sách giáo khoa tiếng anh lớp 4

English Discovery 1

English Discovery 1

Tiếng Anh 1 English Discovery

Bạn đang xem: sách giáo khoa tiếng anh lớp 4

Tiếng Anh 1 English Discovery được Nhà xuất phiên bản Đại học tập sư phạm links xuất phiên bản với Nhà xuất phiên bản Pearson biên soạn giành riêng cho học viên đái học tập mới mẻ chính thức học tập giờ Anh và trọn vẹn phù phù hợp với công tác Làm quen thuộc giờ Anh Lớp 1,2. Sở sách được phát triển độc quyền vị công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và trở nên tân tiến Giáo dục đào tạo Cánh Buồm.

Bộ khoáng sản của sách bao hàm :

Sách học tập sinh: Sách bài học kinh nghiệm và sách bài bác tập

Sách giáo viên

Thẻ hình (Flash cards)

Thẻ kể chuyện (Story cards)

File nghe Audio bên trên lớp

Phần mượt tương hỗ giảng dạy dỗ Active teach

Phân phối công tác và giáo án mẫu

Kênh youtube English Discovery : https://www.youtube.com/watch?v=MMJlTrGb9QY&t=41s

95.000 đ

English Discovery 2

English Discovery 2

Tiếng Anh 2 English Discovery

Tiếng Anh 2 English Discovery được Nhà xuất phiên bản Đại học tập sư phạm links xuất phiên bản với Nhà xuất phiên bản Pearson biên soạn dành cho tới học viên đái học tập mới mẻ bắt đẩu học tập giờ Anh và trọn vẹn phù phù hợp với Chương trình Làm quen thuộc giờ Anh Lớp 1, 2.  Bộ sách được phát triển độc quyền vị công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và trở nên tân tiến Giáo dục đào tạo Cánh Buồm.

Bộ khoáng sản của sách bao hàm :

Sách học tập sinh: Sách bài học kinh nghiệm và sách bài bác tập

Sách giáo viên

Thẻ hình (Flash cards)

Thẻ kể chuyện (Story cards)

File nghe Audio bên trên lớp

Phần mượt tương hỗ giảng dạy dỗ Active teach

Phân phối công tác và giáo án mẫu

Kênh youtube English Discovery

95.000 đ

English Discovery 3

English Discovery 3

Tiếng Anh 3 English Discovery

Tiếng Anh 3 English Discovery được Nhà xuất phiên bản Đại học tập sư phạm links xuất phiên bản với Nhà xuất phiên bản Pearson biên soạn dành cho tới học viên đái học tập vô công tác dạy dỗ phổ thông. Sách được phát triển độc quyền vị công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và trở nên tân tiến Giáo dục đào tạo Cánh Buồm.

Bộ khoáng sản của sách bao hàm :

Sách học tập sinh: Sách bài học kinh nghiệm và sách bài bác tập

Sách giáo viên

Thẻ hình (Flash cards)

Thẻ kể chuyện (Story cards)

File nghe Audio bên trên lớp

Phần mượt tương hỗ giảng dạy dỗ Active teach

Phân phối công tác và giáo án mẫu

Kênh youtube English Discovery

95.000 đ

English Discovery 4

English Discovery 4

Tiếng Anh 4 English Discovery

Tiếng anh 4 - English Discovery là tập luyện loại tư vô cuốn sách đái học tập cho tới học viên kể từ lớp 1 tới trường 5 công tác dạy dỗ phổ thông. Sở sách được biên soạn vị ngôi nhà xuất phiên bản Pearson kết phù hợp với ngôi nhà xuất phiên bản ĐH Sư phạm và bởi công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và trở nên tân tiến dạy dỗ Cánh Buồm phân phối độc quyền bên trên cả nước.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài bác tập

Sách giáo viên

Phân phối trương trình và giáo án mẫu

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

Xem thêm: dấu hai chấm dùng để làm gì

File đoạn phim Mp4 cho những bài học kinh nghiệm hé rộng

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

95.000 đ

English Discovery 5

English Discovery 5

 Tiếng Anh 5 English Discovery

Tiếng anh 5 - English Discovery là tập luyện cuối vô cuốn sách đái học tập cho tới học viên kể từ lớp 1 tới trường 5 công tác dạy dỗ phổ thông. Sở sách được biên soạn vị ngôi nhà xuất phiên bản Pearson kết phù hợp với ngôi nhà xuất phiên bản ĐH Sư phạm và bởi công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và trở nên tân tiến dạy dỗ Cánh Buồm phân phối độc quyền bên trên cả nước.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài bác tập

Sách giáo viên

Phân phối trương trình và giáo án mẫu

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File đoạn phim Mp4 cho những bài học kinh nghiệm hé rộng

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

Liên hệ

English Discovery 6

English Discovery 6

Tiếng Anh 6 English Discovery

Tiếng anh 6 - English Discovery giành riêng cho học viên lớp 6 vô công tác dạy dỗ phổ thông. Hệ thống tiềm năng bài bác giảng, bài học kinh nghiệm được kiến thiết theo gót những năng lượng nằm trong khuông Review giờ Anh toàn thế giới GSE (Global Scale of English) kết phù hợp với những năng lượng được quy ấn định vô khuông công tác dạy dỗ phổ thông 2018.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài bác tập

Sách giáo viên

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File đoạn phim Mp4 ngôi nhà điểm không ngừng mở rộng kỹ năng cho tới học tập sinh

Phân phối công tác và giáo án mẫu 

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

90.000 đ

English Discovery 7

English Discovery 7

Tiếng Anh 7 English Discovery

Tiếng anh 7 - English Discovery giành riêng cho học viên lớp 7 vô công tác dạy dỗ phổ thông. Hệ thống tiềm năng bài bác giảng, bài học kinh nghiệm được kiến thiết theo gót những năng lượng nằm trong khuông Review giờ Anh toàn thế giới GSE (Global Scale of English) kết phù hợp với những năng lượng được quy ấn định vô khuông công tác dạy dỗ phổ thông 2018.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài bác tập

Sách giáo viên

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File đoạn phim Mp4 ngôi nhà điểm không ngừng mở rộng kỹ năng cho tới học tập sinh

Phân phối công tác và giáo án mẫu 

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

90.000 đ

English Discovery 8

English Discovery 8

Tiếng Anh 8 English Discovery

Tiếng anh 8 - English Discovery giành riêng cho học viên lớp 8 vô công tác dạy dỗ phổ thông. Hệ thống tiềm năng bài bác giảng, bài học kinh nghiệm được kiến thiết theo gót những năng lượng nằm trong khuông Review giờ Anh toàn thế giới GSE (Global Scale of English) kết phù hợp với những năng lượng được quy ấn định vô khuông công tác dạy dỗ phổ thông 2018.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài bác tập

Sách giáo viên

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File đoạn phim Mp4 ngôi nhà điểm không ngừng mở rộng kỹ năng cho tới học tập sinh

Xem thêm: tạo tài khoản app store

Phân phối công tác và giáo án mẫu 

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

90.000 đ