trắc nghiệm tin 11 bài 11

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11: Kiểu mảng đem đáp án cụ thể vừa đủ những cường độ hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 11 đạt thành phẩm cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11 (có đáp án): Kiểu mảng

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin 11 bài 11

Câu 1: Phát biểu nào là sau đây về loại mảng một chiều là phù hợp?

A. Là một tập trung những số nguyên

B. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

C. Là một mặt hàng hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Trả lời: Mảng một chiều là 1 trong mặt hàng hữu hạn những thành phần nằm trong loại. Mảng được mệnh danh và từng thành phần của chính nó mang trong mình một chỉ số. Để tế bào mô tả tao cần thiết xác lập loại của những thành phần và cơ hội đặt số những thành phần của chính nó.

Đáp án: C

Câu 2: Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL, người xây dựng cần:

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết đôn đốc của mảng

C. khai báo chỉ số kết đôn đốc của mảng

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Trả lời: Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL ( loại chỉ số), người xây dựng cần thiết khai báo chỉ số chính thức và kết đôn đốc của mảng. Kiểu chỉ số thông thường là 1 trong đoạn số nguyên vẹn liên tiếp đem dạng n1..n2 với n1, n2 là những hằng hoặc biểu thức nguyên vẹn xác lập chỉ số đầu và cuối (n1 ≤ n2).

Đáp án:  B 

Quảng cáo

Câu 3: Phát biểu nào là sau đây về chỉ số của mảng là thích hợp nhất?

A. Dùng nhằm truy vấn cho tới một thành phần bất kì vô mảng

B. Dùng nhằm quản ngại lí độ dài rộng của mảng

C. Dùng trong tầm lặp với mảng

D. Dùng trong tầm lặp với mảng nhằm quản ngại lí độ dài rộng của mảng

Trả lời: Chỉ số của mảng dùng làm tham lam chiếu (truy cập) cho tới một thành phần bất kì vô mảng. Cú pháp: <Tên mảng>[chỉ số];

Đáp án: A

Câu 4: Phát biểu nào là tại đây về mảng là ko chủ yếu xác?

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1

B. cũng có thể xây đắp mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng hoàn toàn có thể coi như là 1 trong loại mảng

D. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

Trả lời: Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức từ một tùy từng người xây dựng. Xâu kí tự động cũng hoàn toàn có thể coi như mảng một chiều, từng thành phần là 1 trong kí tự động. Trong xây dựng hoàn toàn có thể xây đắp mảng nhiều chiều. Và không tồn tại số lượng giới hạn ví dụ về chừng nhiều năm của mảng.

Đáp án: D

Câu 5: Thế nào là là khai báo biến hóa mảng loại gián tiếp?

A. Khai báo mảng của những phiên bản ghi

B. Khai báo mảng xâu kí tự

C. Khai báo mảng nhì chiều

D. Khai báo trải qua loại mảng đang được có

Trả lời: Khai báo biến hóa mảng loại gián tiếp là khai báo trải qua loại mảng đang được đem. Cấu trúc khai báo mảng loại gián tiếp:

Type < thương hiệu loại mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Var <tên biến hóa mảng> : < thương hiệu loại mảng>;

Đáp án:D

Quảng cáo

Câu 6: Phương án nào là bên dưới đó là khai báo mảng hợp ý lệ?

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER;

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10];

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Trả lời:

Cấu trúc khai báo mảng trực tiếp:

Var <tên biến hóa mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Trong đó:

+  Kiểu chỉ số thông thường là 1 trong đoạn số nguyên vẹn liên tiếp đem dạng n1..n2 với n1, n2 là những hằng hoặc biểu thức nguyên vẹn xác lập chỉ số đầu và cuối (n1 ≤ n2).

+ Kiểu thành phần là loại của những thành phần vô mảng.

Đáp án: A

Câu 7: Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau:

Xem thêm: cách làm văn nghị luận

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 to tướng 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn lịch trình bên trên tiến hành việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất vô mảng;

B. Tìm thành phần lớn số 1 vô mảng;

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 vô mảng

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất vô mảng

Trả lời: ý nghĩa của câu lệnh

Var a : array[0..50] of real ; {khai báo mảng a}

k := 0 ; {gán chỉ số 0 mang lại k}

for i := 1 to tướng 50 vì thế { vòng lặp chạy từ một cho tới 50}

if a[i] > a[k] then k := i ; { kiểm tra kể từ thành phần thứ hai cho tới thành phần 50 đối chiếu với thành phần đầu và thể hiện chỉ số rộng lớn nhât}

Đáp án:C

Câu 8: Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án nào là sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10];

B. a(10);

C. a[9];

D. a(9);

Trả lời: Tham chiếu (truy cập) cho tới một thành phần bất kì vô mảng.

Cú pháp: Tên mảng[chỉ số];

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 9: Khai báo mảng hai phía nào là sau đó là sai?

A. var m : array[1..10] of array[0..9] of  integer;

B. var m : array[1..20,1..40] of real;

C. var m : array[1..9;1..9] of  integer;

D. var m : array[0..10,0..10] of char;

Trả lời: Khai báo mảng nhì chiều:

+ Cách 1: trực tiếp

Var <tên biến hóa mảng> : array [kiểu chỉ số mặt hàng, loại chỉ số cột] of < loại phần tử>;

+ Cách 2: loại gián tiếp

Type <tên loại mảng> : array [kiểu chỉ số mặt hàng, loại chỉ số cột] of < loại phần tử>;

Var <tên biến hóa mảng>: < thương hiệu loại mảng>;

Đáp án: B

Câu 10: Mảng là loại tài liệu màn biểu diễn một mặt hàng những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp thêm phần tử

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì

C. xóa 1 phần tử

D. chèn thêm thắt thành phần và xóa phần tử

Trả lời: Mảng là loại tài liệu màn biểu diễn một mặt hàng những thành phần thuận tiện mang lại truy vấn cho tới thành phần bất kì. Theo cú pháp Tên mảng[chỉ số];

Đáp án: B

Xem thêm thắt những bài xích Câu chất vấn trắc nghiệm Tin học tập 11 tinh lọc, đem đáp án khác:

  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 7: Các giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra đơn giản
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, tiến hành và hiệu chỉnh chương trình
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10: Cấu trúc lặp

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học