result đi với giới từ gì

Result có nghĩa gì và Result cút với giới kể từ gì? Khi cút với những giới kể từ không giống nhau như in, of, from, as, with thì nó biểu thị ý nghĩa sâu sắc gì? Hãy nằm trong IZONE mò mẫm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của result và ý nghĩa sâu sắc của result khi kết phù hợp với những giới kể từ qua loa nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Theo từ điển Cambridge, result /rɪˈzʌlt/ vừa vào vai trò danh kể từ, vừa phải vào vai trò động kể từ.

Bạn đang xem: result đi với giới từ gì

  • Result (n): sản phẩm, trở nên trái ngược, đáp số (trong toán học)
  • Result (v): tự, tự vật gì nhưng mà rời khỏi, xẩy ra như 1 kết quả

Result cút với giới kể từ gì?

Result có thể cút với rất nhiều giới kể từ không giống nhau, tạo ra những ý nghĩa sâu sắc không giống nhau đáp ứng mục tiêu của những người thưa. Những giới kể từ thịnh hành thông thường cút với result bao gồm: in, of, from, as, with.

result đi với giới từ gì

Result in là gì?

 RESULT IN
Định nghĩaDẫn cho tới, mang tới sản phẩm là
Cấu trúcS + result in + something
Ví dụ

The lack of exercise and unhealthy diet resulted in weight gain.

Việc không nhiều tập dượt thể thao và thức ăn thiếu lành mạnh kéo đến quá cân

Từ đồng nghĩa

Bring about (khiến điều gì cơ xảy ra)
Lead to tát (gây rời khỏi, dẫn đến)
Cause (là vẹn toàn nhân của vật gì, tạo nên nên)

Xem thêm: Bring about là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng nhập giờ đồng hồ Anh

Result of là gì?

 RESULT OF
Định nghĩaLà sản phẩm, kết viên của cái gì
Cấu trúcS + V + (a/the) result of + something
Ví dụ

The company’s growth is the result of hard work and dedication.

Sự cải cách và phát triển của doanh nghiệp là sản phẩm của việc thao tác chịu thương chịu khó và góp sức.

Từ đồng nghĩa

Consequence (hậu trái ngược, kết quả)
Outcome (hậu trái ngược, sản phẩm, tác động)
Effect (kết trái ngược, sự hình họa hưởng)

Result from là gì?

 RESULT FROM
Định nghĩaBị tạo nên kể từ vật gì, là sản phẩm của cái gì
Cấu trúcS + result from + something
Ví dụ

The student’s high grades resulted from consistent studying and effort.

Điểm cao của học viên là sản phẩm của việc kiên trì tiếp thu kiến thức và nỗ lực

Từ đồng nghĩa

Be caused by (bị tạo nên bởi)
Be the result of (là sản phẩm, kết quả của vật gì đó)
Stem from (bắt mối cung cấp từ)

Result as là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, không tồn tại cụm động kể từ result as, thay cho nhập cơ, tao tiếp tục thông thường bắt gặp cụm kể từ sau: As a result.

 AS A RESULT 
Định nghĩaKết trái ngược là, tự đó
Cấu trúc

S + V + as a result of + something

As a result, S + V

Ví dụ

As a result of the accident, several people were injured.

Hậu trái ngược của vụ tai nạn thương tâm là khiến cho nhiều người bị thương

– The accident caused several injuries. As a result, the highway was stuck for several hours.

Vụ tai nạn thương tâm khiến cho một số trong những người bị thương. Kết trái ngược là, đàng đường cao tốc đã biết thành ùn tắc nhập vài ba giờ

Từ đồng nghĩa

Consequently/ As a consequence (kết trái ngược là, kết quả là)
Therefore/ Thus (do đó)

Result with là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, không tồn tại cụm động kể từ result with, thay cho nhập cơ, tao tiếp tục thông thường bắt gặp cụm kể từ sau: with the result that

Xem thêm: người ra đi đầu không ngoảnh lại

 WITH THE RESULT THAT 
Định nghĩaKết trái ngược là, kéo đến kết quả là
Cấu trúcS1 + V1, with the result that S2 + V2
Ví dụ

The team worked hard and practiced regularly, with the result that they won the championship.

Đội này đã thao tác chịu thương chịu khó và rèn luyện thông thường xuyên, sản phẩm là chúng ta đang được giành chức vô địch

Từ đồng nghĩa

Consequently/ As a consequence (kết trái ngược là, kết quả là)
Therefore/ Thus (do đó)

Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với result

  • Từ đồng nghĩa tương quan với result (kết trái ngược, hậu quả)
STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1Consequence (n)Hậu quả

Every choice we make has consequences.

Mỗi lựa lựa chọn của tất cả chúng ta đều phải có những kết quả kèm cặp theo

2Outcome (n)Hậu trái ngược, kết quả

The outcome of the election was still uncertain.

Kết trái ngược của cuộc bầu cử vẫn không được xác định

3Product (n)

Sản phẩm, 

thành quả

The product of their hard work was a successful business.

Một công ty thành công xuất sắc là trở nên trái ngược cho việc chịu thương chịu khó của họ 

Xem thêm: Tổng hợp ý 13 cụm động kể từ với start – Phrasal verb start cần thiết nhớ

  • Từ trái ngược nghĩa với result (kết trái ngược, hậu quả)
STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1Beginning/ Start (n)  Sự bắt đầu

The beginning of the movie was very exciting.

Phần khởi điểm của bộ phim truyện đặc biệt thú vị

2Origin (n) 

Nguồn gốc, 

sự khởi nguồn

The origin of the problem was difficult to tát determine.

Khá khó khăn nhằm xác lập xuất xứ của yếu tố này

3Commencement (n)Sự khởi đầu

The commencement of the negotiations was a positive step towards peace.

Xem thêm: đợi mưa trên đảo sinh tồn

Việc chính thức những cuộc thương thuyết là một trong bước tích đặc biệt nhắm đến hòa bình

Bài tập

Bài 1: Chọn giới kể từ đích cho những câu sau

  1. The popularity of online shopping has resulted ________ the convenience and variety it offers.
  2. The discovery of new planets could result ________ a better understanding of the universe.
  3. As a result ________ the heavy rain, the streets were flooded.
  4. Many health problems can result ________ a poor diet.

Qua nội dung bài viết bên trên, hy vọng chúng ta đang được tóm chắc hẳn được cơ hội dùng của result hao hao ý nghĩa sâu sắc của result khi cút với những giới kể từ như in, of, from, as, with nhé. IZONE chúc bạn làm việc chất lượng tốt.