trắc nghiệm tin 11 bài 12

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 12: Kiểu xâu sở hữu đáp án cụ thể rất đầy đủ những cường độ hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 11 đạt thành phẩm cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 12 (có đáp án): Kiểu xâu

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin 11 bài 12

Câu 1: Độ lâu năm tối nhiều của xâu kí tự động nhập PASCAL là:

A. 256

B. 255

C. 65535

D. Tùy ý

Trả lời: Độ lâu năm tối nhiều của xâu kí tự động nhập Pascal là 255 kí tự động. Trong tế bào mô tả xâu hoàn toàn có thể bỏ lỡ phần khai báo chừng lâu năm, Lúc tê liệt chừng lâu năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm lăm le là 255.

Đáp án: B

Câu 2: Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái khoáy của hàm Length(S) là:

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Trả lời: Hàm Length(s) là hàm cho biết thêm chừng lâu năm của xâu s (số kí tự động sở hữu nhập xâu bao hàm cả vệt cơ hội, vệt -, những vệt quánh biệt).

Đáp án: B  

Quảng cáo

Câu 3: Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái khoáy của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Trả lời: Hàm Pos(s1, s2) cho biết thêm địa điểm xuất hiện tại trước tiên của xâu s1 nhập s2.

Kết trái khoáy của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là địa điểm kí tự động V trước tiên nhập S → thành phẩm là 7

Đáp án: C

Câu 4: Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu này bên dưới đấy là đích ?

A. Câu mệnh lệnh sai vì thế thiếu thốn chừng lâu năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 0

C. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 255

D. Cần cần khai báo độ cao thấp của xâu sau đó

Trả lời: Trong tế bào mô tả xâu hoàn toàn có thể bỏ lỡ phần khai báo chừng lâu năm, Lúc tê liệt chừng lâu năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm lăm le là 255.

Đáp án: C

Câu 5: Hãy lựa chọn phương án ghép đích nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 nhập S2 chính thức từ vựng trí vt 

B. Chèn xâu S2 nhập S1 chính thức từ vựng trí vt

C. Nối xâu S2 nhập S1

D. Sao chép vào thời gian cuối S1 1 phần của S2 từ vựng trí vt

Trả lời: Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) triển khai chèn xâu S1 nhập S2 chính thức từ vựng trí vt. 

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6: Đoạn lịch trình sau in rời khỏi thành phẩm này ?

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

A. 6;

B. 7;

C. 10;

Xem thêm: người theo đuổi ánh sáng truyện

D. Chương trình sở hữu lỗi;

Trả lời: Hàm Length(s) là hàm cho biết thêm chừng lâu năm của xâu s (số kí tự động sở hữu nhập xâu bao hàm cả vệt cơ hội, vệt -, những vệt quánh biệt).

+ Xâu ‘tinhoc ’ có 7 kí tự động nên thành phẩm lịch trình là 7.

Đáp án: B

Câu 7: Cho str là 1 trong xâu kí tự động, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì ?

for  i := length(str) downto 1 bởi

write(str[i]) ;

A. In xâu rời khỏi mùng hình;

B. In từng kí tự động xâu rời khỏi mùng hình;

C. In từng kí tự động rời khỏi screen theo đuổi trật tự ngược, trừ kí tự động đầu tiên;

D. In từng kí tự động rời khỏi screen theo đuổi trật tự ngược; (*)

Trả lời: Đoạn lịch trình bên trên dùng làm in từng kí tự động rời khỏi screen theo đuổi trật tự ngược, dùng vòng lặp chạy kể từ kí tự động cuối về kí tự động đầu. Mỗi phen chạy in rời khỏi một kí tự động.

Câu 8: Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động này gọi là ?

A. Xâu không;

B. Xâu rỗng;        

C. Xâu trắng;

D. Không cần là xâu kí tự;

Trả lời: Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động này gọi là xâu rỗng

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 9: Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, khai báo này trong những khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự động ?

A. Var S : string;

B. Var X1 : string[100];

C. Var S : string[256];   

D. Var X1 : string[1];

Trả lời: Cấu trúc khai báo loại xâu

Var < biến xâu> : string [độ lâu năm lớn số 1 của xâu];

Trong đó: Biến xâu được bịa theo đuổi quy tắc mệnh danh nhập Pascal.

Độ lâu năm xâu hoàn toàn có thể sở hữu hoặc ko, chừng lâu năm lớn số 1 không thật 255 kí tự động.

Đáp án: C

Câu 10: Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, sau khoản thời gian lịch trình triển khai hoàn thành đoạn lịch trình sau, độ quý hiếm của phát triển thành S là ?

S := ‘Ha Noi Mua thu’;

Delete(S,7,8);

Insert(‘Mua thu’, S, 1);

A. Ha Noi Mua thu;

B. Mua thu Ha Noi mua sắm thu;

C. Mua thu Ha Noi;                 

D. Ha Noi;

Trả lời:

+ Câu mệnh lệnh Delete(S,7,8); Tức là xóa 8 kí tự động nhập xâu S chính thức từ vựng trí loại 7→ xâu S sót lại sau khoản thời gian triển khai mệnh lệnh là ‘Ha Noi’

+ Câu mệnh lệnh Insert(‘Mua thu’, S, 1); Tức là chèn xâu ‘Mua thu’ nhập xâu S bên trên trên địa điểm loại nhất→ độ quý hiếm phát triển thành S sau khoản thời gian triển khai hoàn thành lịch trình là ‘Mùa thu Ha Noi’.

Đáp án: C

Xem thêm thắt những bài xích Câu chất vấn trắc nghiệm Tin học tập 11 tinh lọc, sở hữu đáp án khác:

  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11: Kiểu mảng
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 13: Kiểu phiên bản ghi
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 14: Kiểu tài liệu tệp
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 15: Thao tác với tệp

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's rời khỏi khuôn mẫu mới mẻ xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học