ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022

Bạn đang xem: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hà Linh 11K


Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” (1959- 1960) là

đem dân chúng lên thực hiện công ty ở nhiều thôn, xã miền Nam.

B

thực hiện lung lắc hoàn toàn tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

C

giáng một đòn áp lực nhập quyết sách thực dân mới nhất của Mĩ.

D

Chuyển cách mệnh miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái thế tấn công..

Chủ đề liên quan

Biện pháp được đánh giá như “xương sống” của kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” là

A

banh những cuộc hành binh lần khử.

B

tăng nhanh chóng lực lượng quân team TP Sài Gòn.

C

tổ chức dồn dân, lập “Ấp chiến lược”.

D

dùng phương án “trực thăng vận”.

Vai trò chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải tỏa miền Nam nước ta (20-12-1960) nhập cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu vớt nước?

A

Xây dựng lực lượng cách mệnh miền Nam.

B

Giữ gìn lực lượng cách mệnh sẵn sàng tấn công.

C

Lãnh đạo dân chúng miền Nam kiến tạo địa thế căn cứ.

D

Đoàn kết toàn dân chống Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai.

Chiến thắng nào là của quân dân miền Nam vẫn banh rời khỏi cao trào “tìm Mĩ nhưng mà tấn công, lùng ngụy nhưng mà diệt” bên trên từng miền Nam?

D

Chiến thắng nhập nhì mùa khô

Nội dung nào là không phải là phương án của Mĩ khi lên kế hoạch tiến hành kế hoạch cuộc chiến tranh toàn cục (1965 - 1968) ở miền Nam Việt Nam?

A

Ồ ạt đem quân Mĩ và quân liên minh Mĩ nhập miền Nam nước ta.

B

Tiến hành cuộc chiến tranh phá hủy miền Bắc đợt loại nhất.

C

Rút dần dần quân Mĩ và quân liên minh ngoài mặt trận miền Nam.

D

Mở những cuộc hành binh tiến công nhập vùng “đất thánh Việt cộng”.

So với kế hoạch Chiến giành đặc trưng (1961-1965), kế hoạch Chiến giành toàn cục (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam nước ta đem điểm mới nhất nào?

A

Quân team Mĩ vào vai trò đa số bên trên mặt trận.

B

Quân team TP Sài Gòn vào vai trò đa số bên trên mặt trận.

C

Sở lãnh đạo quân sự chiến lược Mĩ ở miền Nam được xây dựng.

D

Mĩ dùng quân team TP Sài Gòn nhằm xâm lăng Camphuchia.

Trên mặt mũi trân quân sự chiến lược, thắng lợi nào là của tao minh chứng tao rất có thể vượt mặt kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” của Mĩ ở miền Nam?

A

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

B

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C

Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa).

D

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đợt loại 21 tháng 7 năm 1973 vẫn nêu rõ rệt trách nhiệm cơ bạn dạng của cách mệnh miền Nam là

A

kế tiếp cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

B

gửi quý phái cơ hội social công ty nghĩa.

C

hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D

gửi quý phái tiến độ đấu giành chủ quyền nhằm thống nhất tổ quốc.

Thắng lợi nào là của quân dân miền Nam buộc Mĩ cần tuyên phụ vương “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược?

A

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B

Trận “Điện Biên Phủ bên trên không” năm 1972.

C

Cuộc tấn công kế hoạch năm 1972.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Nội dung nào là tại đây không phản ánh chính tình hình nước ta nhập thời gian 1954-1975?

A

Miền Nam và đã được giải tỏa.

B

Xem thêm: cuối tuần này thì sao

Miền Nam không được giải tỏa.

C

Miền Bắc và đã được giải tỏa.

D

Đất nước trong thời điểm tạm thời bị phân tách tách thực hiện nhì miền.

Thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là sự thay đổi mang lại cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân chúng nước ta vì

A

buộc quân Mĩ và quân liên minh cần rút về nước.

B

gửi cuộc kháng chiến quý phái tiến độ một vừa hai phải tấn công một vừa hai phải đàm.

C

buộc Mĩ cần dứt cuộc chiến tranh và lập lại chủ quyền ở nước ta.

D

thực hiện vỡ nợ kế hoạch toàn thị trường quốc tế của Mĩ.

Sắp xếp những sự khiếu nại sau theo đuổi trình tự động thời gian:
1. Chiến thắng Vạn Tường. 2. Chiến thắng Ba Gia.
3. Chiến thắng nhì mùa thô. 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ bên trên ko.

Thắng lợi nào là vẫn banh rời khỏi kỉ vẹn toàn mới nhất mang lại dân tộc bản địa Việt Nam: kỉ vẹn toàn song lập dân tộc bản địa, thống nhất, tăng trưởng công ty nghĩa xã hội?

A

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.

Điểm mới nhất nhập kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A

dùng thủ đoạn nước ngoài uỷ thác.

B

dùng thủ đoạn chủ yếu trị.

C

dùng thủ đoạn quân sự chiến lược.

D

dùng thủ đoạn tài chính.

Lực lượng vào vai trò đa số nhập kế hoạch “Chiến giành viên bộ” (1965-1968) của Mĩ là ở miền Nam nước ta là

Ý nghĩa cần thiết nhất của thắng lợi “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972 là

A

buộc Mĩ cần tuyên phụ vương ngừng hẳn từng sinh hoạt chống đập phá miền Bắc.

B

vượt mặt thủ đoạn phá hủy công việc kiến tạo CNXH ở miền Bắc của Mĩ.

C

buộc Mĩ cần kí Hiệp lăm le Pari về dứt cuộc chiến tranh, lập lại chủ quyền ở nước ta.

D

buộc Mĩ cần dứt cuộc chiến tranh xâm lăng nước ta.

Thắng lợi ý nghĩa hoàn thiện cơ bạn dạng trách nhiệm tấn công mang lại “Mĩ cút”, tạo nên thời cơ tiện nghi nhằm dân chúng tao tiến bộ lên giải tỏa trọn vẹn miền Nam là

A

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

B

Cuộc tấn công kế hoạch xuân – hè 1972.

C

Chiến thắng “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972.

D

Hiệp lăm le Pari 1973 về dứt cuộc chiến tranh, lập lại chủ quyền ở nước ta.

Một trong mỗi thủ đoạn của Mĩ nhập thời gian 1954 - 1975 là trở nên miền Nam nước ta thành

B

địa thế căn cứ quân sự chiến lược độc nhất.

C

thị ngôi trường xuất khẩu độc nhất.

Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất đem tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975 là do

A

Nhân dân tao có truyền thống yêu thương nước nồng nàn.

B

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

C

Có hậu phương vững vững ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

D

Sự đoàn kết của dân chúng phụ vương nước Đông Dương.

Chiến thắng của quân dân nước ta trong các việc vượt mặt cuộc tập dượt kích kế hoạch hàng không của Mĩ thời điểm cuối năm 1972 được đánh giá như

B

trận “Điện Biên Phủ bên trên không”.

D

trận “Chi Lăng – Xương Giang”.

Thắng lợi nào là của quân dân miền Nam nước ta đã cho chúng ta biết sự suy giảm và bất lực của quân team TP Sài Gòn, kỹ năng can thiệp quay về vì thế quân sự chiến lược cực kỳ giới hạn của Mĩ?

A

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965.

B

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

C

Xem thêm: cách bật nút home ảo trên iphone

Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

D

Chiến thắng Đường 14 – Phước Long (1974).