tạo tài khoản id apple trên web

Với ID Apple, bạn cũng có thể truy vấn vô toàn bộ những tranh bị và cty của Apple, ví dụ như iCloud, App Store, v.v.

 • Tạo ID Apple bên trên iPhone, iPad hoặc Apple Vision Pro

  Bạn đang xem: tạo tài khoản id apple trên web

 • Tạo ID Apple bên trên máy Mac

 • Tạo ID Apple bên trên PC chạy Windows

 • Tạo ID Apple bên trên một tranh bị khác

Bạn ko Chắn chắn bản thân đem ID Apple ko, hoặc tiếp tục quên ID Apple? quý khách rất có thể singin vô tranh bị hoặc bên trên trang web vị địa điểm gmail hoặc số điện thoại cảm ứng thông minh nhưng mà bản thân dùng với những cty của Apple.

Khi singin bên trên tranh bị, bạn cũng có thể mò mẫm và tăng địa điểm gmail hao hao số điện thoại cảm ứng thông minh bổ sung cập nhật nhưng mà bạn cũng có thể dùng nhằm singin vô ID Apple của tớ. Hãy cởi phần Cài đặt điều (hoặc Cài đặt điều hệ thống), lựa chọn thương hiệu của công ty, tiếp sau đó lựa chọn Đăng nhập & bảo mật thông tin nhằm coi những tùy lựa chọn này.

Tìm hiểu cơ hội tạo ra ID Apple mang đến con cái bạn

Bạn rất có thể tạo ra ID Apple mới mẻ khi thiết lập tranh bị hoặc thiết lập sau vô App Store.

 1. Chạm vô “Bạn tiếp tục quên mật khẩu đăng nhập hoặc không tồn tại ID Apple?”

 2. Chạm vô Tạo ID Apple không tính phí.

  Màn hình iPhone hiển thị tùy lựa chọn nhằm lựa chọn Tạo ID Apple miễn phí
 3. Chọn ngày sinh và nhập thương hiệu của công ty. Chạm vô Tiếp theo dõi.

 4. Chạm vô “Sử dụng địa điểm gmail lúc này của bạn” hoặc chạm vô “Nhận địa điểm gmail iCloud miễn phí”.

 5. Làm theo dõi quá trình bên trên screen nhằm xác minh địa điểm gmail, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh, đặt điều vùng mang đến tranh bị của công ty và thiết lập chức năng xác thực nhị nguyên tố. Nếu lựa chọn bỏ dở, các bạn sẽ được nhắc triển khai đoạn này vô khi không giống vô phần Cài đặt điều.

 1. Mở App Store và chạm vô nút Tài khoản của tôi.

 2. Chạm vô Tạo ID Apple mới mẻ. Nếu ko thấy tùy lựa chọn này, hãy đảm nói rằng các bạn tiếp tục singout ngoài iCloud.

  Màn hình iPhone hiển thị tùy lựa chọn nhằm Đăng nhập vị ID Apple
 3. Làm theo dõi quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ địa điểm gmail, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng mang đến tranh bị của công ty. Địa chỉ gmail các bạn hỗ trợ được xem là ID Apple mới mẻ của công ty.*

 4. Nhập công thức giao dịch thanh toán và vấn đề giao dịch thanh toán của công ty, tiếp sau đó chạm vô Tiếp. quý khách cũng rất có thể lựa chọn Không đem. quý khách tiếp tục không xẩy ra tính phí cho tới khi chúng ta mua sắm và chọn lựa.

 5. Xác nhận số điện thoại cảm ứng thông minh. Thao tác này rất có thể canh ty xác minh tính danh và Phục hồi thông tin tài khoản của công ty, nếu như cần thiết. Chạm vô Tiếp theo dõi.

 6. Kiểm tra gmail nhằm mò mẫm gmail xác minh của Apple và xác minh địa điểm gmail của công ty.

Sau khi xác minh địa điểm gmail, bạn cũng có thể người sử dụng ID Apple nhằm singin vô App Store và những cty không giống của Apple như iCloud.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể cần hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh đem mã vương quốc là +86 mang đến ID Apple. quý khách rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc điểm của tớ trở thành một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng mang đến mục tiêu xác minh.

Bạn rất có thể tạo ra ID Apple bên trên tranh bị iOS chạy iOS 9 trở lên trên.

 1. Chọn thực đơn Apple  > Cài đặt điều khối hệ thống. Tại những phiên bạn dạng macOS cũ rộng lớn, hãy lựa chọn thực đơn Apple  > Tùy lựa chọn khối hệ thống.

 2. Bấm vô Đăng nhập vị ID Apple của công ty ở thanh mặt mày. Tại những phiên bạn dạng macOS cũ rộng lớn, hãy nhấp vào Đăng nhập.

 3. Bấm vô Tạo ID Apple, tiếp sau đó tuân theo quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ địa điểm gmail, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng mang đến tranh bị của công ty. Địa chỉ gmail các bạn hỗ trợ được xem là ID Apple mới mẻ của công ty.*

  Màn hình máy Mac hiển thị link Tạo ID Apple nhằm bấm vào
 4. Nhập công thức giao dịch thanh toán và vấn đề giao dịch thanh toán của công ty, tiếp sau đó nhấp vào Tiếp tục. quý khách cũng rất có thể lựa chọn Không đem. quý khách tiếp tục không xẩy ra tính phí cho tới khi chúng ta mua sắm và chọn lựa.

 5. Kiểm tra gmail nhằm mò mẫm gmail xác minh của Apple và xác minh địa điểm gmail của công ty.

Sau khi xác minh địa điểm gmail, bạn cũng có thể dùng ID Apple mới mẻ nhằm singin vô App Store và những cty không giống của Apple như iCloud.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể cần hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh đem mã vương quốc là +86 mang đến ID Apple. quý khách rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc điểm của tớ trở thành một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng mang đến mục tiêu xác minh.

Bạn rất có thể tạo ra ID Apple bên trên máy Mac chạy OS X Capitan trở lên trên.

Xem thêm: các dấu trong tiếng việt

Trên PC chạy Windows, bạn cũng có thể tạo ra một ID Apple vô phần mềm Apple TV, phần mềm Apple Music hoặc iTunes mang đến Windows.

 1. Bấm vô Đăng nhập ở cuối thanh mặt mày.

 2. Bấm vô Đăng nhập.

 3. Bấm vô Tạo ID Apple mới mẻ.

 4. Làm theo dõi quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ địa điểm gmail, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng mang đến tranh bị của công ty. Địa chỉ gmail các bạn hỗ trợ được xem là ID Apple mới mẻ của công ty.*

 5. Nhập công thức giao dịch thanh toán và vấn đề giao dịch thanh toán của công ty, tiếp sau đó nhấp vào Tiếp tục. quý khách tiếp tục không xẩy ra tính phí cho tới khi chúng ta mua sắm và chọn lựa. quý khách cũng rất có thể lựa chọn Không đem, tuy nhiên khi tê liệt, các bạn sẽ ko triển khai được những thanh toán giao dịch mua sắm và chọn lựa cho tới khi nhập một công thức giao dịch thanh toán.

 6. Kiểm tra gmail nhằm mò mẫm gmail xác minh của Apple và xác minh địa điểm gmail của công ty.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể cần hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh đem mã vương quốc là +86 mang đến ID Apple. quý khách rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc điểm của tớ trở thành một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng mang đến mục tiêu xác minh.

 1. Mở iTunes mang đến Windows.

 2. Từ thanh thực đơn ở đầu screen PC hoặc ở đầu hành lang cửa số iTunes, hãy lựa chọn Tài khoản > Đăng nhập. Sau tê liệt, nhấp vào Tạo ID Apple mới mẻ.

 3. Làm theo dõi quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ địa điểm gmail, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng mang đến tranh bị của công ty. Địa chỉ gmail các bạn hỗ trợ được xem là ID Apple mới mẻ của công ty.*

 4. Nhập công thức giao dịch thanh toán và vấn đề giao dịch thanh toán của công ty, tiếp sau đó nhấp vào Tiếp tục. quý khách chỉ bị tính phí khi chúng ta mua sắm và chọn lựa. quý khách cũng rất có thể lựa chọn Không đem, tuy nhiên khi tê liệt, các bạn sẽ ko triển khai được những thanh toán giao dịch mua sắm và chọn lựa cho tới khi nhập một công thức giao dịch thanh toán.

 5. Kiểm tra gmail nhằm mò mẫm gmail xác minh của Apple và xác minh địa điểm gmail của công ty.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể cần hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh đem mã vương quốc là +86 mang đến ID Apple. quý khách rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc điểm của tớ trở thành một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng mang đến mục tiêu xác minh.

Để tạo ra ID Apple bên trên Apple TV, tranh bị Android, TV mưu trí hoặc tranh bị truyền phân phát, thường thì bạn cũng có thể tuân theo quá trình hiện trên screen và nhập thương hiệu không thiếu, ngày sinh, địa điểm gmail hoặc số điện thoại cảm ứng thông minh nằm trong công thức giao dịch thanh toán của tớ. Nếu thiết lập phần mềm Apple TV bên trên TV mưu trí, bạn cũng có thể được gửi hướng về activate.apple.com muốn tạo ID Apple. quý khách cũng rất có thể dùng quá trình bên dưới muốn tạo ID Apple bên trên trang web.

 1. Truy cập appleid.apple.com và nhấp vào Tạo ID Apple của công ty.

  Màn hình trang web hiển thị link nhằm Tạo ID Apple
 2. Làm theo dõi quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ địa điểm gmail, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng mang đến tranh bị của công ty. Địa chỉ gmail các bạn hỗ trợ được xem là ID Apple mới mẻ của công ty.*

 3. Nhập số điện thoại cảm ứng thông minh nhưng mà các bạn luôn luôn tiếp cận được.

 4. Đánh vết vô những vỏ hộp nhằm ĐK nhận tin tức update của Apple, nếu còn muốn. Thao tác này tiếp tục khiến cho bạn update những thông tin, ứng dụng, thành phầm và cty tiên tiến nhất của Apple.

 5. Bấm vô Tiếp tục.

 6. Làm theo dõi quá trình bên trên screen nhằm xác minh địa điểm gmail và số điện thoại cảm ứng thông minh của công ty.

Sau khi xác minh địa điểm gmail, bạn cũng có thể dùng ID Apple mới mẻ của tớ nhằm singin vào App Store và những cty không giống của Apple như iCloud.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể cần hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh đem mã vương quốc là +86 mang đến ID Apple. quý khách rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc điểm của tớ trở thành một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng mang đến mục tiêu xác minh.

Nếu các bạn sẽ tạo nên ID Apple bên trên trang web và thấy thông tin cho biết thêm bạn phải singin vô iTunes, hãy tuân theo quá trình bên dưới mang đến tranh bị của mình:

 • Trên iPhone hoặc iPad: Mở phần mềm Cài đặt điều, tiếp sau đó chạm vô Đăng nhập vô [thiết bị]. Sau tê liệt singin vị ID Apple của công ty.

 • Trên máy Mac: Chọn thực đơn Apple  > Cài đặt điều khối hệ thống, tiếp sau đó lựa chọn ID Apple và singin vị ID Apple của công ty.

 • Trên Apple TV: Đăng nhập vô App Store hoặc những cty không giống của Apple vị ID Apple của công ty. quý khách cũng rất có thể cởi phần Cài đặt điều, tiếp sau đó chạm vô Người người sử dụng và Tài khoản. Chọn Thêm người tiêu dùng đem tấp tểnh hoặc Thêm người tiêu dùng mới mẻ và singin vị ID Apple của công ty, tiếp sau đó tuân theo quá trình được nhắc.

 • Trên thiết bị Android: Truy cập vô tv.apple.com hoặc music.apple.com và singin vị ID Apple của công ty.

  Xem thêm: tăng dung lượng iphone 16gb lên 32gb

 • Trên PC: Truy cập vô Microsoft Store, tiếp sau đó vận tải về và thiết đặt iTunes, phần mềm Apple TV hoặc phần mềm Apple Music rồi singin vị ID Apple của công ty.

Phạm vi cty và những chức năng của Store rất có thể không giống nhau tùy từng vương quốc hoặc điểm.

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận