thích quá rùi nà lyrics

verse

Em phát biểu chớ tin tưởng nhập thương yêu à? (oh no)

Bạn đang xem: thích quá rùi nà lyrics

Did you say don't believe in love? (Oh no)

Nhưng Khi nhìn thấy em trái tim anh loàn nhịp (oh)

But when I see you my heart skips a beat (Oh)

Anh nhận định rằng lẽ nào là bản thân siêu thật? (woah)

Do you think I'm super real? (Woah)

Bởi vì thế em phát biểu lưu giữ anh mọi khi mùng tối buông

Because you say you miss u every night

verse

Xuống thành phố Hồ Chí Minh này (ah)

Down in this đô thị (Ah)

Tan tầm cuối ngày (yeah)

End of the day (yeah)

I'm on my way em đang được ở đâu anh cho tới tức thì (comin' through you)

I'm on my way where are you I'm coming (coming through you)

Baby Gọi nhập số này (on my phone)

Baby Gọi this number (On my phone)

Gửi anh location (or your home)

Send u location (Or your home)

Ghé qua quýt ngôi nhà em, môi vấp tai (yiah)

Stop by my house, lips vĩ đại ears (yiah)

I've got something vĩ đại say

I've got something vĩ đại say

pre-chorus

Đừng thực hiện mang lại em bồn chồn nữa đi

Don't make u confused anymore

Vì mọi khi ngay gần bạn bè như ngừng thở (em như ngừng thở, oh-ooh-oh)

'Cause every time I'm near you, I stop breathing (I stop breathing, oh-ooh-oh)

Và nếu mà anh đang được cố ý thực hiện em say anh thì anh chớ mơ

And if you're trying vĩ đại make u fall in love with you, don't dream

Vì em quan ngại, em ko phát biểu đâu nên em hy vọng anh tự

Because I'm afraid, I won't say anything, sánh I hope you will

chorus

Biết bàn tay này mong muốn vấp nhập ai rồi

I know who this hand wants vĩ đại touch

Biết nhập đầu này chỉ mất ai ê thôi

I know there's only someone in this head

Biết song má của em đang được ửng hồng rồi

I know your cheeks are already rosy

Và biết trái khoáy tim này lỡ tổn thất vài ba nhịp rồi

And know this heart missed a few beats

chorus

Biết quan ngại ngùng Khi góc nhìn vấp nhau rồi

I'm shy when our eyes meet

Biết khá thở như tạm dừng vì thế đem ai

Knowing the breath is lượt thích stopping because of someone

Đứng khá ngay gần đối với được cho phép nhó

Stand a little closer than vãn allowed

Biết em đang được lỡ mến anh khá nhiều vượt lên trên rùi nà

You know I missed you a little too much

bridge

Hay là nhằm mai tao gặp gỡ nhau

Or let's meet tomorrow

Lại nhằm điều yêu thương đi ra đằng sau

Leave love behind again

Để mang lại tất cả như ko bắt đầu

Let everything be lượt thích it hasn't started yet

Xem thêm: học viện cảnh sát nhân dân điểm chuẩn 2022

bridge

Can't put you out of my mind

Can't put you out of my mind

Yo pretty girl you got a style

Yo pretty girl you got a style

Bảo rằng anh yêu thương em

Tell u you love me

Then drop the mic

Then drop the mic

verse

Chẳng cần thiết phát biểu nhiều đâu (woah, woah)

Not much vĩ đại say (Woah, woah)

Anh hiểu được linh hồn em đem chiều thâm thúy yeah (woah, woah)

I know that your soul has depth yeah (Woah, woah)

Anh ở ngay gần vượt lên trên lên đường, em xa lạ đâu

You're too close, I'm not used vĩ đại it

Oh quan ngại vượt lên trên lên đường, but I lượt thích it tho yeah

Oh sánh shy, but I lượt thích it tho yeah

Bởi vì thế anh không biết liệu bản thân nên cưa tiếp?

Because you don't know if you should continue sawing?

Hay bạt mạng một phen chẳng may đã có được em (yeah-eh-eh-eh)

Or risk a chance vĩ đại have you (yeah-eh-eh-eh)

Can you be my girl? (yeh)

Can you be my girl? (yeah)

verse

Em chỉ đợi 1 lời nói thôi rằng anh đang được...

I'm just waiting for a word that you have...

chorus

Biết bàn tay mình thích vấp nhập nhau rồi

I know my hands want vĩ đại touch each other

Biết nhập đầu này chỉ thấy đem nhau thôi

I know there's only each other in this head

Biết song má cả nhị đang được ửng hồng rồi

I know both cheeks are already rosy

Biết trái khoáy tim bản thân lỡ đập công cộng nhịp rồi

I know my heart skipped a beat

chorus

Biết quan ngại ngùng Khi góc nhìn vấp nhau rồi

I'm shy when our eyes meet

Biết mũi thương hiệu thần thương yêu đang được phun đi

Know the arrow cupid has shot

Trúng hoặc hụt em chắc hẳn Cupid ko hụt đâu

Hit or miss, I'm sure Cupid won't miss

Biết tao cũng lỡ mến nhau khá nhiều vượt lên trên rùi nà

And we know that we also miss each other a bit too much

outro

Biết tao lỡ mến nhau khá nhiều vượt lên trên rùi nà!

We know we love each other too much!

"Số bao nhiêu đây?"

"What number is this?"

"Thế số bao nhiêu đây?"

"What number is this?"

"Thế còn đấy là số mấy?"

"And what number is this?"

"Em ko biết"

"I don't know"

Xem thêm: cách tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

"Số phận cuộc sống anh" (ối)

"My life's fate" (oh)

Writer(s): Nguyễn Linh