anh văn 12 unit 1Unit 1: trang chủ Life

A. Reading (Trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Bạn đang xem: anh văn 12 unit 1

Soạn Unit 1 lớp 12: Reading | Tiếng Anh 12 và giải bài bác tập dượt giờ Anh lớp 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về hình ảnh này.)

Quảng cáo

1. Where is the family? (Gia đình này đang được ở đâu?)

=> The family may be in the sitting room at home page.

2. What is each thành viên of the family doing? (Mỗi member vô mái ấm gia đình này đang khiến gì?)

=> The father is playing with the son and the mother is helping the girl with her study.

3. Is the family happy? Why (not)? (Gia đình này còn có niềm hạnh phúc không? Tại sao (không)?)

=> It's a happy and closely-knit family, everyone of which loves and helps one another.

closely-knit: khăng khít, khăng khít

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and bởi the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và thực hiện những bài bác tập dượt theo dõi sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

I come from a family of five people: my parents, my two younger brothers and I. My mother works as a nurse in a big hospital. She has to lớn work long hours and once a week she has to lớn work on a night shift. My father is a biologist. He works from 8 a.m. to lớn 5 p.m. in a lab, but sometimes when there is a project, he doesn’t come home page until very late at night. Although my parents are very busy at work, they try to lớn spend as much time with their children as possible. It is generally believed that "men build the house and women make it home", but in my family, both parents join hands to lớn give us a nice house and a happy home page.

My mother is a very caring woman. She takes the responsibility for running the household. She is always the first one to lớn get up in the morning to lớn make sure that we leave home page for school having eaten breakfast and dressed in suitable clothes. In the afternoon, after hospital, she rushes to lớn the market, then hurries home page sánh that dinner is ready on the table by the time Dad gets home page. Dad is always willing to lớn give a hand with cleaning the house. Unlike most men, he enjoys cooking. Sometimes, at weekends, he cooks us some special dishes. His eel soup is the best soup I have ever eaten.

I am now in my final year at the secondary school, and in my attempt to lớn win a place at university, I am under a lot of study pressure. However, being the eldest child and the only daughter in the family I try to lớn help with the household chores. My main responsibility is to lớn wash the dishes and take out the garbage. I also look after the boys, who are quite active and mischievous sometimes, but most of the time they are obedient and hard-working. They love joining my father in mending things around the house at weekends.

We are a very close-knit family and very supportive of one another. We often share our feelings, and whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. We always feel safe and secure in our family. It is a base from which we can go into the world with confidence.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Gia đình tôi với năm người: cha mẹ tôi, nhị em trai và tôi. Mẹ tôi là nó tá ở một cơ sở y tế rộng lớn. Bà phải thao tác hàng tá giờ, và cần trực tối hàng tuần một chuyến. Cha tôi là ngôi nhà loại vật học tập. Ông thao tác ở phòng thực nghiệm thường ngày kể từ 8 giờ sáng sủa cho tới 5 giờ chiều, tuy nhiên thỉnh phảng phất Lúc với đề án ông cần thực hiện đến tận khuya mới mẻ về ngôi nhà. Mặc cho dù cha mẹ tôi vô cùng dành hết thời gian với việc làm, bọn họ đều nỗ lực dành riêng tối nhiều thời gian hoàn toàn có thể mang đến Shop chúng tôi. Người tớ thông thường bảo rằng "đàn ông xây nhà ở thiếu nữ làm tổ ấm", tuy nhiên trong gia đình tôi, cả cha mẹ tôi nằm trong cộng đồng mức độ khiến cho Shop chúng tôi một căn nhà đẹp mắt và một mái ấm gia đình niềm hạnh phúc.

Mẹ tôi là 1 phụ phái đẹp biết quan hoài cho tới người không giống. Mẹ đảm nhiệm việc nội trợ. Mẹ luôn luôn là kẻ dậy sớm nhất ngôi nhà nhằm thắc mắc mang đến Shop chúng tôi bữa sáng sủa và ăn mặc quần áo chỉnh tề nhằm đến lớp. Vào chiều tối, sau khoản thời gian tách bệnh viện, u hấp tấp cút chợ rồi quay quồng về ngôi nhà, sao mang đến bữa tối sẵn sàng bên trên bàn ăn trước lúc tía về. Cha luôn sẵn sàng chung vệ sinh dọn ngôi nhà cửa ngõ. Không tựa như những người con trai không giống, tía tôi quí nấu nướng nướng. Đôi khi vô vào cuối tuần tía nấu nướng mang đến Shop chúng tôi vài ba khoản quan trọng. Món lẩu lươn bởi tía tôi nấu nướng ngon rộng lớn bất kể món lẩu nào là tôi từng ăn.

Hiện giờ tôi là học viên phổ thông năm cuối, và với dự tính đậu vô ĐH, tôi chịu đựng thật nhiều áp lực. Tuy nhưng, là kẻ chị cả cũng như thể đàn bà có một không hai vô ngôi nhà, tôi luôn luôn nỗ lực chung u thực hiện việc ngôi nhà. Công việc chủ yếu của tôi là cọ chén và ụp rác rưởi. Tôi cũng chở che những em, bọn bọn chúng đôi lúc rất hiếu động và quậy phá huỷ, tuy nhiên thường thì nó rất ngoan ngoãn và chuyên nghiệp thực hiện. Chúng quí nằm trong tía tôi sửa chữa vặt vãnh vô ngôi nhà vô vào cuối tuần.

Gia đình Shop chúng tôi vô cùng khắn khít và trợ giúp cho nhau. Chúng tôi thông thường nằm trong share buồn mừng, và khi bắt gặp phiền nhiễu, Shop chúng tôi nằm trong trực tiếp thắn trao thay đổi và nhanh gọn lẹ dò thám đi ra biện pháp. Chúng tôi luôn luôn thấy bình yên tĩnh và tin cậy vô mái ấm gia đình bản thân. Đó là nền tảng chung Shop chúng tôi hoàn toàn có thể mạnh mẽ và tự tin bước vào đời.

Task 1. Choose the sentence A, B or C that is nearest in meaning to lớn the sentence given. (Chọn câu A, B hoặc C ngay gần nghĩa nhất với câu tiếp tục mang đến.)

1. B2. C3. A4. B5. A

Quảng cáo

Xem thêm: download giấy a4 kẻ ngang file word

Task 2. Answer the questions. (Trả điều những thắc mắc.)

1. How busy are the parents in the passage? (Trong đoạn văn, người tía và u dành hết thời gian đi ra sao?)

=> They are very busy. They have to lớn work long hours and sometimes they have to lớn work at night.

2. How caring is the mother? (Người u quan hoài chở che mái ấm gia đình như vậy nào?)

=> She's always the first to lớn get up in the morning to lớn make sure her children can leave home page for school with breakfast and in suitable clothes. And she always makes dinner ready before her husband gets home page.

3. How bởi the father and the daughter share the household chores? (Người tía và cô đàn bà phụ chung việc ngôi nhà đi ra sao?)

=> The father sometimes cooks some special dishes and mends things around the house at weekends. And the daughter helps with the household chores: washing up and taking out the garbage. She also takes care of her two younger brothers.

4. What is the daughter attempting to lớn bởi after secondary school? (Cô đàn bà dự tính làm cái gi sau khoản thời gian học tập đoạn phổ thông?)

=> She attempts to lớn win a seal in a university.

5. Why bởi the children feel they are safe and secure in their family? (Tại sao trẻ nhỏ cảm nhận thấy bình yên tĩnh và tin cậy Lúc ở vô gia đình?)

=> Because they are a close-knit and supportive of one another, they often share their feelings and whenever problems come up, they discuss them frankly and quickly find solutions.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Compare the family described in the text with your own family. (Làm việc group. So sánh mái ấm gia đình được mô tả trong khúc văn với mái ấm gia đình em.)

Gợi ý:

My family is smaller than thở the family in the text. My family has four members: my parents, my sister and bu.

Unlike the family in the text, only my father goes to lớn work; he's a teacher in a university in the thành phố. My mother's a housewife. My sister is married and working in a hospital. She hasn't had a child yet. My sister's family lives in the same thành phố as my family.

My mother is a devoted wife. She always takes good care of everybody in the family. Never does she get up after five a.m. to lớn prepare breakfast for dad and bu. My father is a great husband. He always keeps an good eye on the family. In his spare time, he gives a hand with household chores. He is my great tư vấn and guide in my study.

Like the family in the text, we are very closely-knit and supportive of one another. I feel happy because my parents are very caring. They spend as much time for the family as possible. At weekends, all the members of the family gather and have dinner together. We share our feelings, joys as well as sorrows, and tư vấn one another when any problems come up.

Xem thêm thắt những bài bác biên soạn, giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 khác:

 • Unit 1: trang chủ Life
 • A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture. 1. Where is ...

 • B. Speaking (trang 15 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Read the following sentences and tick (V) the ones that apply to lớn you and your family. Task 2. Work ...

 • C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Look at the picture below and describe what is happening in it. While you listen. Task 1. ...

 • D. Writing (trang 17 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in groups. What rules bởi you have in your family? Discuss these topics and add others. Use the following ...

 • E. Language Focus (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Underline the most suitable tense size in each sentence. Exercise 2. Decide which answer ...

  Xem thêm: bộ đề thi bằng lái xe a1

Xem thêm thắt tư liệu chung học tập đảm bảo chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 hoặc khác:

 • 960 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 12 với đáp án
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 với đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-1-home-life.jsp