bài tập phát âm s/es

Gần cho tới ganh đua vào cuối kỳ tuy nhiên các bạn vẫn mãi đang được loay hoay với những bài luyện phân phát âm s, es và ed. Nếu các bạn vẫn ko ghi ghi nhớ được những quy tắc thì nên tìm hiểu thêm những nội dung bài viết về cách phân phát âm ed, cách phân phát âm s và es của ELSA Speak nhằm đáp ứng học tập giờ Anh online và offline thiệt hiệu suất cao nhé. Sau Lúc tiếp tục với mọi mẹo và quy tắc hãy nằm trong thực hiện những dạng bài bác luyện tiếp sau đây nằm trong ELSA nào!

Lý thuyết tổ hợp và bài bác luyện phân phát âm ed

Quy tắc phân phát âm ed như sau:

Bạn đang xem: bài tập phát âm s/es

Kiểm tra phân phát âm với bài bác luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tát start recording!

Recording... Click to tát stop!

loading

 • Đuôi ed phân phát âm là /t/ Lúc động kể từ sở hữu phân phát âm kết đôn đốc vị /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).
 • Đuôi ed phân phát âm là /ed/ Lúc động kể từ sở hữu phân phát âm kết đôn đốc vị /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).
 • Đuôi ed phân phát âm là d với toàn bộ những tình huống sót lại. Ví dụ: Smiled /smaɪld/ (Cười).

Bạn mong muốn nghe đúng đắn cơ hội phân phát âm? Xem tức thì Hướng dẫn setup gói Elsa Speak Trọn đời.

Mua ELSA Pro

Bài luyện tập phân phát âm ed online:

1. A. workedB. wanted  C. stopped  D. asked
2.  A. openedB. knocked  C. playedD. occurred
3. A. talkedB. watched C. livedD. stopped
4. A. coveredB. installed               C. describedD. decorated
5. A. claimedB. warned    C. occurredD. existed
6. A. carriedB. looked C. managed D. opened
7.  A. pleasedB. smoked   C. stopped  D. missed
8. A. waitedB. mended  C. objectedD. faced
9. A. pleasedB. erased C. increasedD. amused
10. A. arrivedB. believedC. receivedD. hoped
11. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
12. A. rubbedB. tuggedC. stoppedD. filled
13. A. dimmedB. travelledC. passedD. stirred
14. A. tippedB. beggedC. quarrelledD. carried
15. A. killedB. hurriedC. regrettedD. planned
16. A. visitedB. showedC. wonderedD. studied
17. A. sacrificedB. finishedC. fixedD. seized
18. A. neededB.  bookedC. stoppedD. washed
19.  A. loved B.  teased C. washed D. rained
20.  A. packedB. punchedC. pleasedD. pushed 
21.  A. paintedB. providedC. protectedD. equipped
22.  A. testedB. markedC. presentedD. founded
23.  A. usedB. finishedC. marriedD. rained
24.  A. allowedB. dressedC. flashedD. mixed
25.  A. switchedB. stayedC. believedD. cleared
26.  A. decidedB. waitedC. handedD. designed
27.  A. annoyedB. phonedC. watchedD. remembered
28.  A. hurriedB. decidedC. plannedD. wondered
29.  A. postedB. addedC. managedD. arrested
30.  A. dreamedB. neglectedC. deniedD. admired
Bài luyện phân phát âm ed trọng tâm

Đáp án của bài bác luyện phân phát âm ed:

1. B2. B3. C4. D5. D6. B
7. A8. D9. C10. D11. B12. C
13. C14. A15. C16. B17. D18. A
19. C20. C21. D22. B23. B24. A
25. A26. D27. C28. B29. C30. B

>>> Xem thêm: Cách phân phát âm ch cụ thể và chuẩn chỉnh chỉnh

>>> Xem thêm: Cách phân phát âm /ɪə/, /eə/ và /ʊə/ chuẩn chỉnh nhất

Phát âm s, es

Mẹo/ cách thức bài bác luyện phân phát âm s, es chuẩn chỉnh xác nhất:

Xem thêm: tìm giá trị nhỏ nhất

 • Từ kết đôn đốc vị âm vô thanh: /f/, /t/, /k/, /p/, /θ/ phát âm là /s/.
 • Trường hợp ý quan trọng đặc biệt như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ phát âm là /iz/.
 • Từ kết đôn đốc vị âm hữu thanh hoặc nguyên vẹn âm phát âm là /z/.

Mẹo ghi nhớ cơ hội phân phát âm s/ es giản dị nhất là ghi nhớ những âm kèm cặp cơ hội phát âm ứng, như cơ hội chỉ dẫn giải bài tập phát âm s/es phía trên.

Cách thực hiện bài bác luyện phân phát âm s, es chuẩn chỉnh xác nhất
Bài luyện phân phát âm s, es sở hữu 3 cơ hội phát âm là /s/, /z và /iz/

Bài luyện phân đuôi s, es sở hữu đáp án:

1. A. coughs     B. sings             C. stopsD. sleeps
2. A. signs                 B. profits     C. becomes    D. survives
3. A. walks            B. steps           C. shuts        D. plays
4. A. wishes           B. practices   C. introduces      D. leaves
5. A. grasses      B. stretches                  C. comprisesD. potatoes
6. A. desks         B. maps         C. plants    D. chairs
7. A. pens     B. books       C. phones        D. tables
8. A. dips B. deserts                 C. books  D. camels
9. A. miles B. attendsC. driftsD. glows
10. A. mends  B. develops C. values     D. equals
11. A. repeats B. classmatesC. amusesD. attacks
12. A. humansB. dreamsC. concerts               D. songs
13. A. manages B. laughsC. photographs         D. makes
14. A. dishes B. orangesC. experiencesD. chores
15. A. fillsB. addsC. stirs D. lets
16. A. wantsB. booksC. stopsD. sends
17. A. booksB. dogsC. catsD. maps
18. A. biscuitsB. magazinesC. newspapersD. vegetables
19. A. knees B. peas C. trees D. niece
20. A. cups B. stampsC. booksD. pens
21. A. housesB. facesC. hatesD. places
22. A. schoolsB. yardsC. labsD. seats
23.   A. namesB. livesC. dances               D. tables
24.   A. nightsB. days C. yearsD. weekends
25.   A. pens B. markersC. booksD. rulers
26.   A. shakesB. nodsC. wavesD. bends
27.   A. describesB. toolsC. houseD. chairs
28.   A. facesB. housesC. horsesD. passes
29.   A. presidents B. begsC. wordsD. bathes
30.   A. sweetsB. watchesC. dishesD. boxes

Đáp án:

1. B2. B3. D4. D5. D6. D
7. B8. D9. C10. B11. C12. C
13. A14. D15. D16. D17. B18. A
19. D20. D21. C22. D23. C24. A
25. C26. A27. C28. B29. A30. A

Bài luyện nhấn trọng âm giờ Anh

>> Xem ngay: Những quy tắc trọng âm giờ Anh không thiếu dễ dàng ghi nhớ nhất

Bài luyện nhấn trọng âm giờ Anh sở hữu đáp án
1. A. diseaseB. humorC. cancerD. cattle
2. A. persuadeB. reduceC. increaseD. offer
3. A. appointB. gatherC. threatenD. vanish
4. A. explainB. provideC. finishD. surprise
5. A. beautyB. easyC. lazyD. reply
6. A. significantB. convenientC. fashionableD. traditional
7. A. contraryB. graduateC. documentD. attendance
8. A. emphasizeB. contributeC. maintenanceD. heritage
9. A. committeeB. themselvesC. employeeD. refugee
10. A. apprehensionB. himselfC. conventionalD. Vietnamese
11. A. elephantB. dinosaurC. buffaloD. mosquito
12. A. imageB. predictC. envyD. cover
13. A. companyB. atmosphereC. customerD. employment
14. A. commitB. indexC. pyramidD. open
15. A. habitatB. candidateC. wildernessD. attendance
16. A. satisfactoryB. alterC. militaryD. generously
17. A. enrichmentB. advantageC. sovereigntyD. edition
18. A. economicB. considerateC. continentalD. territorial
19. A. interactB. specifyC. illustrateD. fertilize
20. A. characterizeB. facilityC. irrationalD. variety
21. A. obligatoryB. geographicalC. internationalD. undergraduate
22. A. blackboardB. listenC. betweenD. student
23. A. myselfB. communityC. vocationalD. idea
24. A. nationalB. openC. collegeD. curriculum
25. A. preservationB. sympatheticC. individualD. television
26. A. respectfulB. interestingC. forgetfulD. successful
27. A. genuineB. kangarooC. generousD. fortunate
28. A. techniqueB. regionalC. satelliteD. interesting
29. A. compulsoryB. centenarianC. technologyD. variety
30. A. informalB. supportiveC. personnelD. apparent

Đáp án:

1. A2. A3. A4. C5. D6. C
7. D8. B9. B10. B11. D12. B
13. D14. A15. D16. A17. C18. A
19. A20. A21. C22. C23. A24. D
25. D26. B27. B28. A29. B30. C

Trên đó là bài luyện phân phát âm giờ Anh ở 3 dạng bao hàm phát âm ed, phát âm s và es và trọng âm. Quý khách hàng test thực hiện và đối chiếu đáp án của ELSA nhé! Nếu bạn thích rèn luyện nhiều hơn nữa với những bài bác luyện phân phát âm, hãy tải ELSA Speak và học tập thường ngày nằm trong trợ lý ảo của ứng dụng luyện trình bày giờ Anh này nhé.

ELSA Speak là App luyện trình bày giờ Anh thứ nhất và độc nhất lúc bấy giờ rất có thể phát hiện tiếng nói và sửa lỗi phân phát âm tức thì tức thời, đúng đắn cho tới từng âm tiết. Vấn đề này khôn xiết cần thiết, vị phân phát âm đó là nguyên tố cơ bạn dạng nhằm nâng lên những kĩ năng sót lại.

ứng dụng ELSA Speak giúp đỡ bạn phân phát âm chuẩn chỉnh người bạn dạng xứ

Ưu điểm nổi trội của ELSA Speak:

 • Hơn 192 topics, +7000 bài học kinh nghiệm, 25,000 bài bác rèn luyện với không thiếu kỹ năng: Phát âm, nghe, vết nhấn, đối thoại, intonation,…
 • Người sử dụng được sản xuất bài bác test (kiểm tra) nguồn vào bao gồm 16 câu, khối hệ thống tiếp tục chấm điểm và đã cho thấy những ký năng này chất lượng tốt, kĩ năng này cần thiết nâng cấp. Từ ê, ELSA Speak tiếp tục design suốt thời gian học tập cá thể hóa theo đòi trình độ chuyên môn từng người.
 • Công nghệ A.I đánh giá phân phát âm giờ Anh, chỉ dẫn sửa lỗi theo đòi khối hệ thống phiên âm chuẩn chỉnh IPA, kể từ khẩu hình mồm, cơ hội nhả khá, bịa đặt lưỡi,…
 • Học giờ Anh 1 kèm cặp 1 nằm trong gia sư ảo ELSA, các bạn sẽ được nhắc nhở tiếp thu kiến thức và report tiến trình thường ngày.
 • Top 5 phần mềm Trí Tuệ Nhân Tạo toàn cầu
 • “Ứng dụng dạy dỗ sản phẩm đầu” bên trên App Store bên trên rộng lớn 101 quốc gia
 • Học trực tuyến (online) từng khi, từng điểm.
 • Học test free 7 ngày, được trải qua toàn cỗ chức năng và bài học kinh nghiệm của ELSA Speak
 • Phù phù hợp với từng độ tuổi, từng ngành nghề nghiệp, học tập kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên.

Với những ưu thế bên trên, tiếp tục sở hữu rộng lớn 40 triệu người tiêu dùng bên trên trái đất, 10 triệu người tiêu dùng bên trên VN lựa lựa chọn sát cánh đồng hành nằm trong ELSA Speak bên trên con phố đoạt được giờ Anh. Nhanh tay chuyển vận App ELSA và ĐK ELSA Pro nhằm nhận tức thì thôi nào!

Những thắc mắc thông thường gặp gỡ về phân phát âm nhập giờ Anh:

Xem thêm: chuyện kể hoa lưu ly thuyết minh

1. Mẹo thực hiện bài tập phát âm s/es luôn luôn đúng?

 • Từ kết đôn đốc vị âm vô thanh phát âm là /s/.Từ kết đôn đốc vị âm hữu thanh hoặc nguyên vẹn âm phát âm là /z/.Trường hợp ý quan trọng đặc biệt như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ phát âm là /iz/.
 • 2. Mẹo thực hiện bài bác luyện tiến công trọng âm

  Người học tập nên dò la hiểu mẹo thực hiện bài bác luyện tiến công trọng âm luôn luôn phù hợp quy tắc 10 ngón tay hùn ghi ghi nhớ nhanh gọn lẹ và dễ dàng ghi nhớ quy tắc tiến công trọng âm.