văn khấn mùng 1 tháng 7

Theo ý niệm lâu lăm của những người VN, ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa kể từ sóc là khởi điểm, chính thức. Ngày mùng một là ngày chính thức của một mon nên gọi là ngày sóc.

Người Việt tìm ngày sóc là ngày tưởng niệm tổ tiên, cúng các cụ, ông vải vóc. Ngày sóc còn tồn tại chân thành và ý nghĩa "Cát tường" coi ngày đảm bảo chất lượng xấu xí thấy là ngày rất tốt nhập mon. Cúng nhập mùng 1 hoặc cúng nhập chiều ngày 29, 30 đều được.

Bạn đang xem: văn khấn mùng 1 tháng 7

Bài văn khấn Thổ Công và những vị Thần nhập căn nhà ngày mùng 1 mon 7 âm lịch:

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: - Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.

- Ngài chi phí hậu địa công ty tài thần.

- Các ngài Tôn thần làm chủ ở nhập chống này.

Hôm ni là ngày một mon 7 năm Quý Mão 2023

Tín công ty con cái là ..............................................................

Ngụ bên trên ..........................................................................

Thành tâm sửa biện, mùi hương hoa lễ phẩm kim ngân trà trái khoáy và những loại cúng dưng, bày đi ra trước án.

Chúng con cái thành ý kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương

Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chủ yếu thần, những vị Tôn thần làm chủ nhập chống này.

Cúi van lơn những Ngài thương xót tín công ty. Giáng lâm trước án, bệnh giám lòng trở nên, thụ tận hưởng lễ phẩm, phù trì tín công ty bọn chúng con cái toàn gia an nhàn, việc làm khô nóng thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến bộ, tâm đạo ngỏ đem, sở cầu vớ ứng, sở nguyện tòng tâm.

Xem thêm: insist đi với giới từ gì

Dãi tấm lòng trở nên cúi van lơn bệnh giám.

Cẩn cáo.

---

Bài văn khấn gia tiên ngày mùng 1 mon 7 âm lịch

Muốn cúng tổ tiên thì cần khấn thần nước ngoài trước, thần nội sau theo gót nghi tiết bên dưới đây:

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: - Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân nằm trong chư vị Tôn Thần.

- Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu phụ thân, u còn sinh sống thì thay cho vì chưng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín công ty (chúng) con cái là:...... Ngụ tại:......

Hôm ni là ngày một mon 7 năm Quý Mão 2023

Gặp tiết ngày mùng 1, tín công ty bọn chúng con cái cảm tưởng thâm nám ân trời khu đất, chư vị

Tôn thần, lưu giữ đức cù lao tiên tổ, từng niệm luôn ghi nhớ. Do bại liệt, bọn chúng con cái buôn bán lễ phẩm, sửa quý phái mùi hương đăng, trần thiết trà trái khoáy nhấc lên trước án. Chúng con cái kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi van lơn giáng lâm trước án, bệnh giám lòng trở nên thụ tận hưởng lễ phẩm.

Chúng con cái kính chào các cụ ông cụ bà Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội nước ngoài chúng ta..., cúi van lơn thương xót con cái con cháu giáng về linh sàng, bệnh giám tâm trở nên, thụ tận hưởng lễ phẩm.

Xem thêm: kể chuyện cho be 4 tuổi trước khi đi ngủ

Tín công ty con cái lại kính chào những vị vong linh, Tiền công ty, Hậu công ty ở nhập căn nhà này, khu đất này đồng lâm án chi phí, đồng lai hâm tận hưởng, độ trì mang lại toàn gia bọn chúng con cái thân thiện cung khang khái, phiên bản mệnh bình an. Bốn mùa ko hạn ách nào là xâm, tám tiết tận hưởng vinh quang quẻ phát đạt.

Dãi tấm lòng trở nên cúi van lơn bệnh giám.

Cẩn cáo.