từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Câu hỏi:

29/05/2020 132,572

Bạn đang xem: từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua quýt mạch

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án A. Theo biểu thức kể từ thông riêng

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều này tại đây không đúng khi nói tới thông số tự động cảm của ống dây?

A. tùy theo số vòng chạc của ống

B. dựa vào thiết diện ống

C. ko tùy theo môi trường thiên nhiên xung quanh

D. sở hữu đơn vị chức năng là H (henry)

Câu 2:

Ống chạc 1 sở hữu nằm trong thiết diện với ống chạc 2 tuy nhiên chiều nhiều năm ống và số vòng chạc đều nhiều hơn nữa gấp rất nhiều lần. Tỉ sộ thông số tự động cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 3:

Năng lượng của ống chạc tự động cảm tỉ trọng với

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua quýt ống dây

B. bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

Xem thêm: cúng đông thổ xây nhà gồm những gì

C. căn bậc nhị lượt độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

D. một bên trên bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

Câu 4:

Một ống chạc sở hữu thông số tự động cảm 0,1 H sở hữu loại năng lượng điện 200 mA chạy qua quýt. Năng lượng kể từ thu thập ở ống chạc này là

A. 2 mJ

B. 4 mJ

C. 2000 mJ

D. 4 J

Câu 5:

Một chạc dẫn sở hữu chiều nhiều năm xác lập được cuốn bên trên trên ống dây rất dài l và nửa đường kính ống r thì sở hữu thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chạc dẫn bên trên trên ống sở hữu nằm trong chiều nhiều năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp rất nhiều lần thì thông số kể từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH

Câu 6:

Một ống chạc 0,4 H đang được thu thập một tích điện 8 mJ. Dòng năng lượng điện qua quýt nó là

A. 0,2 A

B. 22 A

C. 0,4 A

D. 1 A

Xem thêm: người ra đi đầu không ngoảnh lại