sau khi cuộc phản công kinh thành huế thất bại tôn thất thuyết đã làm gì

Câu hỏi:

22/08/2019 25,608

Bạn đang xem: sau khi cuộc phản công kinh thành huế thất bại tôn thất thuyết đã làm gì

A. Đưa vua Hàm Nghi cho tới đập chống Tân Sở (Quảng Trị)

Đáp án chủ yếu xác

B. Tiếp tục kiến tạo khối hệ thống đập chống phòng Pháp

C. Bổ sung lực lượng quân sự chiến lược nhằm ngăn chặn quân Pháp

D. Đưa vua Hàm Nghi cho tới đập chống Âu Sơn (Hà Tĩnh)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…125...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Khi vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. trọn vẹn chấm dứt

B. chỉ sinh hoạt cố kỉnh chừng

C. vẫn kế tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cải tiến và phát triển, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Câu 2:

Nội dung nào là sau đây phản ánh ý nghĩa sâu sắc của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố chính sách phong con kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp cần trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành giật cứu vớt nước nhập nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện tại trào lưu dân tộc bản địa ngôi nhà nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 3:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

Xem thêm: truyện quấn quýt không rời

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 4:

Nguyên nhân đa số dẫn đến việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình ngôi nhà Nguyễn vẫn đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Các cuộc khởi nghĩa nhập phong trào ra mắt rời rốc, lẻ tẻ

C. Thiếu đàng lối chỉ đạo đích đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và vẫn gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 5:

Người hàng đầu phái ngôi nhà chiến ngôi nhà trương chống Pháp nhập triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 6:

Nội dung đa số của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp

B. kêu gọi văn thân thích, sĩ phu và quần chúng cả nước đứng lên vì vua tuy nhiên kháng chiến

C. kêu gọi văn thân thích, sĩ phu nhập toàn quốc tổ chức cải tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo quần chúng kế tiếp kháng chiến

Câu 7:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất nhập khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

D. công dân và công nhân

Xem thêm: kiểm tra số seri iphone