sau động từ:

– Thêm s nhập ở phía đằng sau đa số những động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es nhập những động kể từ kết thúc giục bởi ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và thêm thắt ies vào sau cùng những động kể từ kết thúc giục bởi một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: Cách phân phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng mang đến toàn bộ những kể từ, với những kể từ loại không giống nhau)

* Chú ý: cơ hội phân phát âm phụ âm cuối này cần nhờ vào phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không hề nhờ vào cơ hội ghi chép (spelling).

/s/: Khi kể từ đem âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: Khi kể từ đem âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: Khi kể từ đem âm cuối là những phụ âm còn sót lại hoặc nguyên vẹn âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì lúc này đơn thao diễn miêu tả một thói quen thuộc hoặc hành vi ra mắt thông thường xuyên, lặp lên đường lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi tiến công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o'clock.

Tôi thông thường xuyên tỉnh giấc nhập khi 6h sáng sủa.

➨ Ta thấy việc thức dậy khi 6h sáng sủa là hành vi lặp lên đường tái diễn thông thường xuyên => dùng thì lúc này đơn. Vì công ty ngữ là “I” nên động kể từ “get up” ở dạng nguyên vẹn thể.

- July is always on time.

July luôn luôn trực tiếp đích thị giờ.

Thì lúc này đơn - Diễn miêu tả một hành vi ra mắt lặp lên đường lặp lại

I brush my teeth every day

>>> TÌM HIỂU NGAY: Thì lúc này tiếp diễn - Công thức, cách sử dụng và bài bác tập dượt đem đáp án

➣ Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

Là những sự vật, hiện tượng lạ rõ ràng nhập cuộc sống thường ngày không tồn tại gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở phía tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái khu đất xoay quanh mặt mũi trời.

➨ Việc ngược khu đất luôn luôn xoay quanh mặt mũi trời là việc thiệt rõ ràng => sử dụng lúc này đơn.

Thì lúc này đơn - thao diễn miêu tả thực sự, chật lý xẩy ra hiển nhiên

The earth moves around the Sun.

>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật kỹ năng về câu hòn đảo ngữ nhập giờ Anh

➣ Diễn miêu tả vấn đề xẩy ra nhập tương lai

Cách này thông thường vận dụng nhằm nói tới thời hạn biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc plan, chương trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy cất cánh chứa chấp cánh khi 7 giờ sáng sủa ni.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu xuất phát khi 8 giờ sáng sủa mai.

➨ Mặc cho dù máy cất cánh ko cho tới hoặc tàu ko xuất phát tuy nhiên vì như thế đấy là chương trình đã có sẵn trước nên tiếp tục dùng thì lúc này đơn.

Xem thêm: hoa sữa nở vào mùa nào

Thì lúc này đơn - thao diễn miêu tả vấn đề xẩy ra nhập tương lai

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng nhập câu ĐK loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tớ qua loa lên đường, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tennis.

Thì lúc này đơn - If my headache disappears, we can play tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì lúc này đơn nhập một vài cấu trúc khác nhập giờ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi tiếp tục đợi cho tới khi anh ấy cho tới.

- They will go to lớn the beach only when it is sunny.

Họ tiếp tục lên đường biển khơi chỉ khi trời nắng nóng.

Thì lúc này đơn dùng nhập một vài cấu hình không giống nhập giờ Anh

They will go to lớn the beach only when it is sunny.

>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật ngữ pháp ẵm hoàn toàn 990 điểm TOEIC

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn: khi nhập câu đem những trạng kể từ chỉ tần suất: 

➢  Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

 • We sometimes go to lớn the beach. (Thỉnh phảng phất công ty chúng tôi lên đường biển khơi.)
 • I always drink lots of water. (Tôi thông thường hoặc nạp thêm nước.)

➢  Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng, từng năm).

     Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, mỗi tháng, sản phẩm quý, sản phẩm năm)

Ví dụ:

 • They watch TV every evening. (Họ coi truyền hình từng tối.)
 • I play football weekly. (Tôi nghịch ngợm đá bóng sản phẩm tuần.)

➢  Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhị lần/ tía lần/ tư đợt ……..từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

 • He goes to lớn the cinema three times a month. (Anh ấy lên đường coi phim 3 đợt hàng tháng.)
 • I go swimming once a week. (Tôi lên đường bơi lội hàng tuần một đợt.)

Chúng tao nằm trong ôn lại kỹ năng về thì lúc này đơn qua loa đoạn phim này nhé!

Bạn hoàn toàn có thể học tập và Download không thiếu thốn kỹ năng về thì lúc này đơn cũng như bài bác tập dưới trên đây nhé!

Nếu bạn thích nhận tư vấn tham gia những khóa huấn luyện của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp giảng dạy dỗ và giáo trình tự động biên soạn chuẩn chỉnh bám theo format đề đua, phù phù hợp với từng chuyên môn của Học viên.

Bạn Hãy ĐK ngay lập tức Tại Đây nhé!


 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:

 1.     I (be) ________ at school at the weekend.
 2.     She (not study) ________ on Friday.
 3.     My students (be not) ________ hard working.
 4.     He (have) ________ a new haircut today.
 5.     I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
 6.     She (live) ________ in a house?
 7.     Where your children (be) ________?
 8.     My sister (work) ________ in a ngân hàng.
 9.     Dog (like) ________ meat.
10.    She (live)________ in Florida. 
11.    It (rain)________ almost every day in Manchester. 
12.    We (fly)________ to lớn Spain every summer. 
13.    My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 
14.    The ngân hàng (close)________ at four o`clock. 
15.    John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 
16.    Jo is sánh smart that she (pass)________ every exam without even trying. 
17.    My life (be) sánh boring. I just (watch)________ TV every night. 
18.    My best friend (write)________ to lớn mạ every week. 
19.    You (speak) ________ English?
 20.   She (not live) ________ in Hai Phong thành phố.

Bài tập dượt 2: Sử dụng những động kể từ mang đến sau đây nhằm điền nhập địa điểm trống không tương thích.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s)  - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don't often ...... ............ ... coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... at 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... many accidents.

5. My parents .. .. . ................. in a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ the Atlantic and Pacific Oceans.

Bài tập dượt 3: Sử dụng những động kể từ sau nhằm hoàn thành xong câu.

believe       eat       flow      go      grow      make       rise       tell       translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... in Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... in the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... honey.

5. Vegetarians ...... meat.

6. An atheist ....... in God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. from one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... the t ruth.

9. The River Amazon ....................................... into the Atlantic Ocean.

Bài tập dượt 4: Chia động kể từ mang đến đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I've got a siêu xe, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. 'Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?' - 'From Cuba.'

5. 'What . ............. .... (you / do)?' - I'm an electrician.'

6. lt .................................................................... .................... (take) mạ an hour to lớn get to lớn work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn't very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập dượt 5: Đặt thắc mắc tuy nhiên các bạn sẽ chất vấn Lisa về phiên bản thân thuộc và mái ấm gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want to lớn know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa's sister plays tennis too. You want to lớn know. Ask Lisa.

......... ...................... your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to lớn know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa's brother works. You want to lớn know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes to lớn the cinema a lot. You want to lớn know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don't know where Lisa's grandparents live. You want to lớn know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập dượt 6: Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits to lớn work? => Do they wear suits to lớn work?

 1. she / not / sleep late at the weekends =>________
 2. we / not / believe the Prime Minister =>________
 3. you / understand the question? =>________
 4. they / not / work late on Fridays  =>________
 5. David / want some coffee? =>________
 6. she / have three daughters =>________
 7. when / she / go to lớn her Chinese class? =>________
 8. why / I / have to lớn clean up? =>_______

Bài tập dượt 7: Hoàn trở nên đoạn đối thoại sau:

Rita: (►) Do you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United người yêu thích. (1)……………………………… (I / go) to lớn all their games. 
Nick usually (2) ................................................. (come) with mạ. 
And (3) ............................................... (we / travel) to lớn away games, too. 
Why (4) ............................................. (you / not / come) to lớn a match some time? 
Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense to lớn mạ — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it sánh seriously? 
Tom: It's a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. 
Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to lớn buy the tickets and pay for the travel? 
Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. 
But (10) (that / not / matter) to lớn mạ. 
(11) ............................ (I / not / want) to lớn bởi anything else. 
(12) .......................... (that / annoy) you? 
Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) mạ. 
I just (14) (find) it a bit sad.


6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am 2. does not study

3. are not 

4. has 5. have
6. lives 7. Where are your children? 8. works 9. likes 10. lives
11. rains 12. fly 13. flies 14. closes 15. tries - bởi not think
16. passes 17. is - watch 18. writes 19. Do you speak English? 20. does not live

Bài 2

1. speaks 2. drink 3. opens 4. causes 5. live 6. take 7. connects

Bài 3

1. goes 2. doesn’t grow 3. rises 4. make 5. don't eat
6. doesn't believe 7. translates 8. don't tell 8. don't tell  

Bài  4:

1. doesn't drink 2. do the banks close 3. don't use 4. does Ricardo come
5. do you do 6. takes ... does it take 7. does this word mean 8. doesn't do

Bài 5

1. How often bởi you  play tennis 4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis? 5. How often bởi you go to lớn the cinema?
3. Which newspaper bởi you read? 6. Where bởi your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends. 5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister.   6. She has three daughters.
3. Do you understand the question? 7. When does she go to lớn her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays. 8. Why bởi I have to lớn clean up?

Bài tập dượt 7

1. I go 8. does it cost
2. comes 9. I don’t know
3. we travel 10. that doesn’t matter
4. don’t you come 11. I don’t want
5. doesn’t make 12. Does that annoy
6. bởi you take 13. it doesn’t annoy
7. I love 14. find

➤  LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đấy là toàn cỗ cụ thể bài học kinh nghiệm về thì lúc này đơn (Simple present tense) gồm những: Khái niệm, công thức, cơ hội dùng, tín hiệu phân biệt và bài bác tập dượt tập luyện, nhằm mục đích hùn chúng ta hiểu thiệt rõ rệt kỹ năng về thì cơ phiên bản này na ná hoàn toàn có thể vận dụng chủ yếu xác trong tiếp xúc. Các các bạn nhớ rằng học tập thêm thắt những bài học kinh nghiệm về những thì giờ Anh không giống bên trên site anhngumshoa.com nhé! 

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Xem thêm: tế bào biểu bì vảy hành

Nếu đem bất kể vướng mắc hoặc trở ngại này nhập học hành, chúng ta chớ ngần quan ngại comment bên dưới nội dung bài viết và để được chỉ dẫn và trả lời nha!

Chúc toàn bộ chúng ta học tập thiệt chất lượng và học tập thêm thắt kỹ năng sau đây nhé!

 • Tân ngữ là gì? cơ hội dùng tân ngữ nhập giờ Anh
 • Thì lúc này trả thành - Công thức, những sử dụng, tín hiệu phân biệt và bài bác tập

MS HOA TOEIC