tính tỉ lệ dân thành thị

 • Vai trò cần thiết nhất của nông nghiệp nhưng mà ko ngành nào là rất có thể thay cho thế được là gì?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

  Bạn đang xem: tính tỉ lệ dân thành thị

 • Vai trò nào là ko đích với ngành phát triển nông nghiệp?

  A. Nguyên liệu cho những ngành công nghiệp.

  B. Cung cấp cho hoa màu mang lại loài người.

  C. Tạo đi ra công cụ trang bị mang lại phát triển.

  D. Mặt sản phẩm xuất khẩu thu nước ngoài tệ rộng lớn.

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác ấn định tổ chức cơ cấu cây xanh, thời vụ, kỹ năng xen canh và năng suất cây xanh tùy thuộc vào nhân tố đa số nào?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Điểm không giống nhau cơ bạn dạng dễ dàng nhận biết nhất về chăn nuôi Một trong những nước trở nên tân tiến và đang được trở nên tân tiến là gì?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong phát triển nông nghiệp, quỹ khu đất, đặc điểm và chừng phì của khu đất đem ko tác động cho tới nhân tố nào?

  A. năng suất cây xanh.

  B. quy tế bào và tổ chức cơ cấu cây xanh.

  C. phát triển của cây xanh.

  D. sự phân bổ cây xanh.

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đặc điểm cần thiết nhất nhằm phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là gì?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Sản xuất nông nghiệp đem tính cập kênh và tạm thời đa số bởi đâu?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đặc điểm nào là sâu sắc trên đây ko đích với ngành nông nghiệp?

  A. Sản xuất đem tính thời vụ, phân bổ rộng lớn.

  B. Cây trồng, gia cầm là đối tượng người tiêu dùng làm việc.

  C. Đất trồng là tư liệu phát triển đa số.

  D. Sản xuất ko tùy thuộc vào đương nhiên.

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Biểu hiện nay của nền nông nghiệp phát triển sản phẩm & hàng hóa là gì?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đối tượng của phát triển nông nghiệp là gì?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: mắt xích hận thù phần 2

  Diện tích rừng bên trên trái đất bị thu hẹp nguy hiểm đa số bởi đâu?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tài vẹn toàn vạn vật thiên nhiên càng ngày càng đem nguy hại hết sạch là vì đâu?

  24/11/2022 |   2 Trả lời

 • Phát triển đáp ứng nhu cầu được nhu yếu của thời điểm hiện tại nhưng mà ko thực hiện tổn sợ hãi cho tới kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhu yếu bại liệt của những mới sau này gọi là gì?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nguyên nhân nào là thực hiện mang lại môi trường thiên nhiên ở những nước đang được trở nên tân tiến bị huỷ hoại ngặt nghèo trọng?

  25/11/2022 |   2 Trả lời

 • Ở VN, diện tích S gò núi trọc càng ngày càng tăng ở vùng núi, hoang phí mạc hóa ra mắt mạnh ở vùng ven bờ biển là vì đâu?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nguyên nhân nào là thực hiện mang lại môi trường thiên nhiên ở nhiều vương quốc thêm thắt phức tạp?

  24/11/2022 |   2 Trả lời

 • Các vương quốc như EU, Nhật Bản, Hoa Kì đem Điểm sáng công cộng là gì?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Những phương án nào là cần phải tiến hành nhằm thêm phần bảo đảm môi trường thiên nhiên ở những nước đang được phân phát triển?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nêu những bộc lộ của phát triển xanh rì nhập nông nghiệp?

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vấn đề dùng phù hợp và bảo đảm khoáng sản, môi trường thiên nhiên lúc bấy giờ ý nghĩa cấp cho thiết bên trên phương diện nào?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tài vẹn toàn loại vật bao hàm những group nào?

  24/11/2022 |   2 Trả lời

 • Nhận ấn định nào là tại đây ko đích với khoáng sản thiên nhiên?

  A. Số lượng khoáng sản được bổ sung cập nhật không ngừng nghỉ nhập lịch sử hào hùng trở nên tân tiến.

  B. Là những vật hóa học đương nhiên được con cái người tiêu dùng hoặc rất có thể dùng.

  C. Nhiều tài nguyên nhân khai quật vượt mức dẫn theo càng ngày càng bị hết sạch.

  D. Phân tía đều từng ở toàn bộ những vương quốc, những vùng bờ cõi bên trên trái đất.

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Môi ngôi trường xã hội bao hàm những nhân tố nào?

  24/11/2022 |   2 Trả lời

 • Xem thêm: mẫu bản kiểm điểm cá nhân

  Tài vẹn toàn ko thể khởi tạo là gì?

  25/11/2022 |   2 Trả lời

 • Thế nào là là khoáng sản vạn vật thiên nhiên vô hạn?

  25/11/2022 |   2 Trả lời