tắt thông báo google chrome

Bạn rất có thể thiết lập Chrome nhằm nhận thông tin (như điều nhắc mang đến cuộc họp) kể từ những trang web, phần mềm và tiện nghi.

Nếu các bạn thấy lăng xê hoặc hành lang cửa số nhảy lên, hãy dò la hiểu cơ hội ngăn hoặc được chấp nhận hành lang cửa số nhảy lên.

Bạn đang xem: tắt thông báo google chrome

Cách sinh hoạt của thông báo

Theo khoác lăm le, Chrome tiếp tục thông tin mỗi lúc trang web, phần mềm hoặc tiện nghi mong muốn gửi thông tin cho chính mình. Quý Khách rất có thể thay cho thay đổi chính sách thiết đặt này bất kể khi này.

Khi các bạn duyệt coi những trang web sở hữu thông tin đột nhập hoặc tạo ra hiểu nhầm, Chrome tiếp tục tự động hóa ngăn na ná khuyên răn chúng ta nên nối tiếp ngăn những thông tin này.

Xem thêm: phần mềm thiết kế nội thất

Nếu duyệt trang web ở chính sách riêng lẻ, các bạn sẽ không sở hữu và nhận được thông tin.

Xem thêm: tam giác nhọn là gì

Cho phép tắc hoặc ngăn thông tin của toàn bộ trang web

 1. Trên khí giới Android, hãy ngỏ Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải thanh vị trí, hãy nhấn nhập hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn nhập mục Cài bịa trang web sau đó Thông báo.
 4. Ở bên trên nằm trong, hãy nhảy hoặc tắt chính sách thiết đặt này.
  • Để được chấp nhận gửi thông tin Theo phong cách nhẹ dịu rộng lớn, hãy nhấn nhập Dùng thông tin ở dạng lời nhắn (chặn thông tin nhảy lên phiền phức bạn). Thao tác này tiếp tục ngăn thông tin nhảy lên phiền phức các bạn. Một trang web vẫn rất có thể đòi hỏi các bạn được chấp nhận gửi thông tin tuy nhiên tiếp tục không tồn tại hành lang cửa số nhảy lên này xuất hiện tại. Thay nhập bại, các bạn sẽ chỉ thấy một thông tin nhập thanh vị trí. Để quản lý và vận hành quyền truy vấn, chúng ta cũng có thể nhấp nhập hình tượng Cài bịa Cài đặt.

Lưu ý:

 • Nếu trang web các bạn được chấp nhận gửi thông tin là trang web tuy nhiên Chrome vẫn lưu lại là vi phạm hoặc tạo ra hiểu nhầm, thì Chrome rất có thể ngăn những thông tin bại và đòi hỏi trang web xin xỏ các bạn cấp cho lại quyền. Quý Khách rất có thể thay cho thay đổi chính sách thiết đặt này làm cho phép tắc trang web gửi thông tin.
 • Thỉnh phảng phất, Chrome tiếp tục nhắc các bạn đánh giá sinh hoạt cấp cho quyền gửi thông tin.

Cho phép tắc hoặc ngăn những thông tin của một trang web cụ thể

Khắc phục những yếu tố xẩy ra với thông báo

Tắt hành lang cửa số nhảy lên

 1. Trên khí giới Android, hãy ngỏ Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải thanh vị trí, hãy nhấn nhập hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn nhập Quyền sau đó Cửa bong nhảy lên và links gửi hướng.
 4. Tắt Cửa bong nhảy lên và links gửi hướng.

Thông tin cậy này còn có hữu ích không?

Chúng tôi rất có thể nâng cao trang này bằng phương pháp nào?

Tác giả

Bình luận