truyện một lòng một dạ

 • Reads 1,082,971
 • Votes 64,126
 • Parts 49

Complete, First published Sep 21, 2021

Bạn đang xem: truyện một lòng một dạ

Table of contents

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

  Xem thêm: stt hay về tình yêu hạnh phúc

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

  Xem thêm: hắn sẽ giam cầm cô cả đời

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

"Trong lòng tôi là tình thương nước tuy nhiên trong trái ngược tim thì lại yêu thương LaLisa, sau đây tổ quốc yên bình, nhị mặt mũi hữu hảo thì người hãy thám thính tôi, khi đấy tất cả chúng ta tiếp tục trở nên phu nhân ông chồng."
  
  
  
  Tác phẩm này MANG YẾU TỐ PHI LỊCH SỬ, NÓ NẰM TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG XOÁY SÂU VÀO CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM, CHỈ TẬP TRUNG VÀO TÌNH CẢM CỦA LICHAENG. 
  
  
  Thống đốc Thái Lan LaLisa × Tiểu thư Hội đồng Phác Thái Anh.
  
  
  01/10/2021 - 08/11/2021
  
  
  
  *có sự tương hỗ kể từ CatTuong120